ڕۆجیاروو هه‌ورامانی
بنویسمێ به‌زوانی هه‌ورامی،بوانمێوه‌به‌زوانی هه‌ورامی که‌ئاڵاو قه‌ڵه‌می نه‌بڕیه‌ینه‌ باڵاوهیچ مێلله‌تێویه‌ره. محه‌مه‌دمسته‌فازاده
درباره وبلاگ


ڕۆجیاروو هه‌ورامانی په‌لیانێوه‌ی شه‌خسیه‌نه‌ که‌ دلێشه‌نه‌ ژیونامه‌و وێم ، هۆنیێ ، داستانێ گۆلالێ ، قسێ قه‌ذیمیا و هه‌رچێو ئاما سه‌روو ویر و ئاوه‌زیم منویسوو ئیشه‌ڵڵا وانه‌رێ ئازیزێ که‌ڵکش چنه‌ هۆرگێرا.

(ئیبراهیم شه‌مس)

ڕۆجیار = شمسمدیر وبلاگ : نسیم هه‌ورامان

شه‌ڕه‌کان ساڵه‌و 1356ی پایه‌و ڕاهنماییش نه‌بێ و مشیایا جه‌ نه‌وسووذه‌نه (1)‌ ده‌رزما وانایا. په‌ی مه‌دره‌کوو که‌ڵاس په‌نجی و نامنویسی که‌ڵاس حه‌وتی مشیایا عه‌کسم بیایا. په‌ی عه‌کس گێرته‌ی لوانێ په‌ی پاوه‌ی .جه‌ پاوه‌نه‌ پاسه‌ بزانوو دوێ عه‌کاسخانێش چنه‌ بێنێ یۆشا وه‌لی و ئه‌ویچشا کامی. من لوانێ لاو وه‌لی. واچێنێ ئی پیا یه‌هووذیا و یانه‌ش ئینا کرماشانه‌نه‌ و زارۆڵه‌کێش ئینای خارجه‌نه‌ . عه‌کاسخانه‌که‌ش جه‌ مه‌یذانه‌نه‌ چیر زه‌مینێوه‌نه‌ بێ . هیتێو شه‌واڵ جافیێش پانه‌ بێنێ و کۆرتێوی قه‌ذیمی و کڵاوێوه‌ پانه‌ (شاپۆ) چه‌مێ قووڵێ و کۆچلێو سمێڵێ چیروو لووتێشه‌نه هیچوه‌خت ویرم مه‌شۆوه‌. سه‌ره‌ش به‌رذ تۆره‌کڵێوه‌ره‌ و دماو دویه‌ر ده‌یێقا که‌ من وشک مدرابێنێره ،‌ عه‌کسه‌که‌ش گێرتا. ماچۆ دوێ ڕوێته‌ر به‌یدێ په‌یش. ئینه‌ ئه‌وه‌ڵین عه‌کسوو من بێ که‌ هه‌ڵای مه‌نه‌ن.

مانگه‌و ترازیێ ساڵه‌و 1356ی ڕۆجیاری لوانێ مه‌دره‌سه‌ی ڕاهنمایی که‌ڵاسوو حه‌وتی .کاکه‌م که‌ڵاسوو هه‌شتی بێ .( کاکه‌م یه‌رێ ساڵێ جه‌ من گه‌وره‌ته‌را ئاذ ساڵێو دێر لوابی مه‌دره‌سه‌ و ساڵێویچ مه‌نه‌بێ جیا.) ئێمه‌ جه‌ نه‌وسووذه‌نه‌ جه‌ مله‌سه‌روانه‌ پاڵوو مه‌دره‌سه‌که‌یه‌نه‌ یانێوما گێرت . یانه‌و ده‌روێش عه‌زیزی وێشا سه‌ره‌وه‌ بێنی و واریچشا دابێ به‌ ئێمه‌ ئیجاره‌ . بێجگه‌ ئێمه‌ یه‌رێ نه‌رویه‌یێچ ( کورێ خه‌ڵیفه‌و نه‌روی ) چنی ئێمه‌ وه‌راوه‌روو ئۆتاقه‌کێ ئێمه‌ ئۆتاقه‌شا گێرتێبێ .ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

که‌لاسوو چواری بێنێ نه‌وه‌ش که‌وتا . وه‌ڵێنه‌ به‌رذانێشا په‌ی نه‌وسووذێ که‌ بێهداریش چنه‌ بێ دۆکترته‌شخیسش دا که‌ من حه‌سپه‌ما (‌په‌تا)  و مشیۆ بلوو نا‌وه‌شخانه‌نه‌ بووسوو . ساڵه‌و 1354 ی جه‌ نه‌وه‌شخانه‌و پاوه‌یه‌نه (1) ‌ وسنانێشا و نزیکه‌و مانگێوی چاگه‌ بێنێ و ئاذایچم لامه‌وه‌ بێ . چاگه‌ فره‌ چێوێم یاذ گێرتێ . به‌ تایبه‌ت پاسه‌بانێو خه‌ڵکوو ده گاو تشه‌ی به‌ نامۆ لاێق که‌ریمی (2) هام ته‌ختم بێ مه‌زانوو ناوه‌شیه‌که‌ش چێش بێ ئێننه‌ مزانوو جه‌ ڕۆنه‌ ویس سی نه‌فه‌رێ ئه‌ینێ په‌ی لایش . وه‌ختێو ته‌نیا‌ی بیه‌یانمێ داستانێم په‌ی گێڵنێوه‌ و فره‌ چێوێم نیشانه‌ دێدماو مانگێوی جه‌ ناوه‌شخانه‌نه‌ وه‌ردریانێ . بۆنه‌و ئانه‌یه‌ دۆکتری چه‌نیش په‌ی نویسه‌بێنێ و مشیایا دوێ مانگێ سه‌رجه‌م گرذ ڕوێ چه‌نێوه‌م شایا، مه‌دره‌کێ مه‌دره‌سه‌یم به‌رذێ په‌ی نۆدشه‌ی و چاگه‌ نام نویسیم که‌رذ .ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
ساڵه‌و هه‌زار و یه‌ره‌سه‌ذ و په‌نجای لوانێ مه‌دره‌سه‌. (1) حه‌ر ئه‌جۆم ئارۆن ڕۆو ئه‌وه‌ڵوو پایێزی بێ پایێزوو ئه‌وسای پێسه‌ ئیسه‌یه‌ نه‌بێ یۆ هه‌ڵای جلێ هامنیش جه‌  مانگه‌و که‌ڵه‌هه‌رزیه‌نه‌‌ مه‌واڕۆ ئاوه‌خت مانگه‌و که‌ڵه‌هه‌رزی وه‌روه‌ زه‌مینه‌نه‌ بێ. چنی مامۆیم لوانی مامۆ جانڵڵام خوا عه‌فوه‌ش که‌رۆ یۆ جه‌ ئه‌وه‌ڵین سه‌واذداراو ده‌گه‌ی بێ و تا‌ که‌لاسو‌و ششیش وه‌نه‌‌بێ . مامۆم فره‌ سه‌واذش سه‌ره‌وه‌ بێ کتیبێ فرێچش بێنێ من حه‌ر جه‌ زارۆله‌یه‌نه‌ عه‌لاقێوی تایبه‌تیم به‌ کتیب و مه‌دره‌سه‌ی په‌یذا که‌رده‌بێ. زارۆڵێ ڕه‌فێقێ من ئیجێشا مه‌دره‌سه‌ یاگێوه‌ی ته‌رسناکه‌نه‌ و په‌وکی ملا مه‌دره‌سه‌ تا مه‌عه‌لێمێ به‌ تووڵه‌ کۆشاشا . ڕۆ ئه‌وه‌ڵوو مه‌دره‌سه‌ی زارۆڵێ که‌لاس یه‌کێ به‌ گره‌وه‌هۆڕه‌ ئه‌ینێ په‌ی مه‌دره‌سه‌ی به‌ڵام من ئاڕوه‌ چنی مامۆیم بێنێ و زانێنێ مه‌عه‌لێم فه‌قه‌ت‌ زارۆڵه‌ی ته‌مه‌ڵی کۆشۆ و ئه‌سڵه‌ن نه‌ته‌رسانێ. یومین مه‌عه‌لێمم نامێش ئاغه‌ی خۆدادادی بێ مه‌زانوو خه‌ڵکوو کۆگه‌ی بێ به‌ڵام هه‌ر یاگێو هه‌ن خوا موانه‌تیش دۆ .


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
هه‌ر پاسه‌ که‌ وه‌ڵێنه‌ واتم ، جه‌ مانگه‌و گه‌ڵاخه‌زانوو ساڵه‌و 1344 ی کۆچی ڕۆجیاری جه‌ ده‌گاو شه‌ڕه‌کانیه‌نه‌  (1) چه‌مم به‌ دنیای واز که‌رذ. جه‌ ده‌ورانوو زارۆڵه‌ییم فره‌ چێوێم  یاذه‌نه‌ نه‌مه‌نێنێ ئێننه‌ مزانوو ئێمه‌ خانه‌وادێوی چوار نه‌فه‌ره‌ بێنمێ هه‌ر پێسه‌یچه‌ مه‌نیمێوه‌. براگه‌وره‌که‌م فاتێح چوارساڵێ جه‌ من گه‌وره‌ته‌ر بێ.

ئه‌وسا مه‌رذم جه‌ ده‌گانه‌ مڵکشا بێ یانێو هه‌رکه‌س جه‌ ده‌گانه‌ ژیوش که‌رذه‌یا ،مشیه‌یا مڵکێویچش بیه‌یا . ئه‌گه‌ر ئێمه‌ به‌یمێ مه‌حاڵوو هه‌ورامانی چنی یاگانێوی ته‌ری سه‌نجنمێ په‌یما به‌ر گنۆ که‌ ئی مه‌حاڵه‌ فره‌ وه‌ره‌وه‌ بیه‌ن چوونکای جه‌ نێزاموو خانخانی ئه‌وسایه‌نه‌ جه‌ ئێرانه‌نه‌ هه‌ر ده‌گه‌یوه‌ په‌ی وێش خانێو یام به‌گێوش بێه‌ن گرذوو زه‌مێنا و باخاو ده‌گه‌ی هینو ئاذی بیه‌ن ومه‌رذمه‌که‌یچ په‌ی خانی هه‌رمانه‌شا که‌رذێنه‌و سه‌هێمێوی که‌مشا په‌ی وێشا هۆر گێرته‌ن  .ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
وه‌ڵێنه‌:

ساڵه‌هان گه‌ره‌کما ژیونامه‌و ویم بنویسوو هیچوه‌خت ئی فرسه‌تمه‌ په‌ی ناما وه‌ره‌وه‌ . تا ئیسه‌ که‌ به‌ زه‌روره‌تش مزانوو  فره‌ته‌ر به‌ زوانی هه‌ورامی بنویسوو ،  نیه‌تم که‌رذه‌ن تا ئا یاگێ عه‌مرم  و هه‌ر پاسه‌ ده‌س و په‌لم ئیجازه‌م دۆ، درێژه‌ش پنه‌ ده‌و .  ئیجا ئی بابه‌ته‌ بێجگه‌ چانه‌یه‌ ژیونامه‌ن ، سه‌عیه‌م که‌رذێنه‌ تاریخ و جۆغرافیا و جامێعه‌ شناسی  منه‌ته‌قه‌ی باروو سه‌روو کاغه‌زی. داستانه‌و ژیواو من درامێوه‌ی فره‌ غه‌مگینه‌نه‌ و جه‌ مدده‌و عه‌مریمه‌نه‌ به‌سه‌رئامه‌ی فرێ و فراوانێ جه‌ ژیوایمه‌نه‌ بیێنێ به‌شکم نه‌ختێو ده‌روونوو وێم  پینه‌یه‌ ئه‌هوه‌ن که‌روه‌وه‌ و  وانه‌رێ ئازیزێچ که‌ڵکش چنه‌ هۆرگێرا . من داستانه‌کێم ڕاسته‌قینێنه‌ به‌ڵام سه‌عیه‌ که‌روو  تا ئا یاگێ بتاڤوو نامێ که‌سه‌کا فاڕوو و جه‌ نامێ ئه‌سڵیێشا ئێستێفاده‌ نه‌که‌روو.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic