ڕۆجیاروو هه‌ورامانی
بنویسمێ به‌زوانی هه‌ورامی،بوانمێوه‌به‌زوانی هه‌ورامی که‌ئاڵاو قه‌ڵه‌می نه‌بڕیه‌ینه‌ باڵاوهیچ مێلله‌تێویه‌ره. محه‌مه‌دمسته‌فازاده
درباره وبلاگ


ڕۆجیاروو هه‌ورامانی په‌لیانێوه‌ی شه‌خسیه‌نه‌ که‌ دلێشه‌نه‌ ژیونامه‌و وێم ، هۆنیێ ، داستانێ گۆلالێ ، قسێ قه‌ذیمیا و هه‌رچێو ئاما سه‌روو ویر و ئاوه‌زیم منویسوو ئیشه‌ڵڵا وانه‌رێ ئازیزێ که‌ڵکش چنه‌ هۆرگێرا.

(ئیبراهیم شه‌مس)

ڕۆجیار = شمسمدیر وبلاگ : نسیم هه‌ورامان
دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 :: نویسنده : نسیم هه‌ورامان

ئاکه‌سه‌ که‌ ویرش نیا ، زوانش نیا و ئاکه‌سه‌ زوانش نیا نمه‌تاوۆ ویرش بۆ .زوان وه‌سیلێوا په‌ی ویره‌وه‌ که‌رذه‌ی و هه‌ر پاسه‌ وه‌سیلێوا په‌ی جووڵنای زه‌ین و ویروو ئێنسانی.هه‌ر ئێنسانێو زوانوو وێش خاس یاذ گێرته‌ بۆ، متاوۆ به‌ حه‌قیقه‌تی ده‌س په‌یذا که‌رۆ هه‌ر که‌سێو نه‌تاوۆ زوانوو وێش خاس قسێ که‌رۆ ، مه‌نتێق ماچۆ ئاکه‌سه‌ که‌م زه‌ینا و دنیاو فکریش باریکا.

                                                                                     ڕۆجیار 20/ 2/ 1392

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نه‌ ئه‌شقه‌مه‌ بۆ به‌ پۆس - نه‌ بێگانه‌ بۆ به‌ دۆس

ئی مێسالێ په‌ی که‌سێوی واچیه‌ینه‌ که‌ قه‌وم وکه‌س و کاروو وێش وه‌ردان و ئاڵووچیان بێگانه‌یه‌ره‌. ئه‌چی باره‌ره‌ ڕازێوه‌ وه‌شه‌ هه‌نه‌  گێڵناوه‌ ڕوێو پیه‌یو بۆ کۆڕێوی هه‌رزه‌کارش بۆ ئی کۆڕه‌ ڕه‌فێقێ فرێش با و هه‌رچی وه‌شیش هه‌ن چنی ئی ڕه‌فێقاشه‌ قسمه‌تش که‌رۆ و جه‌ بازاره‌نه‌ حه‌ر ئێذ ده‌س که‌رۆ باخه‌ڵه‌شه‌ره‌ و په‌ی سه‌یرانیچ حه‌ر ئێذا کۆڵ پێچۆوه‌. به‌ڵام تا ئیسه‌ نه‌که‌وته‌نه‌نه‌ ته‌نگانه‌ تا بزانۆ ئی ڕه‌فێقێشه‌ باز ئینه‌ی چنیش یا نا.

تاته‌که‌ش پیه‌یوی ژیر بۆ به‌ کۆڕه‌که‌یش ماچۆ ڕۆڵه‌ گیان پێسه‌ بزانوو  ئی ڕه‌فێقێته‌ ده‌رذه‌و ته‌نگانه‌ی نمه‌وه‌را و حه‌ر جه‌ وه‌شیه‌نه‌ ئینه‌ی چنیت .کۆڕه‌که‌ ماچۆ تاته‌ گیان پی قسێ باوه‌ڕم نیا چوونکای ئی ڕه‌فێقێمه‌ منشا فره‌ وه‌ش مسیه‌و و دایمه‌ده‌ره‌ ئینه‌ی چنیم و به‌ گیانوو من قه‌سه‌م موه‌را .

تا ڕوێو پیاکه‌ کاوڕێو سه‌ره‌ بڕۆ و  پاکش که‌رۆ و ده‌سماڵێوش مذۆ مله‌ره‌ و ‌ به‌ کۆڕه‌که‌یش ماچۆ لوه‌ په‌ی لاو ڕه‌فێقه‌کات و په‌نه‌شا واچه توو شوو گێچه‌ڵێ بیه‌نا و قه‌تڵێوه‌ ئامه‌ینه‌ ملمه‌ره‌ شمه‌ ڕه‌فێقێ گیانیێ منه‌ندێ و من فه‌قه‌ت شمه‌ شکه‌ به‌روو به‌یدێ ده‌ممه‌وه‌ و ڕاو چارێوم په‌ی بێزدێوه‌.

کۆڕه‌که‌ به‌ واته‌و تاته‌که‌یش قه‌وڵش که‌رذ و لوا په‌ی لاو ڕه‌فێقه‌‌کاش و هه‌ر ئا قسێشه‌ گێڵنه‌یوه‌. حیچکام جه‌ ڕه‌فێقه‌کاش نامه‌ی ده‌مشه‌وه‌ و هه‌ر یۆ به‌ نۆعێو وێشا لا دا یۆ واتش  من ژه‌ن و زارۆڵه‌م هه‌ن نمه‌تاڤوو شه‌ریکوو گێچه‌ڵه‌و تۆ بوو ؛ ئه‌ویشا واتش تۆ قه‌تڵه‌ت که‌رذێنه‌ ئێمه‌ مشیۆ تاوانه‌ش ده‌یمێ مه‌گه‌ر ئێمه‌ واته‌نما قه‌تڵه‌ که‌ری؟  یۆته‌رشا واتش لوه‌ گم به‌ تا ڕاپۆرتم نه‌ذانی و ئه‌ویۆچشا واتش من عه‌سڵه‌ن تۆ مه‌ژناسوو.

کۆڕ ئاماوه‌ په‌ی یانه‌ی و به‌ تاته‌یش واتش به‌ خوا ڕاست وات ئی ڕه‌فێقێ حه‌ر هینوو وه‌شی بێنێ و پێسه‌و مه‌شا ده‌وروو شیرینیه‌نه‌ گێڵێنێ ئانا جه‌ ئارۆڤه‌ولای  گرذێم نیه‌ی لاڤه‌ و ئێتر نمه‌لوو ده‌ورشانه‌.

تاته‌ش واتش ده‌ی من قه‌ومێوی شرۆڵه‌م هه‌ن ئینا دلێ ده‌گه‌ینه‌ لوه‌ واچه‌ تاته‌م  تووشوو گێچه‌ڵێوێ گه‌ورێ ئامان واته‌نش زوو به‌ی و چاره‌و ئی گێچه‌ڵێشه‌ په‌ی که‌ری. کۆڕ لوا و یاوا یانه‌و قه‌ومه‌که‌یشا واتش من کۆڕوو فڵانه‌که‌سیه‌نا تاته‌م تووشوو گێچه‌ڵێوێ گه‌ورێ ئامان . قه‌ومه‌که‌ ماتڵ نه‌بی و زوو وێش مه‌حکه‌م پێچاره‌ و وێش مۆسه‌له‌‌ح که‌رذ وئانه‌ که‌ لازموو سه‌فه‌ری بی حازرش که‌رذ و که‌وت ڕا و چنی کۆڕه‌که‌ی ئامه‌ی تا یاوه‌یوه‌ یانه‌شا. دماو وه‌شی تشی تاته‌وکۆڕه‌که‌ی به‌ قه‌ومه‌که‌یشا واتش په‌وکی چڕیه‌نیم تووشوو قه‌تڵێوێ ئامانا خو من حیچ تاوانێوم نه‌بێ و ئی کابرا ئامابێ دزی که‌رۆ و قه‌سدوو گیانوو منیچش که‌رذه‌بێ  و من جه‌ وێم دفاعم که‌رذ و ئی کابرا کۆشیا ئیسه‌ نمه‌زانوو چێش که‌روو . قه‌ومه‌که‌ی واتش من و تو جه‌ ونێوه‌نمێ و گێچه‌ڵه‌و تۆ هینه‌و منیچه‌نه‌ تۆ کارت نه‌بۆ بازه‌ش په‌ی من ئه‌لعان گێرووش کۆڵێ و به‌رووش یاگێو چاڵه‌ش که‌روو تۆیچ یاگێش نه‌زانی  .

پیاکه‌ی واتش ده‌ی با گرذێما پێوه‌ره‌ بلمێ و به‌رمێش په‌ی که‌شی چاگه‌ که‌رمێش چیروو خاکیه‌و . پی جۆره‌ گرذێشا لوه‌ی و پیاکه‌ ڕوه‌ش که‌رذه‌نه‌ کۆڕه‌که‌یش و واتش ڕۆله‌ گیان قه‌وم حه‌ر قه‌وما و هه‌ر پاسه‌ قه‌ذیمیێ ماچا قه‌وم گۆشت بوه‌رۆ ، پێشه‌ نمه‌ماڕۆ. حه‌ر قه‌وم ده‌رذه‌و قه‌ومی موه‌رۆ . خۆ ئیسه‌ به‌ چه‌ماو وێت گرذ چێوت دی. ڕوه‌یچش که‌رذه‌نه‌ قه‌ومه‌که‌یش و واتش خوا که‌رۆ حیچ وه‌خت تووشوو حیچ گێچه‌ڵێوێ نه‌یمێ به‌خوا ئینه‌ فه‌قه‌ت ئێمتێحانێو بێ و شۆکروو خوای من جه‌ ئێمتێحانه‌که‌نه‌ به‌رئامانێ وه‌ڵڵا جه‌نازێو وجووذش نیا و ئانه‌ لاکوو کاوڕێویا و ئیسه‌یچه‌ ئارذه‌نم چێگه‌نه‌ گرذێما بوه‌رمێش. ئینه‌ ڕازه‌و ئێمه‌ بێ . به‌شکم وه‌شتا ئاما بۆ.


                                                                                                 ڕۆجیار . 04-02-1392

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic