ڕۆجیاروو هه‌ورامانی
بنویسمێ به‌زوانی هه‌ورامی،بوانمێوه‌به‌زوانی هه‌ورامی که‌ئاڵاو قه‌ڵه‌می نه‌بڕیه‌ینه‌ باڵاوهیچ مێلله‌تێویه‌ره. محه‌مه‌دمسته‌فازاده
درباره وبلاگ


ڕۆجیاروو هه‌ورامانی په‌لیانێوه‌ی شه‌خسیه‌نه‌ که‌ دلێشه‌نه‌ ژیونامه‌و وێم ، هۆنیێ ، داستانێ گۆلالێ ، قسێ قه‌ذیمیا و هه‌رچێو ئاما سه‌روو ویر و ئاوه‌زیم منویسوو ئیشه‌ڵڵا وانه‌رێ ئازیزێ که‌ڵکش چنه‌ هۆرگێرا.

(ئیبراهیم شه‌مس)

ڕۆجیار = شمسمدیر وبلاگ : نسیم هه‌ورامان
 

بسم الله الرحمن الرحیم

مۆراقێبه‌ به‌ ماناو چه‌مذاری و حزووروو دڵیا چنی خوذای و ئانه‌ که‌ به‌ننه‌ پی باوه‌ڕیه‌ بیاوۆ خوذای گه‌وره‌ جه‌ گرذ حاڵێوه‌نه‌ ملوو قه‌لب و ڕازه‌و دڵوو ئاذی شاره‌زاییش هه‌ن.

ئه‌سڵوو مۆراقێبه‌ی ئانه‌نه‌ که‌ بزانۆ خۆذای گه‌وره‌ خه‌به‌رش هه‌ن ملوو هه‌ر ئاچێوه‌یه‌ که‌ ئاذ که‌رۆش و ویرش که‌رۆوه‌. ئه‌گه‌ر خه‌ڵکی زاهێرش وینا، خۆذا هه‌م زاهێر و هه‌م باتێنش وینۆ . قۆرئان فه‌رماوۆ :"اَلَم یَعلَم بِاَنَّ الله یَری" مه‌گه‌ر نمه‌زانی که‌ خۆذا تۆی وینۆ ؟

ئیمانوو ئه‌سحابا فره‌ به‌رز بیه‌ن . گێڵناوه‌ یۆ جه‌ ئه‌سحابه‌کا جه‌ پێغه‌مه‌ری سڵاموو خوذایش ونه‌ بۆ په‌رساش من گوناعێ فرێم که‌رذێنێ ئایا خوذا به‌خشۆم ؟ فه‌رماواش به‌ڵێ به‌خشۆت. عه‌رزش که‌رذ : ئایا وه‌ختێو من خه‌ریکوو گوناعی بێنێ خۆذا وینێ ؟ فه‌رماواش به‌ڵێ وینێ . ئه‌سحابه‌که‌ جه‌ شه‌رموو خوذای ته‌عالای ته‌نیا ئاخێوش هۆرکێشت و گیانش دا .

پێغه‌مه‌ر سڵاموو خوذایش و‌نه‌ بۆ فه‌رماوۆ : خوذای پاسنه‌ پرێسه‌ که‌ گوایا وینینه‌ش و ئه‌گه‌ر نه‌تاوات ئا هه‌ستیه‌ دلێ دڵیته‌نه‌ وه‌ش که‌ری ، به‌ ڕاسی بزانه‌ که‌ ئاذ تۆ وینۆ.

یۆ جه‌ پیره‌کاو ته‌ریقه‌تی مۆریدێ فرێش بێنێ به‌ڵام دلێ گرذیه‌نه‌ جه‌ یه‌ک نه‌فه‌ریشا فره‌ته‌ر چه‌مذاری و مه‌راعات که‌رێ . ئه‌و مۆریده‌کێ به‌ غیره‌تشا به‌رش وارذ و به‌ پیری واتشا ئانه‌ چی ئێذت دلێ گرذیمانه‌ جیا که‌رذه‌نه‌و فره‌ته‌رت گه‌ره‌کا؟

پیر به‌ هه‌ر کامیشا که‌رگێوه‌ش دا و واتش لۆدێ جه‌ یاگێوه‌ی چۆڵه‌نه‌‌ که‌ هیچکه‌س نیا و که‌سیچ نمه‌وینۆ ، سه‌ره‌ش بڕدێ و نووشوو گیانیتا که‌ردێ .

مۆریده‌کێ لوای و هه‌ر یۆ یاگێوه‌ی چۆڵه‌شا ئێسته‌ و  که‌رگه‌کێشا سه‌ره‌ بڕیه‌ و وارذه‌شا. به‌ڵام ئا مۆریده‌ که‌ وه‌روو چه‌ماو شێخه‌که‌یه‌و بێ ، که‌رگه‌کێش به‌ زیننه‌یی ئارذه‌و . شێخ واتش : ڕۆڵه‌ ئانه‌ چی که‌رگه‌کێت سه‌ره‌ نه‌بڕیێنه‌؟ واتش : هه‌رچی گێڵانێ یاگێ چۆڵه‌ که‌ که‌س نه‌بۆ و که‌س نه‌وینۆ ، نه‌ئێسته‌مه‌و چوون هه‌ر یاگێو لوانێ خوذا حازر بێ .

ئه‌پی فرمه‌ شێخ ده‌ره‌جه‌و ئا مۆریدیشه‌ به‌ ئه‌ویشا نیشانه‌ دا که‌ ئاذ دایمه‌ ئینا دلێ مۆراقێبه‌یه‌نه‌ هۆشش سه‌روو که‌سێو ته‌ریه‌و نیا .

وه‌ختێو زڵێخا یۆسفش چڕی په‌ی لاو وێش ، وه‌ڵێشه‌نه‌ بته‌کێش که‌ خوِِذاش بێ ، به‌ پارچێوه‌ پۆژناشه‌ره‌ و ئاوه‌خت جه‌ یۆسفی ته‌قازاکێش که‌رذه‌. یۆسف واتش تۆ جه‌ ته‌وه‌نێوێ شه‌رم ‌که‌ری ئا وه‌خت من جه‌ وه‌ش که‌روو حه‌وت ئاسمانا شه‌رم نه‌که‌روو که‌ هه‌م وینۆ و هه‌م مژنه‌وۆ ؟

مۆراقێبه‌ دوێ سووره‌تێش هه‌نێ : مۆراقێبه‌توو دۆساو خۆذای ، مۆراقێبه‌توو پیاخاسا

1-     مۆراقێبه‌توو دۆساو خۆذای : دڵشا دلێ عه‌زه‌مه‌ت و گه‌وره‌یی خوذایه‌نه‌ تاویانه‌وه‌ و دلێ دڵیشانه‌ یاگێ ویره‌وکه‌رذه‌ی چێوێوته‌ری نیا . ئه‌گه‌ر چنیشا قسێ که‌ری ده‌نگ نمه‌ژنه‌وا و ئه‌گه‌ر لاشانه‌ ویه‌ری نمه‌وینات. یۆ جه‌ عارفا ڕایوه‌نه‌ لوای لوێ که‌ مه‌سیرش جه‌ بازاره‌نه‌ بێ  په‌رساشا چنه‌ : جه‌ ڕاکێنه‌ کێت دی ؟ واتش : که‌سم نه‌ذی. شێخ ئه‌بوبه‌کری شبلی لوا په‌ی لاو شێخ ئه‌بۆلحه‌سه‌نی نووری دیش ئینا حاڵوو مۆراقێبه‌یه‌نه‌ پاسه‌ دلێ وێشه‌نه‌ غه‌رق بیه‌بێ تا ڕادێو ته‌ڵێو موو به‌ذه‌نیش ته‌کانه‌ نه‌وه‌رێ. په‌رساش ئی مۆراقێبه‌ پی زه‌ریفیه‌ لاو کێ فێربیه‌نێ ؟ واتش جه‌ کتێ ! دیم ئینا پاڵوو وڵه‌و مڵێویه‌نه‌ نیشتێنه‌ره‌ و ته‌ماموو حه‌واسیش جه‌ما ئی ته‌رزه‌ مۆراقێبه‌ جه‌ هینه‌که‌ومن زه‌ریفته‌ر بێ.

2-     مۆراقێبه‌توو پیاخاسا : ئی که‌سێ مزانا خوذای وه‌شکه‌روو عاڵه‌می به‌ حاڵوو دڵیشا مزانۆ و چاذی شه‌رمشا هه‌ن . به‌ڵام ئاننه‌ نه‌له‌ینێ به‌حروو خوذایه‌ره‌ که‌ جه‌ وێشا و ئه‌حواڵاتوو دنیاو ده‌ور و به‌ریشا بێ خه‌به‌رێ با. چی نۆعه‌ مۆراقێبه‌نه‌ به‌شه‌ر مشیۆ موازبوو حاڵ و ویر و حه‌ره‌کاتوو وێش بۆ په‌ی که‌رذه‌و ئی هه‌رمانێ دوێ چێوێ نه‌زه‌ره‌شه‌نه‌ با : نه‌زه‌ره‌و ئه‌وه‌ڵێ ئینێنه‌ که‌ وه‌ڵێ که‌رذه‌و هه‌رمانه‌کێ خوذای بارۆ نه‌زه‌ره‌ و بزانۆ ئایا ئی کاره‌ خوذا قه‌بووڵشا که‌رۆش یا بۆنه‌و هه‌واو نه‌فسوو وێشا . نه‌زه‌ره‌و دوۆمی مۆراقێبه‌ جه‌ عه‌مه‌ڵا که‌ یه‌رێ حاڵه‌تێش هه‌نێ تاعه‌ت و مه‌عسیه‌ت و مۆباح

مۆراقێبه‌ جه‌ تاعه‌ته‌نه‌ ئانه‌نه‌ که‌ به‌ ئێخلاس و به‌ دڵ بۆ  مۆراقێبه‌ جه‌ مه‌عسیه‌ته‌نه‌‌ ئانه‌نه‌ شه‌رمش بۆ و تۆبه‌ که‌رۆ جه‌ هه‌ر گوناعیوه‌ که‌ که‌رذێنه‌ش مۆراقێبه‌ جه‌ مۆباح ئانه‌نه‌ ئه‌ده‌بش بۆ دایمه‌ ئێحساس که‌رۆ ئینا حزووروو خوذایه‌نه‌ .مه‌سه‌ڵه‌ن جه‌ وه‌ختوو ئه‌ره‌نیشته‌یه‌نه‌ به‌ ئه‌ده‌ب بنیشۆره‌ و وه‌ختوو وته‌یه‌نه‌ ڕوو به‌ قیبلێ به‌ ده‌سی ڕاس بووسۆ .

ئه‌گه‌ر به‌شه‌ر نه‌زانۆ ئاچێوه‌ که‌ جه‌ زه‌ینشه‌نه‌ ویه‌رۆ و ئا کاره‌ که‌ که‌رۆش ئایا خوذا قه‌بووڵشا یا شۆنه‌و هه‌واو نه‌فسیش که‌وته‌ن ، مشیۆم دایمه‌ چیروو نه‌زه‌ره‌و عالمێوی گه‌وره‌یه‌نه‌ بۆ و ئی عالمه‌ مشیۆم یۆ جه‌ عارفا بۆ تا قازانجی مه‌عنه‌ویش پنه‌ بیاونۆ . ئێنسان مشیۆم جه‌ عالمانێو که‌ حرسوو دنیایشا هه‌ن پارێز که‌رۆ چوون شه‌یتان نیابه‌توو وێش دانش پانیشا .

پێغه‌مه‌ر سڵاموو خوذایش وه‌نه‌ بۆ فه‌رماوۆ : خوذا ئاکه‌سه‌شه‌ گه‌ره‌کا که‌ وه‌ختێو خاس و خرابێو مه‌علووم نه‌بۆ چه‌مێو عه‌قڵیش تێژێ با و وه‌ختێو  تووشوو شه‌هوه‌تی مه‌ی،  عه‌قڵش کامڵ بۆ .

سه‌رچه‌مه‌ : کیمیای سه‌عاده‌ت


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 01:43 ب.ظ
This is very interesting, You're a very skilled blogger.
I have joined your rss feed and look forward to seeking
more of your wonderful post. Also, I've shared your web site in my social networks!
چهارشنبه 15 فروردین 1397 11:16 ق.ظ
Well, in my experience anyhow. Took me personally a few months to
adjust to it.
چهارشنبه 15 فروردین 1397 08:06 ق.ظ
You spent an inordinate timeframe wanting to prove Orca are naturally aggressive predators.
چهارشنبه 15 فروردین 1397 06:10 ق.ظ
Cindy: Many thanks for the see. I am very happy to report that
the hot water is moving fine.
چهارشنبه 15 فروردین 1397 05:22 ق.ظ
The pattern of hand-worked flowers and intricate vines in opposition to a finely stippled background is often Kutch.
سه شنبه 14 فروردین 1397 10:44 ب.ظ
Marcasite silver jewellery enhances fashionable clothing due to
the manner it sparkles and shines and catches pure and synthetic mild
so beautifully.
سه شنبه 14 فروردین 1397 09:36 ب.ظ
Do it's important to spend fifteen minutes untangling
chains before you possibly can placed on the necklace you
wish to wear?
سه شنبه 14 فروردین 1397 06:47 ب.ظ
Acknowledge it, we frequently tend to make these mistakes, particularly giving an incorrect address, typing wrong amount details, etc.
سه شنبه 15 اسفند 1396 09:24 ب.ظ
این یک موضوع است که به قلب من نزدیک است... سلام! جایی که
جزئیات تماس شما هر چند؟
پنجشنبه 10 اسفند 1396 05:27 ب.ظ
توسعه دهنده من در تلاش است تا من را متقاعد به حرکت به.net
از PHP من همیشه به خاطر هزینه ها این ایده را دوست داشتم.
اما او هرگز تلاش نمیکند. من در حدود یک سال با استفاده از Movable-type در وب سایت های متعددی استفاده کرده ام و در مورد تغییر به یک پلت فرم دیگر عصبی هستم.

من چیزهای بسیار خوبی در مورد blogengine.net شنیده ام.

آیا راهی وجود دارد که بتوانم تمامی پست های وردپرس خود را در آن وارد کنم؟
هر گونه کمک خواهد شد بسیار قدردانی!
جمعه 29 دی 1396 05:42 ب.ظ
بله در نهایت کسی درباره هک می نویسد.
شنبه 1 مهر 1396 09:18 ق.ظ
Hi there friends, pleasant article and nice urging commented here, I am actually enjoying by
these.
یکشنبه 26 شهریور 1396 09:24 ب.ظ
I believe what you published made a ton of sense. However, what about
this? what if you were to create a killer post title?
I ain't suggesting your content isn't solid., but suppose you added
a title that makes people desire more? I mean ڕۆجیاروو هه‌ورامانی - مۆراقێبه جه‌ وه‌رچه‌موو عێرفانیه‌وه‌‌ / ئیبراهیم شه‌مس is kinda boring.
You should peek at Yahoo's home page and watch how they create
article titles to get viewers to click. You might add a related video or a pic or two to grab people excited about
what you've written. In my opinion, it would make your website a little livelier.
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:06 ب.ظ
Magnificent beat ! I wish to apprentice even as you
amend your website, how can i subscribe for a weblog web
site? The account aided me a acceptable deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast offered brilliant clear idea
دوشنبه 16 مرداد 1396 10:33 ب.ظ
Does your website have a contact page? I'm having problems locating it but,
I'd like to shoot you an e-mail. I've got some creative
ideas for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great site and I look forward to
seeing it improve over time.
چهارشنبه 7 تیر 1396 08:42 ب.ظ
Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my
blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results.
If you know of any please share. Kudos!
چهارشنبه 30 فروردین 1396 06:15 ق.ظ
I enjoy, cause I discovered just what I was looking for.
You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a
great day. Bye
یکشنبه 20 فروردین 1396 03:54 ق.ظ
Unquestionably believe that which you stated.

Your favorite justification appeared to be on the web the
easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just do not know about.
You managed to hit the nail upon the top as well as
defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks
شنبه 19 فروردین 1396 05:42 ب.ظ
Magnificent goods from you, man. I've understand your
stuff previous to and you are just too excellent. I actually like
what you've acquired here, certainly like what you are stating
and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it
smart. I can't wait to read much more from you. This is really a tremendous site.
جمعه 11 فروردین 1396 09:41 ب.ظ
Just wish to say your article is as amazing. The clarity in your post is just
excellent and i could assume you are an expert on this subject.
Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
Thanks a million and please keep up the gratifying work.
جمعه 11 فروردین 1396 09:35 ق.ظ
Wow, this post is fastidious, my sister is analyzing these things, thus
I am going to tell her.
چهارشنبه 19 آبان 1395 04:11 ق.ظ
تخفیف ویژه 10 هزار تومنی ریحون!
غذا رو سفارش بدید و 10 هزار تومن تخفیف بگیرید!
برای هر کسی که از لینک شما کد تخفیف رو بگیره هم 10 هزار تومن به حساب شما افزوده میشه!
برای گرفتن تخفیف 10 هزار تومنی مراحل زیر رو انجام بدید:
اول لینک رو باز کنید و کد تخفیف رو کپی یا یادداشت کنید
بعدش برید به صفحه اصلی سایت ریحون reyhoon.com و نرم افزار رو دریافت کنید (با گوشی برید و باید برنامه بازار رو داشته باشید)
بعد از نصب نرم افزار ثبت نام کنید (20 ثانیه طول میکشه نهایت!)
موقع سفارش غذا کد تخفیف رو بزنید تا 10 هزار تومن از هزینه غذا کم بشه
مثلا 20 هزار تومن غذا سفارش بدید فقط 10هزار تومن پرداخت میکنید
سوالی داشتید ایمیل بزنید
موفق باشی!

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic