ڕۆجیاروو هه‌ورامانی
بنویسمێ به‌زوانی هه‌ورامی،بوانمێوه‌به‌زوانی هه‌ورامی که‌ئاڵاو قه‌ڵه‌می نه‌بڕیه‌ینه‌ باڵاوهیچ مێلله‌تێویه‌ره. محه‌مه‌دمسته‌فازاده
درباره وبلاگ


ڕۆجیاروو هه‌ورامانی په‌لیانێوه‌ی شه‌خسیه‌نه‌ که‌ دلێشه‌نه‌ ژیونامه‌و وێم ، هۆنیێ ، داستانێ گۆلالێ ، قسێ قه‌ذیمیا و هه‌رچێو ئاما سه‌روو ویر و ئاوه‌زیم منویسوو ئیشه‌ڵڵا وانه‌رێ ئازیزێ که‌ڵکش چنه‌ هۆرگێرا.

(ئیبراهیم شه‌مس)

ڕۆجیار = شمسمدیر وبلاگ : نسیم هه‌ورامان
 

بسم الله الرحمن الرحیم

مۆراقێبه‌ به‌ ماناو چه‌مذاری و حزووروو دڵیا چنی خوذای و ئانه‌ که‌ به‌ننه‌ پی باوه‌ڕیه‌ بیاوۆ خوذای گه‌وره‌ جه‌ گرذ حاڵێوه‌نه‌ ملوو قه‌لب و ڕازه‌و دڵوو ئاذی شاره‌زاییش هه‌ن.

ئه‌سڵوو مۆراقێبه‌ی ئانه‌نه‌ که‌ بزانۆ خۆذای گه‌وره‌ خه‌به‌رش هه‌ن ملوو هه‌ر ئاچێوه‌یه‌ که‌ ئاذ که‌رۆش و ویرش که‌رۆوه‌. ئه‌گه‌ر خه‌ڵکی زاهێرش وینا، خۆذا هه‌م زاهێر و هه‌م باتێنش وینۆ . قۆرئان فه‌رماوۆ :"اَلَم یَعلَم بِاَنَّ الله یَری" مه‌گه‌ر نمه‌زانی که‌ خۆذا تۆی وینۆ ؟

ئیمانوو ئه‌سحابا فره‌ به‌رز بیه‌ن . گێڵناوه‌ یۆ جه‌ ئه‌سحابه‌کا جه‌ پێغه‌مه‌ری سڵاموو خوذایش ونه‌ بۆ په‌رساش من گوناعێ فرێم که‌رذێنێ ئایا خوذا به‌خشۆم ؟ فه‌رماواش به‌ڵێ به‌خشۆت. عه‌رزش که‌رذ : ئایا وه‌ختێو من خه‌ریکوو گوناعی بێنێ خۆذا وینێ ؟ فه‌رماواش به‌ڵێ وینێ . ئه‌سحابه‌که‌ جه‌ شه‌رموو خوذای ته‌عالای ته‌نیا ئاخێوش هۆرکێشت و گیانش دا .

پێغه‌مه‌ر سڵاموو خوذایش و‌نه‌ بۆ فه‌رماوۆ : خوذای پاسنه‌ پرێسه‌ که‌ گوایا وینینه‌ش و ئه‌گه‌ر نه‌تاوات ئا هه‌ستیه‌ دلێ دڵیته‌نه‌ وه‌ش که‌ری ، به‌ ڕاسی بزانه‌ که‌ ئاذ تۆ وینۆ.

یۆ جه‌ پیره‌کاو ته‌ریقه‌تی مۆریدێ فرێش بێنێ به‌ڵام دلێ گرذیه‌نه‌ جه‌ یه‌ک نه‌فه‌ریشا فره‌ته‌ر چه‌مذاری و مه‌راعات که‌رێ . ئه‌و مۆریده‌کێ به‌ غیره‌تشا به‌رش وارذ و به‌ پیری واتشا ئانه‌ چی ئێذت دلێ گرذیمانه‌ جیا که‌رذه‌نه‌و فره‌ته‌رت گه‌ره‌کا؟

پیر به‌ هه‌ر کامیشا که‌رگێوه‌ش دا و واتش لۆدێ جه‌ یاگێوه‌ی چۆڵه‌نه‌‌ که‌ هیچکه‌س نیا و که‌سیچ نمه‌وینۆ ، سه‌ره‌ش بڕدێ و نووشوو گیانیتا که‌ردێ .

مۆریده‌کێ لوای و هه‌ر یۆ یاگێوه‌ی چۆڵه‌شا ئێسته‌ و  که‌رگه‌کێشا سه‌ره‌ بڕیه‌ و وارذه‌شا. به‌ڵام ئا مۆریده‌ که‌ وه‌روو چه‌ماو شێخه‌که‌یه‌و بێ ، که‌رگه‌کێش به‌ زیننه‌یی ئارذه‌و . شێخ واتش : ڕۆڵه‌ ئانه‌ چی که‌رگه‌کێت سه‌ره‌ نه‌بڕیێنه‌؟ واتش : هه‌رچی گێڵانێ یاگێ چۆڵه‌ که‌ که‌س نه‌بۆ و که‌س نه‌وینۆ ، نه‌ئێسته‌مه‌و چوون هه‌ر یاگێو لوانێ خوذا حازر بێ .

ئه‌پی فرمه‌ شێخ ده‌ره‌جه‌و ئا مۆریدیشه‌ به‌ ئه‌ویشا نیشانه‌ دا که‌ ئاذ دایمه‌ ئینا دلێ مۆراقێبه‌یه‌نه‌ هۆشش سه‌روو که‌سێو ته‌ریه‌و نیا .

وه‌ختێو زڵێخا یۆسفش چڕی په‌ی لاو وێش ، وه‌ڵێشه‌نه‌ بته‌کێش که‌ خوِِذاش بێ ، به‌ پارچێوه‌ پۆژناشه‌ره‌ و ئاوه‌خت جه‌ یۆسفی ته‌قازاکێش که‌رذه‌. یۆسف واتش تۆ جه‌ ته‌وه‌نێوێ شه‌رم ‌که‌ری ئا وه‌خت من جه‌ وه‌ش که‌روو حه‌وت ئاسمانا شه‌رم نه‌که‌روو که‌ هه‌م وینۆ و هه‌م مژنه‌وۆ ؟

مۆراقێبه‌ دوێ سووره‌تێش هه‌نێ : مۆراقێبه‌توو دۆساو خۆذای ، مۆراقێبه‌توو پیاخاسا

1-     مۆراقێبه‌توو دۆساو خۆذای : دڵشا دلێ عه‌زه‌مه‌ت و گه‌وره‌یی خوذایه‌نه‌ تاویانه‌وه‌ و دلێ دڵیشانه‌ یاگێ ویره‌وکه‌رذه‌ی چێوێوته‌ری نیا . ئه‌گه‌ر چنیشا قسێ که‌ری ده‌نگ نمه‌ژنه‌وا و ئه‌گه‌ر لاشانه‌ ویه‌ری نمه‌وینات. یۆ جه‌ عارفا ڕایوه‌نه‌ لوای لوێ که‌ مه‌سیرش جه‌ بازاره‌نه‌ بێ  په‌رساشا چنه‌ : جه‌ ڕاکێنه‌ کێت دی ؟ واتش : که‌سم نه‌ذی. شێخ ئه‌بوبه‌کری شبلی لوا په‌ی لاو شێخ ئه‌بۆلحه‌سه‌نی نووری دیش ئینا حاڵوو مۆراقێبه‌یه‌نه‌ پاسه‌ دلێ وێشه‌نه‌ غه‌رق بیه‌بێ تا ڕادێو ته‌ڵێو موو به‌ذه‌نیش ته‌کانه‌ نه‌وه‌رێ. په‌رساش ئی مۆراقێبه‌ پی زه‌ریفیه‌ لاو کێ فێربیه‌نێ ؟ واتش جه‌ کتێ ! دیم ئینا پاڵوو وڵه‌و مڵێویه‌نه‌ نیشتێنه‌ره‌ و ته‌ماموو حه‌واسیش جه‌ما ئی ته‌رزه‌ مۆراقێبه‌ جه‌ هینه‌که‌ومن زه‌ریفته‌ر بێ.

2-     مۆراقێبه‌توو پیاخاسا : ئی که‌سێ مزانا خوذای وه‌شکه‌روو عاڵه‌می به‌ حاڵوو دڵیشا مزانۆ و چاذی شه‌رمشا هه‌ن . به‌ڵام ئاننه‌ نه‌له‌ینێ به‌حروو خوذایه‌ره‌ که‌ جه‌ وێشا و ئه‌حواڵاتوو دنیاو ده‌ور و به‌ریشا بێ خه‌به‌رێ با. چی نۆعه‌ مۆراقێبه‌نه‌ به‌شه‌ر مشیۆ موازبوو حاڵ و ویر و حه‌ره‌کاتوو وێش بۆ په‌ی که‌رذه‌و ئی هه‌رمانێ دوێ چێوێ نه‌زه‌ره‌شه‌نه‌ با : نه‌زه‌ره‌و ئه‌وه‌ڵێ ئینێنه‌ که‌ وه‌ڵێ که‌رذه‌و هه‌رمانه‌کێ خوذای بارۆ نه‌زه‌ره‌ و بزانۆ ئایا ئی کاره‌ خوذا قه‌بووڵشا که‌رۆش یا بۆنه‌و هه‌واو نه‌فسوو وێشا . نه‌زه‌ره‌و دوۆمی مۆراقێبه‌ جه‌ عه‌مه‌ڵا که‌ یه‌رێ حاڵه‌تێش هه‌نێ تاعه‌ت و مه‌عسیه‌ت و مۆباح

مۆراقێبه‌ جه‌ تاعه‌ته‌نه‌ ئانه‌نه‌ که‌ به‌ ئێخلاس و به‌ دڵ بۆ  مۆراقێبه‌ جه‌ مه‌عسیه‌ته‌نه‌‌ ئانه‌نه‌ شه‌رمش بۆ و تۆبه‌ که‌رۆ جه‌ هه‌ر گوناعیوه‌ که‌ که‌رذێنه‌ش مۆراقێبه‌ جه‌ مۆباح ئانه‌نه‌ ئه‌ده‌بش بۆ دایمه‌ ئێحساس که‌رۆ ئینا حزووروو خوذایه‌نه‌ .مه‌سه‌ڵه‌ن جه‌ وه‌ختوو ئه‌ره‌نیشته‌یه‌نه‌ به‌ ئه‌ده‌ب بنیشۆره‌ و وه‌ختوو وته‌یه‌نه‌ ڕوو به‌ قیبلێ به‌ ده‌سی ڕاس بووسۆ .

ئه‌گه‌ر به‌شه‌ر نه‌زانۆ ئاچێوه‌ که‌ جه‌ زه‌ینشه‌نه‌ ویه‌رۆ و ئا کاره‌ که‌ که‌رۆش ئایا خوذا قه‌بووڵشا یا شۆنه‌و هه‌واو نه‌فسیش که‌وته‌ن ، مشیۆم دایمه‌ چیروو نه‌زه‌ره‌و عالمێوی گه‌وره‌یه‌نه‌ بۆ و ئی عالمه‌ مشیۆم یۆ جه‌ عارفا بۆ تا قازانجی مه‌عنه‌ویش پنه‌ بیاونۆ . ئێنسان مشیۆم جه‌ عالمانێو که‌ حرسوو دنیایشا هه‌ن پارێز که‌رۆ چوون شه‌یتان نیابه‌توو وێش دانش پانیشا .

پێغه‌مه‌ر سڵاموو خوذایش وه‌نه‌ بۆ فه‌رماوۆ : خوذا ئاکه‌سه‌شه‌ گه‌ره‌کا که‌ وه‌ختێو خاس و خرابێو مه‌علووم نه‌بۆ چه‌مێو عه‌قڵیش تێژێ با و وه‌ختێو  تووشوو شه‌هوه‌تی مه‌ی،  عه‌قڵش کامڵ بۆ .

سه‌رچه‌مه‌ : کیمیای سه‌عاده‌ت


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات