ڕۆجیاروو هه‌ورامانی
بنویسمێ به‌زوانی هه‌ورامی،بوانمێوه‌به‌زوانی هه‌ورامی که‌ئاڵاو قه‌ڵه‌می نه‌بڕیه‌ینه‌ باڵاوهیچ مێلله‌تێویه‌ره. محه‌مه‌دمسته‌فازاده
درباره وبلاگ


ڕۆجیاروو هه‌ورامانی په‌لیانێوه‌ی شه‌خسیه‌نه‌ که‌ دلێشه‌نه‌ ژیونامه‌و وێم ، هۆنیێ ، داستانێ گۆلالێ ، قسێ قه‌ذیمیا و هه‌رچێو ئاما سه‌روو ویر و ئاوه‌زیم منویسوو ئیشه‌ڵڵا وانه‌رێ ئازیزێ که‌ڵکش چنه‌ هۆرگێرا.

(ئیبراهیم شه‌مس)

ڕۆجیار = شمسمدیر وبلاگ : نسیم هه‌ورامان

ئی داستانێ ڕاسه‌نه‌


ده‌لیلم کیاس ئه‌جیام خوێشا

نه‌زانام ده‌لیل ئاذیچ په‌ی وێشا

 

کابرایوه‌ دڵش مشۆ هێوه‌رژه‌نێوێ زه‌ریفێ هه‌ر وه‌خت گه‌ره‌کشا بلۆ واچۆش پنه‌، په‌یش له‌رزا و مه‌تاوۆ بلۆ وه‌ره‌وه‌ تا ئینه‌ که‌ ڕوێو سفره‌و دڵیش لاو یۆ جه‌ دۆساکاشه‌و واز که‌رۆ . دۆسه‌که‌ش پنه‌ش ماچۆ هیچ خه‌فه‌تت نه‌بۆ وێم ملوو قسێش چنی که‌روو  مارووشه‌نه‌ ڕا و قه‌وڵش چنه‌ مسانوو شووت پنه‌ که‌رۆ. کابرایچ فره‌ وه‌شحاڵ بۆ به‌ دڵنیایی گێڵۆوه‌ په‌ی یانه‌ی و به‌ ئاواته‌و هه‌واڵوو وه‌شوو دۆسه‌که‌یش منیشۆره‌.

دۆسه‌که‌ ملۆ هیجبی هێوه‌رژه‌نێ په‌یش ، به‌ڵام تا چه‌مش به‌ قه‌ذ و باڵا و جوانی و زه‌ریفی ژه‌نێ گنۆ ، زوانش ده‌ر حانوو دۆسه‌که‌یش لاڵ بۆ و هه‌رچی که‌رۆ مه‌تاوۆ ده‌ر حه‌ق پاذی هیچ واچۆ و هیجبیش په‌ی که‌رۆ . وێش ئاشق بۆ و دلێ دڵوو وێشه‌نه‌ ماچۆ ئی ناسک نازارێ په‌ی وێم خه‌سانه‌ نه‌ک په‌ی ئا بیۆڵه‌یه‌ که‌ عۆرزه‌و هیچیش نیا . وه‌لحاسڵ زوان واز که‌رۆ و مه‌ی تاریف دای ژه‌نێ و قه‌ذ و باڵاو جوانیش و ماچۆ ئامانا داوات شووم پنه‌ که‌ره‌ . ئاذێچه‌ وه‌ختێو وینۆ پیایوی ڕێک و پێکا ، ماچۆ ده‌ی قه‌یذش چێشا جوابوو ئه‌ر‌ێش پنه‌ مذۆ و ئاذیچ به‌ خێرای ملۆ مامۆسا مارۆ و هه‌ر ئا شه‌وێ مه‌رش که‌رۆ به‌رۆش . ئیجا پیای بیۆڵ با هه‌ر چاگه‌ ماتڵوو هه‌واڵوو وه‌شوو دۆسیش بۆ . وه‌ختێو مژنه‌وۆ ماڵۆ سه‌ره‌شه‌ره‌ و ئی شێعرا موانۆوه‌:

ده‌لیلــم کیـاس  ڕاگـــه  ‌ڕێزنۆ

نه‌زانام ده‌لیــل دژمــه‌ن خێزنۆ

ده‌لیلم کیاس ئه‌جیام خوێشا

نه‌زانام ده‌لیل ئاذیچ په‌ی وێشا

ده‌لیلـــم کیاس کارم بسـازۆ

نه‌زانام ده‌لیل په‌ی وێش موازۆده‌لیلم کیاس بارۆ وه‌ش هه‌واڵ

نه‌زانام ده‌لیـــل زوان که‌رۆ لاڵ


ڕۆجیار 28 ترازیێ 1392

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

داستانه‌و هه‌ر و هه‌نگی (ڕاسیت گه‌ره‌ک بۆ ئینه‌ بڕێو جارێ داستانه‌و ئێمه‌نه‌)

جه‌ ده‌شتێوه‌ی سه‌رسه‌وزه‌نه‌ هه‌رێ و هه‌نگێ پێوه‌ره‌ ژیوێنێ . ڕوێو جه‌ ڕوا هه‌رێو په‌ی گیواو واڕذه‌ی مه‌ی دلێ ده‌شته‌کێ و چی به‌ینه‌نه‌ هه‌نگێویچ ئینا دلێ ولێوه‌ی گولالێنه‌ و خه‌ریکا شیره‌و وله‌کێ هۆرلووشۆ . هه‌ره‌که‌ بێ ئینه‌یه‌ هه‌نگه‌که‌ی وینۆ ، وله‌کێ که‌نۆ و منۆش ده‌مش . هه‌نگه‌که‌ وێش به‌ینوو دذاناو هه‌ریه‌نه‌ ئه‌سیر وینۆ ، زوانش گه‌زۆ و  تا هه‌ر ده‌مش واز که‌رۆ ، جه‌ به‌ینوو دذانه‌کاشه‌نه‌ وێش فڕه‌ مذۆ و به‌ر مشۆ .

 

هه‌ر که‌ زوانش واش که‌رذه‌ن و ئێشێوی فره‌ش هه‌ن، به‌ سه‌ڕه‌سه‌ڕ گنۆ شۆنه‌و هه‌نگه‌که‌ی تا میاوا لاو که‌نوێ چاگه‌ هه‌نگه‌که‌ پڕۆنه‌ دلێ که‌نوێ و وێش شارۆوه‌.

مه‌له‌که‌ قاڵ و مه‌قاڵ و سه‌ڕه‌سه‌ڕوو هه‌ری مژنه‌وۆ ، مه‌ی به‌ر و په‌رسۆ چێش بیه‌ن.

هه‌ر ماچۆ هه‌نگی خه‌تاباروو شمه‌ زوانوو منش گه‌سه‌ن من مشیۆ ئاذی کوشوو.

مه‌له‌که‌ به‌ سه‌روازه‌کاش ئه‌مره‌ که‌رۆ ئا هه‌نگیه‌ باردێ . ئا به‌سه‌زوانه‌ مه‌ی حزووروو مه‌له‌که‌ی و  گرذوو به‌سه‌ر ئاماکه‌یش په‌ی گێڵنۆوه‌ و سابت که‌رۆ کاره‌که‌ش ده‌سی ئه‌نقه‌ش نه‌بیه‌ن.

مه‌له‌که‌ وه‌ختێو حه‌قیقه‌تش په‌ی ڕۆشن بۆوه‌، جه‌ هه‌ره‌که‌ی مه‌عزه‌ره‌ت موازۆ و ماچۆ تۆ ته‌شریف به‌ره‌ من وێم ده‌سێو فه‌لاقه‌ش که‌روو.

هه‌ر قه‌بووڵ نمه‌که‌رۆ به‌ سه‌ڕه‌سه‌ڕێوی ناباو و به‌ نه‌عره‌ته‌پێکای پا کوۆ زه‌مینه‌ره‌ و ماچۆ فه‌لاقه‌ چێشا مشیۆ وێم کوشووش .

مه‌له‌که‌و هه‌نگا به‌ ناعه‌لاجی ئه‌مره‌ مذۆ به‌ کۆشته‌و (ئێعدام) هه‌نگی. هه‌نگ ده‌س که‌رۆ گره‌وای و ماچۆ قۆربان من په‌ی دفاع جه‌ وێم ئی کارمه‌ که‌رذن ئینه‌ عادڵانه‌ نیا ئاخر سه‌روو چێشی من مشیۆ کوشیه‌و ؟

مه‌له‌که‌و هه‌نگه‌کا به‌ خه‌فه‌ت و ناڕه‌حه‌تیێوی فره‌ ماچۆ  : مزانوو حه‌قوو تۆ مه‌رگ نیا به‌ڵام  گۆناعه‌و تۆ ئینه‌نه‌ چنی هه‌ر جه‌ماعه‌تی که‌ زوان نمه‌فامۆ ته‌ره‌ف بیه‌نی و ئاخر و عاقێبه‌توو که‌سێوی که‌ چنی هه‌ری ته‌ره‌ف بۆ ئینه‌نه‌.

 

مشیۆ ئارام بنویسیۆ   

به د‌ڵێوی خه‌مبار بنویسیۆ   

سه‌روو هه‌ر ته‌وه‌نێوێ بنویسیۆ

تا گرذ که‌س بزانۆ  : ئه‌گه‌ر عه‌قڵ نه‌بۆ گیانیچ نیا !!!!!!!!

ئی داستانێ جه‌ ئینترنت گیریه‌ینه‌ به‌ هه‌ورامی هۆرگێڵیه‌ینه‌وه‌.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic