ڕۆجیاروو هه‌ورامانی
بنویسمێ به‌زوانی هه‌ورامی،بوانمێوه‌به‌زوانی هه‌ورامی که‌ئاڵاو قه‌ڵه‌می نه‌بڕیه‌ینه‌ باڵاوهیچ مێلله‌تێویه‌ره. محه‌مه‌دمسته‌فازاده
درباره وبلاگ


ڕۆجیاروو هه‌ورامانی په‌لیانێوه‌ی شه‌خسیه‌نه‌ که‌ دلێشه‌نه‌ ژیونامه‌و وێم ، هۆنیێ ، داستانێ گۆلالێ ، قسێ قه‌ذیمیا و هه‌رچێو ئاما سه‌روو ویر و ئاوه‌زیم منویسوو ئیشه‌ڵڵا وانه‌رێ ئازیزێ که‌ڵکش چنه‌ هۆرگێرا.

(ئیبراهیم شه‌مس)

ڕۆجیار = شمسمدیر وبلاگ : نسیم هه‌ورامان

شاری خامۆشان / ئیبراهیم شه‌مس

ئارۆ دماو چن سه‌عاتا ویره‌وکه‌رذه‌ی به‌ ئینه‌یه‌ که‌ کۆگه‌ بلوو تا نه‌ختێو دڵم ئه‌هوه‌ن بۆوه‌ ، که‌وتانێ یاذوو قه‌برسانی .ئاخۆر جه‌ ده‌ورانوو جوانی دلێ کۆمه‌ڵه‌و ده‌روێشانه‌ بێنێ و جار جار چنی ڕه‌فێقام لوێنمێ په‌ی مه‌ڵڵا مه‌قسووذی و بڕێو جارێچ دڵێ قه‌برێوێنه‌ ئیژیێنێره‌ و لوێنێ دڵێ حسسو مه‌رذه‌ی و ئه‌نکیر و مه‌نکیر ئه‌ینێ سه‌روو سه‌ریه‌یم و منیچ وه‌روو وێمه‌ره‌ ته‌مرینوو چه‌نی جواب دای که‌رێنێ. ئینه‌ یۆ جه‌ وه‌شته‌رین سه‌رگه‌رمیاو ئێمه‌ بێ (وژدانه‌ن ئه‌گه‌ر ویرش په‌ی که‌ریه‌وه‌ ده‌روێشیچ په‌ی وێش عاڵه‌مێوش هه‌ن)

داش دڵم بلوو سه‌روو قه‌برسانی ده‌و دماو عه‌سری لوانێ په‌ی مه‌ڵڵا مه‌قسووذی . تا چه‌م کار که‌رێ قه‌برێ بێنێ و نه‌رێ (داربه‌لوێ) . و سه‌روو هه‌ر قه‌برێوه‌ گوڵێ جۆراجۆرێشا نه‌یبێنێ که‌ به‌رعه‌کسوو ساحیبه‌کاشا گیانشا چنه‌ بێ . لوانێ سه‌روو قه‌به‌ره‌ کۆنه‌کا فه‌قه‌ت دوێ کێلێ مه‌ڕیه‌ی و دیوارێوی شڕ.  چنی وێم ویرم که‌رذه‌وه‌  و چنی ویروو وێم  که‌وتا وات و واچ چنیشا  و واتم : پاسه‌ دیارا شمه‌ (مه‌به‌ستم مه‌رذه‌ قه‌ذیمیه‌کێنی) هه‌ر پاسه‌ که‌ جه‌ ژیوای دنیاییتانه‌ ڕه‌حه‌تێ بێندێ ، چێگه‌یچه‌نه‌ یاگه‌کێتا فره‌ ساکته‌ و زه‌ریفه‌نه‌ . به‌ڵام جه‌ سه‌رزه‌مینوو منه‌نه‌ بنیاذمه‌کێش ئینای دنیایوی شلۆغ و نا ئارامه‌نه‌ و چنی فره‌و به‌ذبه‌ختیا ده‌س به‌ یێخێنێ ڕه‌نگا دماو مه‌رگیچشا ئی زه‌ریفی و ئارامێشه‌شا نه‌بۆ  بووسدێ ئازیزه‌کام وه‌شڵه‌یتا پنه‌ ئی دنیایه‌ به‌ چه‌م نمه‌ویندێ . نمه‌ویندێ چه‌نی زه‌رق و به‌رقوو دنیای خه‌ڵکه‌که‌ش گێرته‌نه‌ره‌ و که‌س نیا ویروو که‌سیه‌نه‌ . بێ وه‌فایی دنیای کا‌رێوش پی بنیاذمیه‌که‌رذن قه‌وم و که‌س و کار و دۆس و ئاشنای نمه‌ژناسۆ .به‌خشدێم ئازیزه‌کام که‌ نمه‌تاوو ڕێک و پێک په‌یتا لای لای بوانوو .ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ئارۆ ئاواته‌م په‌ی واستی

    نه‌ژنه‌وی بڕێو جه‌ ده‌نگا  ،

         نه‌وینی بڕێو جه‌ ڕه‌نگا  ،

               نه‌فامی بڕێو جه‌ ویرا 

                  و

        هه‌ست نه‌که‌ری بڕێو جه‌ حاڵا  ...

هه‌ستت ته‌نیا نوور بۆ و عێشق بۆ و وه‌شبه‌ختی

                            

                                          « ڕۆجیار »

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ماچا سمۆرێو لوا په‌ی لاو شێرێوی واتش بۆ پێوه‌ره‌ زۆرانی گێرمێ . شێر قبووڵش نه‌که‌رذ. سمۆره‌ی وات : من به‌ ته‌ماموو سمۆرا ماچوو تۆ ته‌رسای و حازر نه‌بیه‌ی چنیم زۆرانی گێری.

شێر واتش : ئه‌گه‌ر جه‌ دلێ سمۆرانه‌ به‌ ته‌رسه‌زاڵ بژناسیه‌و خاسته‌ر چانه‌یه‌نه‌ بوو به‌ یاگه‌ گاڵته‌و شێرا و واچا لوان چنی سمۆرێوی زۆرانیش گێرتێنه‌.

ئه‌گه‌ر نه‌ختالێو دلێ ئی حه‌که‌یتێنه‌ وردێ بیمێوه‌ متاومێ ده‌رزێوی عالش چنه‌ گێرمێ . چی پاسه‌ ویر که‌رمێوه‌ که‌ جه‌ ژیوایمانه‌ چنی گرذ که‌سی و گرذ چێوی مشیۆ گژیه‌یمێ ؟

چی مشیۆ ویرما ئاننه‌ کوڵ بۆ که‌ ئه‌گه‌ر جه‌ جوابوو بێ نه‌زاکه‌تی و دژماندای هه‌ر که‌سێوی چ ئانیشا که‌ مژناسمێشا و چ ڕاویارانێو که‌ ڕه‌نگا تا ئاخروو عه‌مریما ئێتر نه‌وینمێشا ، جوابی دذان شکه‌ن و تنته‌ر جه‌ وێشا نه‌ذه‌یمێ و مه‌سه‌ڵه‌ن که‌م بارمێ ، ته‌رسه‌زاڵێنمێ ؟

ئی نوعه‌ ویر و باوه‌ڕه‌ بیه‌ن به‌ هۆو ئانه‌یه‌ هه‌ر ڕۆ جه‌نگ و ئاژاولێ جه‌ ده‌ور و به‌رمانه‌ به‌ی وه‌روو چه‌ماما  و ئه‌گه‌ر بزانمێ تووڕه‌یی چ یاگه‌ پای وێرانکه‌رێ ڕوه‌و له‌ش و ڕۆحوو ئێمه‌ره‌ منیۆ مزانمێ که‌ ئه‌پی نۆعه‌ ڕه‌وت و ڕه‌فته‌ ته‌نیا زه‌ره‌ر به‌ سڵامه‌تی وێما میاونمێ و ئه‌هوه‌نی جه هاڵیگاو‌ کۆمه‌ڵگای دزمێ . ‌

حێسوو نا ئه‌هوه‌نی و تووڕه‌یی که‌ ئارۆ جه‌ ده‌ور و به‌رمانه‌ مه‌وجه‌ مذۆوه‌، نوونگه‌ش ئینه‌نه‌ . ئێمه‌ ئه‌ره‌نیای و ویه‌رذه‌یما ویر شیه‌نه‌وه‌‌ . ویرما شیه‌نه‌وه‌ فره‌و چێوا نمه‌بۆ بژنه‌ومێشا و وینمێشا.

به‌شه‌ر بینه‌وه‌رێوا ساحیبوو ‌ قابلیه‌تێ گه‌ورێ و  تایبه‌تمه‌ندیێو که‌ تاوای واڕیایش هه‌ن (متاوۆ واڕیۆ).  ئێمه‌ متاومێ ته‌مرین که‌رمێ په‌ی چه‌م و گۆش و قه‌لبیما فیلتر بنیه‌یمێ . فره‌و که‌سا نه‌وینمێ . بڕێو جه‌ قسا نه‌ژنه‌ومێ و ویر و وه‌خت و هازیما بنیه‌یمێره‌ په‌ی ئا که‌سا و ئا هه‌رمانا که‌ وه‌شێما مسیا و ده‌رذه‌ما موه‌را. ئاوه‌خته‌ وینمێ که‌ چ ئارامێشێو جه‌ ژیوایمانه‌ به‌ ده‌س مه‌ی و متاومێ ئی هه‌ستیه‌ بارمێنه‌ دلێ کۆمه‌ڵگایچ.

هۆشت چنه‌ بۆ هه‌ر وه‌خت گه‌ره‌کتا سه‌روو چێوانێوی ده‌رذنه‌وه‌ر گژیه‌ی، فرسه‌توو وێت په‌ی جه‌نگه‌ قۆرسه‌کا جه‌ ده‌س مذه‌ی.

ئاکه‌سه‌ ویرێ به‌رزێش هه‌نێ ،هه‌رگیز په‌ی ساحیبوو ویره‌ ورذا وه‌ختش نیا.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات