ڕۆجیاروو هه‌ورامانی
بنویسمێ به‌زوانی هه‌ورامی،بوانمێوه‌به‌زوانی هه‌ورامی که‌ئاڵاو قه‌ڵه‌می نه‌بڕیه‌ینه‌ باڵاوهیچ مێلله‌تێویه‌ره. محه‌مه‌دمسته‌فازاده
درباره وبلاگ


ڕۆجیاروو هه‌ورامانی په‌لیانێوه‌ی شه‌خسیه‌نه‌ که‌ دلێشه‌نه‌ ژیونامه‌و وێم ، هۆنیێ ، داستانێ گۆلالێ ، قسێ قه‌ذیمیا و هه‌رچێو ئاما سه‌روو ویر و ئاوه‌زیم منویسوو ئیشه‌ڵڵا وانه‌رێ ئازیزێ که‌ڵکش چنه‌ هۆرگێرا.

(ئیبراهیم شه‌مس)

ڕۆجیار = شمسمدیر وبلاگ : نسیم هه‌ورامان
چنی سڵامی خزمه‌توو ئازیزا - دماو هه‌شت مانگا درێژه‌م دا به‌ نویسته‌و  ژیونامه‌که‌یم به‌ ئاواته‌و ئانه‌یه‌ وانه‌رێ که‌ڵکش چنه‌ هۆر گێرا.

تاته‌م چننه‌ ڕوێ دماو مه‌رگوو ئه‌ذایم جه‌ شرکه‌ته‌نه‌ ئاماوه‌ دوێ ڕوێ فره‌ته‌ر نه‌نیشت و لواوه‌ .من و کاکه‌م جه‌ نه‌وسووذه‌نه‌ ده‌رز وانێنمێ نمه‌زانوو چی یانه‌و ده‌روێش عه‌زیزیما ئاست جیا و لوایمێ یانه‌و ده‌روێش ڕه‌زاقوڵی . ئه‌جۆم به‌ خاتره‌و ئینه‌یه‌ بێ ئا یانه‌ گرذش یاذوو ئه‌ذایما بێ و فره‌ سه‌خت بێ ئه‌ذاما لاماوه‌ نه‌بێ. لالۆ ڕه‌زاقڵی و براکه‌ش لالۆ هه‌واسقوڵی چا پیا عال و ماقووڵاو نه‌وسووذێ بێنێ یانه‌و ئاذیشا واروو مله‌سه‌روای دلێ مڵکه‌که‌یشانه‌ بێ یاگێوه‌ی فره‌ وه‌شه‌ که‌ به‌ داخه‌وه‌ دماته‌رجه‌نگی یانه‌ وێرانکه‌ر و زه‌ڕه‌تاڵ ئایاگێشه‌ بینکۆل وێرانه‌ که‌رذه‌ هه‌ر چن دماو جه‌نگی هه‌مته‌ر یانێشا که‌ردێوه‌ و ئیسه‌ ئاوذانیش ئینا چنه‌ . لالۆ ڕه‌زاقوڵی ئێمه‌ش به‌ردیمێ یانه‌و وێشا . تا ئاخروو مانگه‌و چێڵکڕی چاگه‌ بێنمێ تا ئیمتێحانه‌کێما ته‌مامنه‌ی و قه‌بووڵێ بیه‌یمێ و لوایمێوه‌ په‌ی شه‌ڕه‌کانی .\

ئادوه‌ مانگه‌ په‌ی من فره‌ سه‌خت ویه‌رذ . نه‌بیه‌و ئه‌ذای په‌ی من پێسه‌ نه‌بیه‌و وێم بێ به‌ڵام خۆ به‌شه‌ر هیچ ده‌سه‌ڵاتێوش نیا ته‌نیا چاره‌ ڕازی بیه‌ی به‌ ڕه‌زاو خوذایا . ویرما ئاساڵێ جه‌ یانه‌و لالۆ ڕه‌زاقوڵی گرده‌ روێ ته‌ماشه‌و ته‌له‌فزیۆنی که‌رێنمێ ساڵه‌و 1978ی بێ و جام جه‌هانی ئارژانتینی ئێران په‌ی ئه‌وه‌ڵ که‌ره‌تی لوابێ جام جه‌هانی . و من گرذوو ئی گه‌ما په‌خشی زیننه‌شا ته‌ماشه‌م که‌رذ.

سی و شش ساڵێ چا ساڵا ویه‌رذه‌ن و من دایمه‌ ویروو ئانیه‌نه‌ بێنێ داخۆم چی ئا مانگێ لوایمێ یانه‌و لالۆ ڕه‌زاقوڵی تا ڕوێو یاوانی کاکه‌ جه‌ماڵی (کاکه‌ جه‌ماڵ ڕاننده‌ غه‌لته‌کوو شه‌هرداریا ) و په‌رسام چنه‌ واتش شمه‌ گۆلالێ بێندێ و ئاذاتا مه‌رذێ بێ تاته‌یم بۆنه‌و ئانه‌یه‌ وه‌ختوو ئیمتێحانا ونه‌تا نه‌شیویۆ ئاریدێش یانه‌و وێما. ( من ئی کاروو لالۆ ڕه‌زاقوڵی هیچوه‌خت ویرم نمه‌شۆوه‌ و ئه‌گه‌ریچ وێم ڕوێو نه‌تاوام عێوه‌زاو ئه‌ولاذیش ده‌وه‌ ، به‌ زارۆڵام مسپاروو ئینه‌شا ویر نه‌شۆوه‌.‌ )

دماو مه‌دره‌سه‌ی لوایمێوه‌ په‌ی شه‌ڕه‌کانی . مانگۆ کۆپڕی بێ و چننه‌روێو جه‌ ملکوو مامۆ مه‌حمووذی نیشتێمێ تاکوو تاته‌م جه‌ شێرکه‌ته‌نه‌ ئاماوه‌ و ئێمه‌ش به‌ڕیمێ چنی وێش.

شێرکه‌تێو که‌ تاته‌م چنه‌ش کار که‌رێ جه‌ په‌شته‌و تارانی نزیکوو ده‌ماوه‌ندی بێ به‌ نامێ که‌ڵانی شێرکه‌تێوی ئاڵمانی بێ که‌ ئاوه‌و سه‌ددو لاری به‌ تنه‌یله‌ کێشی په‌ی شاروو تارانی. که‌لان ده‌گایوه‌ گۆلالێ بێ و دلێ مڵکانه‌ شاریه‌یبێوه‌.

تاته‌م دلێ مه‌عده‌نوو ته‌وه‌نێنه‌ هه‌رمانه‌ که‌رێ کاکه‌یچم چاگه‌نه‌ مه‌رزیاره‌ به‌ڵام من زارۆڵه‌ بێنێ و بنیه‌و کار که‌رذه‌یم نه‌بێ. چا ئه‌وه‌ڵه‌و گرذه‌ روێ چنی تاتیم و کاکه‌یم لوێنێ سه‌روو کاڕیكیێشا و نزیکوو ئاذیشا بێنێ به‌ڵام دماو چننه‌ روا مه‌نته‌قه‌که‌م ئه‌ژناسا و ئێتر وێم په‌ی وێم گێڵێنێ و وێره‌گا لوێنێوه‌ په‌ی که‌مپی .

که‌لان زه‌مینێوی فووتباڵش بێ گرذه‌ڕوێ چنی زارۆڵه‌ ها‌م سنعا وێم لوێنمێ گه‌مه‌ که‌رذه‌ی. چا شێرکه‌ته‌نه‌ چن نه‌فه‌رێو بێنێ که‌ دماته‌ر ئژناسه‌یم . پێسه‌و کاکه‌ جه‌ماڵ مۆرادی مه‌عه‌لێمێ یانه‌نشین که‌ عه‌لاقه‌ش به‌ فووتباڵی بێ و جه‌ یۆ جه‌ تیمه‌کاو ئاهگه‌یه‌ گه‌مه‌ که‌رێ و ئه‌گه‌ر راسیت گه‌ره‌ک بۆ گه‌مه‌ فره‌ وه‌ش بێ . ( کاکه‌ جه‌ماڵ یۆ جه‌ فووتباڵکه‌ره‌ نامیاو پاوه‌ی بێ و ئیسه‌یچ پێسه‌و شاعێرێوی خزمه‌ت که‌رۆ به‌ فه‌رهه‌نگوو وه‌ڵاته‌که‌یش.

براده‌رێوته‌ر بێ به‌ نامێ کاکه‌ عه‌تا مۆرادی ئی تاکه‌ خه‌ڵکوو ده‌گاو هه‌جیجی بێ و هه‌ر ئێننه‌و من بێ به‌ڵام به‌ غیره‌تێوی ویر نه‌شیه‌ چا شێرکه‌ته‌نه‌ خه‌ریک بێ هه‌رمانه‌ که‌رێ. ئاخر کاکه‌ عه‌تا تاته‌ش نه‌بێ و فه‌قه‌ت وێش بێ و ئه‌ذایوه‌ و واڵێوه‌. پاوه‌نه‌ بێنێ دماته‌ر ئێمه‌ کۆچما که‌رذ پاوه‌ ، پێوه‌ره‌ هامکه‌ڵاسێ بێنمێ و که‌ڵاسهێوه‌نه‌ نیشێنمێره‌ . حیچوه‌خت ویرم نمه‌شۆوه‌ ئه‌ذاش به‌ چ زه‌حمه‌تێو ئی کۆڕشه‌ پنه‌ یاونا و ئه‌ڵبه‌ت وێچش فره‌ غیره‌تی بێ . ده‌رزش وانا تا ڕاده‌و فه‌وق لیانسوو ئه‌ده‌بیاتی. مامۆساو مه‌دره‌سه‌ی بێ و دلێ شاروو پاوه‌یه‌نه‌ په‌ی وێش شه‌خسیه‌تێوی کۆمه‌ڵگایی به‌رزش بێ .به‌ داخه‌وه‌ ساڵه‌و 1385ی دلێ ڕاو پاوه‌ به‌ کرماشانی به‌ ته‌رزێوی دڵته‌زێن ته‌سادفش که‌رذ و به‌ ڕه‌حمه‌توو خوای لوا.

خاڵیوه‌ی که‌ دڵم په‌ۆوه‌‌ن  کلکه‌ش په‌ی کێشوه‌ره ئینه‌نه‌ که‌ که‌لان ده‌گایوه‌ گۆلالێ بێ به‌ ڵام که‌مپه‌که‌ چن به‌رابه‌روو ده‌گاکێ نفققسه‌ش چنه‌بێ و فره‌ته‌روو کارێگه‌ره‌کا هه‌ورامیێ بێنێ به‌ نۆعێو که‌ فکر که‌رینی ئینای جه‌ هه‌ورامانه‌نه‌. ‌ وه‌ختێو ئێمه‌ شێرکه‌ته‌نه‌ بێنمێ جارجار به‌ینوو کارێگه‌ره‌کانه‌ چفه‌چفێو ئه‌ی و باسوو خرابکاری بڕێو جه‌ جه‌ڵکی کریێ که‌ جه‌ تارانه‌نه‌ دلێ خیابانه‌کانه‌ قاڵ و مه‌قاڵ که‌را واچێنێ ئانێ کمۆنیستێنێ خۆ ئێمه‌ فره‌ ئیچێوێ حاڵیما نه‌بێ .

ئاخروو مانگه‌و خه‌رمانێ گێڵایمێوه‌ په‌ی وه‌ڵاتوو وێما . چن ڕوێ یانه‌و مامویم بێنمێ .ڕوێوشا لونێ په‌ی نه‌وسووذێ په‌ی که‌لاسوو هه‌شتی نامێم نویسته‌ .ئامانێوه‌ و شه‌وێ به‌ تاته‌یم واتم .تاته‌م فره‌ تووڕه‌ بی و قسێش پنه‌ واتانێ که‌ چی لوانا نامێم نوستێنه‌. چ مه‌گیره‌ ئی چننه‌ ڕوه‌ ئاذ ئامه‌شۆ پاوه‌یش که‌رذه‌ن و چاگه‌ ژه‌نیش ئێسێنه‌و یانه‌ و مڵکه‌که‌یچش وهره‌ته‌ن و ئێمه‌ هیچما نه‌زانان.

ماچۆ ئێمه‌ گه‌ره‌کمانه‌ بلمێ په‌ی پاوه‌ و چاگه‌نه‌ زنده‌گی که‌رمێ زوو لوه‌ په‌روه‌نده‌که‌یت باره‌و .

وه‌حاسڵ تاته‌م مڵکوو شمقاڕیش به‌ مفت وره‌ت و یانێچش وره‌تێ و نه‌ختێو خرت وپرتێما بێنێ وسێش دوه‌کابینێوو کۆچما که‌رذ په‌ی پاوه‌ی.

ئێمه‌ دوێ قه‌ومێما پاوه‌نه‌ بێنێ . (وه‌ڵێ ئێمه‌ فه‌قه‌ت دوێ شه‌ره‌کانیێ یانه‌شا ئامابێ پاوه ئێمه‌ یه‌رۆمینێنمێ‌) . یانه‌و هه‌روی جه‌ قه‌ڵادزێنه‌ بێ .

قه‌ڵادزێ هه‌ر پاسه‌ که‌جه‌ نامه‌کێشه‌نه‌ دیاره‌نه‌ قه‌ڵایوه‌ به‌رزه‌نه‌ سه‌راوننوو  شاروو پاوه‌یه‌و ئی قه‌ڵای جه‌ تاریخه‌نه‌ په‌ی‌ پارێزنای شاروو پاوه‌ی جه‌ به‌رابه‌روو هه‌ڵمه‌ته‌و دژمه‌نه‌کاش  نه‌قشێوی گه‌وره‌ش بیه‌ن .

ئیجا ئا دوه‌ شه‌ڕه‌کانیه‌ چی یانه‌شا لوابێ قه‌ڵادزێ ، ئه‌گه‌ر ئیسه‌یچ ته‌رکیبوو ئه‌ره‌نیشتاو شاروو پاوه‌ی ته‌ماشه‌ که‌ری جوابێوی وه‌ش مێزیه‌و. هه‌ورامێ جه‌ درێژه‌و تاریخیه‌نه‌ دایمه‌ پاڵش دان که‌شیه‌و . پاوه‌یچ ئا سفه‌تشه‌ هه‌ن پاویچ ئینا دامانوو که‌شوو شاهۆیه‌نه‌. وه‌ختوو جه‌نگ و وه‌یلانی خه‌ڵکووئاوه‌وئه‌ذه‌سی ، ئاوه‌خته‌ که‌ ئامه‌ی په‌ی پاوه‌ی فره‌ته‌رشا لوای جه‌ بنه‌و که‌شیه‌نه‌ یانێشا که‌رذه‌ی مه‌سه‌ڵه‌ن سه‌روو پێچی گرذش یا هه‌جیجیێنێ یا ده‌ره‌هه‌جیجیێ یا زۆمیێ.

ئی دوه‌ بنه‌وانه‌‌ فامیلێ ئێمه‌یچه‌ یۆشا لالۆ حه‌مه‌ که‌ره‌م بێ خوذا عه‌فوه‌ش که‌رۆ  که‌ لوابێ جه‌ بنده‌ره‌نه‌ ژه‌نیش ئارذێبێ و جه‌ پاونه‌ مه‌نه‌ێوه‌. ئه‌ویچشا دێده‌ ئایشی شێره‌ ژه‌نێوه‌ بێ که‌ چا وه‌خته‌نه‌ حه‌وت زارۆڵێش بێنێ و به‌ غیره‌توو پیایانه‌و وێش ژیوایشا به‌ وه‌شته‌رین حاڵه‌ت به‌رێ ڕاوه‌. داده‌ ئایشێ فه‌ڕاشه‌و مه‌دره‌سه‌ی بێ ئیسه‌یچ مه‌نێنه‌ و ده‌ورانوو یانه‌نشینیش ویارنۆ.   )

چمه‌گیره‌ تاته‌م چنی لالۆ حه‌مه‌ که‌ره‌می بیه‌ن و ئاذیچ چوون ژه‌نیش بنده‌ره‌یه‌نه‌ ، جه‌ بنده‌ره‌نه‌ ژه‌نیش په‌ی ئێسه‌نه‌و جه‌ مه‌حه‌له‌کێ وێچشه‌نه‌ یانه‌ش په‌ی گێرته‌ن .

تاته‌م هه‌ر جه‌ ئه‌وه‌ڵوو پایێزی جه‌ بنده‌ره‌نه‌ ژه‌نیش ئارذه‌. ئێمه‌یچ لوایمێ مه‌دره‌سه‌. (مدرسه‌ راهنمایی آریا ) من که‌ڵاسوو هه‌شتی و کاکه‌م که‌ڵاسوو نۆی نام نویسیما که‌رذ.

ده‌رزوه‌نه‌ی و ژیوای دلێ پاوه‌یه‌نه‌ په‌ی من ته‌جرۆبێوی گه‌وره‌ بێ هه‌ر چن من ساڵێوه‌ جه‌ نۆدشه‌نه‌ و ساڵێوه‌ جه‌ نه‌وسووذه‌نه‌ ده‌زم وه‌نه‌بێ به‌ڵام نه‌وسووذ و نۆدشه‌ ئاننه‌فه‌رقشا چنی شه‌ڕه‌کانی  نه‌بێ . من جه‌ ژیوایم په‌ی ئه‌وه‌ڵ که‌ڕه‌تی زوانی جافیم ئه‌ژنی و چوون باوه‌ژه‌نه‌کێم جافه‌ بێ زوو جافیم یاذ گێرت.

ڕۆ ئه‌وه‌ڵی که‌ جه‌ پاوه‌نه‌ لوانێ مه‌دره‌سه‌، گه‌رمی گه‌رمی ئێنقڵابی بی نامێ ئێنقلابی تازه‌ که‌وته‌بێ ده‌موو خه‌ڵکی به‌ڵام گرذ که‌س نه‌زانێ ئێنقلاب چێشا . ویرما مه‌عه‌لێمێوما بێ به‌ نامێ حسه‌ین شیانێ .جوانێوی باڵابه‌رز ، فره‌ زه‌ریف و فره‌ وه‌ش ڕوو بێ .ئی مه‌عه‌لێمه‌ چا ئێنقلابیا بێ و دویه‌ر که‌ڕه‌تێچ ساواکی گێرته‌بێ . ڕوێوشا ئه‌و زارۆڵا په‌رساش ئێنقلاب یانێو چێش ؟ وه‌ڵڵا هیچکامما نه‌زاناما . وێش که‌لیمه‌کێش شیه‌ که‌رذه‌ و واتش ئێنقلاب یانێو واڕیای وه‌زعه‌و مه‌مله‌که‌تی ده‌وڵه‌ت تێک مشۆ و ده‌وڵه‌تێو ته‌ر مه‌ی یاگێش. ئاوه‌خته‌ که‌وت باسوو ئێنقلابوو فه‌رانسه‌ی و شه‌وره‌وی و ئێرانی و حه‌کایه‌تێ فرێش جه‌ باره‌و مه‌شرووته‌ی گێڵنه‌یوه‌.ئی مه‌عه‌لێمه‌ هه‌ر چن مه‌عه‌لێموو زوانی ئینگلیسی بێ به‌ڵام تاریخ عال زانی بۆنا خاتره‌و ئانه‌یچه‌ مه‌تیه‌زاو بابه‌ژه‌نه‌کێم بێ ئامه‌شۆیچما بێ و من عه‌لاقێوی تایبه‌تم پنه‌ش بێ. خوا به‌ به‌هه‌شتی شاذش که‌رۆ. ڕوێوشا ئاما دلێ که‌لاسی و زوو لوا پای ته‌خته‌ و ئی شێعرێشه‌ نویسته‌ :

خوابند وکیلان و خرابند وزیران //  بردند به سرقت همه سیم و زر ایران

 ما را نگذارند به یک خانهٔ ویران // یا رب بستان داد فقیران ز امیران

په‌رساش کێ مزانۆ ئی شێعرێ هینه‌و کێنه‌ ؟ ئێمه‌ گرذێما زارۆڵێ بێنمێ و ئینه‌یه‌ نه‌زانێنمێ وێش ده‌سش که‌رذ باسوو شێعره‌کێ و بابه‌ته‌که‌ش لکنا ئێنقلابیه‌ره من ئی شێعرێمه‌ نویسته‌و ویره‌م که‌رذه‌ تا دماته‌ر زانام هینه‌و عارف قه‌زوینی شاعێری ته‌سنیف واچوو مه‌شرووته‌یه‌نه‌.

ئاوه‌خته‌ چوون مه‌دره‌سێ که‌مێ بێنێ و مه‌حه‌سڵی فرێ ، دایمه‌ که‌ڵاسه‌کێ په‌ڕێ بێنێوه‌. که‌ڵاسوو ئێمه‌ نزیکه‌و سی نه‌فه‌رێ بێنێ چێگه‌نه‌ په‌ی یاذ که‌رذه‌ی هام که‌لاسیه‌کام نامێ ئانیشا که‌ ئینا ویرمه‌نه‌ منویسوو :

شارۆخ زوورئه‌سنا ، ته‌یموور ڕه‌شیدی ، ئێقباڵ ڕه‌شیدی، عارف سبحانی ، فه‌ره‌یدوون ڕه‌حیمی ، شارۆخ مه‌عازی ، گیلان خالسی ، حه‌مید لۆتفی ، عادڵ حسامی (ئی ئازیزه‌ جه‌ بمباوارانوو شاروو پاوه‌ی شه‌هید بی) ، حه‌یده‌ر مسته‌فایی ، مسته‌فا مسته‌فایی ، سه‌تار محه‌مه‌دی ، ڕه‌فێق به‌زم ئاوه‌ر (به‌ ڕه‌حمه‌توو خوذای لوان) ، ئه‌کبه‌ر سابقی ، مۆرته‌زا حسامه‌دینی ، حه‌مه‌نه‌عیم شۆکرۆڵڵاهی ، باقی زامیاد ، شارۆخ سه‌عدۆللاهی ، داوود سه‌عدۆڵڵاهی (به‌ ڕه‌حمه‌توو خوذای لوان) ، ته‌حسین بزموونه‌ ، فه‌تاح فه‌تاحه‌ت ، قاره‌مان قاسمی  ، زاهێد ساڵحی (به‌ ڕه‌حمه‌توو خوذای لوان) ،  ڕه‌فعه‌ت محه‌مه‌دی ، یۆنس محه‌مه‌دی ، سابیر به‌هرامزاده‌ ، مه‌هدی زیایی و ...

پایێزوو ساڵه‌و په‌نجاو حه‌وتی ئێمه‌ یانه‌ما مه‌حه‌لێ قه‌ڵادزێنه‌  یانه‌و ژه‌نێوێ به‌ نامێ داده‌ سه‌کینێ بێ ئه‌جۆم ئیسه‌یچ ئینا حاڵوو حه‌یاتیه‌نه‌ . ژه‌نێوه‌ی مسڵمانه‌و عاله بێ‌ گرذوو خه‌ڵکوو مه‌حه‌له‌ێ عالێ بێنێ و چن مانگێو که‌ چاگه‌نه‌ ژیوایمێ خاترێ فرێم هه‌نێ . یانه‌شا سه‌روو جاذه‌و (خیابان مرکزی) بێ پاوه‌ ته‌نیا دوێ خیابانێش بێنێ و تازه‌ گه‌ره‌کشا بێ جاذه‌ په‌ی ئا مه‌حه‌لێ به‌راوه‌ و خیابانی یه‌رۆم  به‌ پاوه‌ی زیاذ بۆ .

چا وه‌خته‌نه‌ وه‌زعه‌و مه‌مله‌که‌تی شیویای بێ که‌س زاتش نه‌بێ بلۆ په‌ی شاره‌کاته‌ری تاته‌یچم شێرکه‌تش ئاسته‌بێ جیا و ئێتر نه‌لاوه‌. ئاژه‌و ژیوایما سه‌خت بیه‌بێ مه‌جبوورێ بێنمێ به‌ نۆعێو ژیوایما به‌رمێ سه‌ر . گرێما ده‌سما که‌رذ به‌ قه‌ڵتاخ چنیه‌ی. (قه‌ڵتاخ ته‌ختێوا سه‌رشه‌و کڵاش چنیۆ و دماته‌ر کڵاشه‌که‌  هۆرته‌کیۆ و لکیۆ به‌ چیر پاڵایه‌ره‌ جه‌ کڵاشی که‌ چیره‌که‌ش په‌ڕوێنێ هه‌رزانته‌را.‌)

من جه‌ مه‌حه‌له‌کێ وێمانه‌ زوو دۆسێ فرێم ئێسێوه‌ و جار جار جه‌ مه‌حه‌له‌ جه‌نگیانه‌ باشدارێ که‌رێنێ . هه‌ر چا مه‌حه‌لێنه‌ باخوو شه‌هرداری بێ دڵێ باخه‌که‌یه‌نه‌ هه‌سارێوه‌ی گه‌ورێ بێ به‌ خاتره‌و ئانایه‌ فره‌ وه‌خت ئاویش نه‌له‌یبێنه‌ په‌ڕه‌ بیێبێوه‌ هه‌ر و لیته‌و و تاش و تلێ و بێ ئێستفادێ مه‌نێبی ، یاذما چنی زارۆڵا لوایمێ و هه‌ساره‌کێما پاکه‌ که‌رذه‌ و  نزیکوو ویس ڕوا خه‌ریکێ بێنمێ تا پۆختێما که‌رذه‌ و په‌ڕه‌ بیه‌ جه‌ ئاوی و گرذه‌ ڕوێ لوێنمێ چاگه‌ مه‌لێ که‌رێنمێ . جار جار پێسه‌ داڵی دێنمێ ملوو مڵکوو شه‌هرداری و تا تاوێنمێ هه‌ڵوێ وه‌رێنمێ . نگابانوو مڵکوو شه‌هرداری کاکه‌ نه‌زیف بێ ئاذیچ به‌ ته‌وه‌نی ئه‌ی شۆنیماره‌ و تارما نیێ. ئایاگێ که‌ ئیسه‌ شه‌هرداری و بڕێو ئێدارێ ته‌رێنێ ، ئه‌سڵه‌ن یانێ نه‌کریایبێنه‌ی و تاره‌ زه‌مین شاری گرذ مڵکوو شه‌هرداری بێ.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 26 شهریور 1396 02:44 ب.ظ
Thanks a lot for sharing this with all people you actually
recognise what you're talking approximately! Bookmarked.
Kindly also seek advice from my website =). We can have a hyperlink trade arrangement among
us
دوشنبه 30 مرداد 1396 08:27 ق.ظ
It's hard to come by well-informed people about this topic,
however, you seem like you know what you're talking about!
Thanks
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:44 ق.ظ
Marvelous, what a webpage it is! This website provides
helpful data to us, keep it up.
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:22 ب.ظ
Right now it seems like Wordpress is the preferred blogging platform out there right now.
(from what I've read) Is that what you're using on your blog?
جمعه 13 مرداد 1396 01:26 ب.ظ
Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon everyday.
It will always be exciting to read content from other authors and practice
something from other sites.
یکشنبه 8 مرداد 1396 12:24 ق.ظ
Hello, its nice post about media print, we all know media is a enormous
source of facts.
سه شنبه 29 فروردین 1396 05:59 ق.ظ
I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.
I do not know who you are but certainly you are going to a famous
blogger if you are not already ;) Cheers!
یکشنبه 20 فروردین 1396 06:33 ق.ظ
Hello my friend! I want to say that this article is amazing, nice written and include almost
all vital infos. I'd like to look extra posts
like this .
سه شنبه 10 شهریور 1394 09:26 ق.ظ
ســــلام !
وبلاگتان زیباست!

ما برای کاربرانی که از آنتی ویروس نود 32 استفاده میکنند ، برنامه ای طراحی کردیم که بتوانند جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 را تنها با یک کلیک دریافت کنند.
این برنامه نیاز به نصب ندارد و حجم آن کمتر از 100 کیلوبایت میباشد و هیچگونه تبلیغات مزاحم به همراه خود ندارد!
با دانلود این برنامه از این پس تنها با یک کلیک و در کمتر از 3 ثانیه جدیدترین یوزر و پسورد آنتی ویروس خود را دریافت کنید.
این برنامه کاملا رایگان میباشد و دائما پشتیبانی و آپدیت میشود.
امکاناتی دیگر مانند مشاهده قیمت ارز و طلا و مشاهده جدول لیگ برتر و ... نیز به نرم افزار اضافه میشود.
برای دانلود به وبلاگ ما بیایید.
لطفا برای حمایت از ما ، وبلاگ ما را لینک کنید.
موفق باشید
یکشنبه 28 تیر 1394 01:43 ب.ظ
سلام !

وبلاگ خیلی زیبایی داری!


چهارشنبه 17 دی 1393 04:56 ق.ظ
سلام
خیلی باحال بود مطالبت :)
با تبادل لینک موافقی؟
موافق بودی لینک کن بعد خبر بده لینکت کنم
پنجشنبه 20 آذر 1393 05:49 ق.ظ
سلام از وبلاگتون دیدن کردیم
از شما رسما دعوت میکنیم تا در شبکه ما عضو شوید و مطالبتان را به اشتراک گذارید تا بقیه هم استفاده کنند
منتظر حضور شما دوست عزیز هستیم!

با تشکر
مدیریت شبکه اجتماعی فیس پلاک
پنجشنبه 6 آذر 1393 09:22 ق.ظ
سلام وبلاگت عالیه!
حتما براش خیلی زحمت میکشی!
میخوام بهت یه برنامه معرفی کنم که کار تو رو راحت تر کنه.
این برنامه به طور اتوماتیک که اجرا میشه به وبلاگت وارد میشه و برات پست ارسال میکنه.
این پست ها از وبلاگ های بروز شده و سایت های بزرگ انتخاب میشه.
یعنی هرروز وبلاگت آپدیت میشه بدون اینکه کاری انجام بدی.
در هر روز میتونه تا 100 تا پست ارسال کنه که هیچکدام تکراری نیست.
بانک پست این نرم افزار در حال حاضر حدود 300000 پست داره و هر روز آپدیت میشه.
در ضمن میتونی موضوع پست ها رو هم خودت انتخاب کنی. تنوع موضوعاتش خیلی زیاده مثل علمی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی، سرگرمی، موزیک و صد ها موضوع متنوع دیگه .
با بروز شده اتوماتیک وبلاگت آمار بازدیدت هم خیلی میره بالا.
همچنین میتونی پست های مورد علاقه ات رو توش ذخیره کنی و بهش زمانبندی ارسال بدی تا بفرسته.
قیمتش ماهانه فقط 5000 تومانه.اگه سه ماه بخری میتونی همیشه رایگان استفاده کنی.
تو میتونی اول با نسخه آزمایشی تست کنی که کار میکنه و وقتی مطمئن شدی ، بخری.
برای دانلود نسخه آزمایشی به وبلاگم بیا.
www.mihanautopost.rozblog.com
www.mihanautopost.mihanblog.com
ورژن دو منتشر شد!
اگه سوالی یا مشکلی داشتی بهم ایمیل بزن.
فعلا خدانگهدار!
شنبه 10 آبان 1393 08:12 ق.ظ
سلام وبلاگت عالیه!
حتما براش خیلی زحمت میکشی!
میخوام بهت یه برنامه معرفی کنم که کار تو رو راحت تر کنه.
این برنامه به طور اتوماتیک که اجرا میشه به وبلاگت وارد میشه و برات پست ارسال میکنه.
این پست ها از وبلاگ های بروز شده و سایت های بزرگ انتخاب میشه
یعنی هرروز وبلاگت آپدیت میشه بدون اینکه کاری انجام بدی.
در هر روز میتونه تا 100 تا پست ارسال کنه که هیچکدام تکراری نیست.
در ضمن میتونی موضوع پست ها رو هم خودت انتخاب کنی. تنوع موضوعاتش خیلی زیاده مثل علمی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی، سرگرمی، موزیک و صد ها موضوع متنوع دیگه .
با بروز شده اتوماتیک وبلاگت آمار بازدیدت هم خیلی میره بالا.
همچنین میتونی پست های مورد علاقه ات رو توش ذخیره کنی و بهش زمانبندی ارسال بدی تا بفرسته.
قیمتش ماهانه فقط 5000 تومانه.اگه دو ماه بخری میتونی همیشه رایگان استفاده کنی.
تو میتونی اول با نسخه آزمایشی تست کنی که کار میکنه و وقتی مطمئن شدی ، بخری.
لینک دانلود نسخه آزمایشی :
http://s5.picofile.com/file/8148879142/Mihan_Auto_Post.zip.html
اگه سوالی یا مشکلی داشتی بهم ایمیل بزن.
فعلا خدانگهدار!
جمعه 11 مهر 1393 10:27 ق.ظ
سلام وبلاگت قشنگه!

من بازی های آندروید زیادی توی وبلاگم گذاشتم

حتما بیا دانلود کن و نظر برام بذار!

ممنون
سه شنبه 28 مرداد 1393 10:29 ق.ظ
جذاب ترین فروشگاه اینترنتی

زیمابی - سایت انتخاب و خرید جدیدترین کالاهای دیجیتالی به همراه ارائه محتوای تخصصی بصورت ویدئویی و مرجع نقد و بررسی کامل کالا جهت خدمت رسانی به مشتریان اینترنتی

صفحه نخست : www.ZIMABI.com
شبکه ویدئوها : www.zimabi.com/videos
تبادل نظر کاربران : www.zimabi.com/blog
دانلود های رایگان : www.zimabi.com/download
خبرگزاری برندها و تکنولوژی : www.zimabi.com/news
سه شنبه 28 مرداد 1393 06:07 ق.ظ
جذاب ترین فروشگاه اینترنتی

زیمابی - سایت انتخاب و خرید جدیدترین کالاهای دیجیتالی به همراه ارائه محتوای تخصصی بصورت ویدئویی و مرجع نقد و بررسی کامل کالا جهت خدمت رسانی به مشتریان اینترنتی

صفحه نخست : www.ZIMABI.com
شبکه ویدئوها : www.zimabi.com/videos
تبادل نظر کاربران : www.zimabi.com/blog
دانلود های رایگان : www.zimabi.com/download
خبرگزاری برندها و تکنولوژی : www.zimabi.com/news
یکشنبه 12 مرداد 1393 02:47 ب.ظ
سلام!
--------------
چندتا از اعترافات جالب و خنده دار بگم
---------------------------------------
اعتراف میکنم یه روز دختر همسایه مونو توخیابون داشت میرفت بامامانش دیدم
نیشمو با ذوق زدگی تا بناگوشم بازکردم و گفتم
سلام مونا………. چطوری؟………
دیدم تحویلم نگرفت و مامانشم میخندید
اومدم خونه به مامانم گفتم این دختر همسایه چه زود بزرگ شد تا دیروز اینقد بود
گفت :کی
من:همین مونا دیگه دختر آقای …
گفت :اون مبیناست مونا مامانشه!!
------------------------------------------------------------------------
بازم از این اعترافات هست اگه خواستی بیا بخون
سایت سرگرمی تفریح24
موفق و موید باشین
سه شنبه 7 مرداد 1393 07:56 ب.ظ
سلام دوست عزیز!

وبلاگ خیلی زیبایی داری!

لطفا هر چه زودتر به منم سر بزن!

و برام نظر بذار که بدونم اومدی!

منتظرما!


دوشنبه 6 مرداد 1393 05:57 ب.ظ
سلام به تو دوست خوبم!

وبلاگت خیلی زیباست. تبریک میگم!

منم یک سایت تفریحی ساختم به نام نمکستان

توش انواع مطالب سرگرمی و عکس های جالب پیدا میشه

حتما به من سر بزن و برام حتما نظر بذار تا لینکت کنم!

زود بیا . منتظرت هستم!
پنجشنبه 2 مرداد 1393 08:35 ب.ظ
سلام!
می خواستم سایت طب بوک را معرفی کنم.

طب بوک شبکه احتماعی پزشکی هست که هم پزشکان و هم بیماران و سایر ارایه دهندگان خدمات پزشکی در آن عضو می شوند.

ارایه دهندگان خدمات پزشکی پزشکان-کلینیکها -داروخانه ها و... علاوه بر معرفی خود و تبلیغ خدمات خود می توانند با ارسال مطلب و عکس به تبادل نظر در مورد داروها -بیماریها و مسایل پزشکی بپردازند.

و بیماران می توانند نظر خود را راجع به خدمات ارایه شده اعلام کنند.

منتظرت هستم!

.
سه شنبه 31 تیر 1393 04:12 ب.ظ
سلام عزیزم وبلاگت عالیه
فقط اگه بتونی فونت بهتری پیدا كنی ایول داری
راسی دوسداری شارژ رایگان بگیری؟
یا رایگان تو قرعه كشی شركت كنی؟
یه سایت بهت معرفی میكنم اگه لینكشو بزاری تو وبلاگت بهت شارژ میده.
من تست كردم جواب داده.
توی فرمش منم به عنوان معرف بنویس .
ممنونم

.
دوشنبه 30 تیر 1393 04:06 ق.ظ
سلام دوست عزیز!

یک پیشنهاد عالی برای کسب در آمد از وبلاگتون

سیستم کسب درآمد پاپ من

ثبت شده در ستاد ساماندهی

نرخ هر آی پی = از 70 تا 150 ریال

پاپ آپ اول = 50 ریال و دومی 25 ریال

تسویه حساب منظم و روزانه

اول از طریق لینک زیر ثبت نام کنید

بعد از ثبت نام وبسایت خودتون رو ثبت کنید

بعد یک کد در قالب وبلاگتون قرار میدید

بعد به ازای هر بازدید کننده 70 تا 150 ریال دریافت میکنید

از طریق لینک زیر ثبت نام کرده و شروع به کسب درآمد کنید!

پرداخت منظم و شمارش بالا از مزیت های سایت ماست

کافی است امتحان کنید!

مطمئنم خوشتون میاد و راضی خواهید بود!


لینک ثبت نام :
http://popman.ir/user/signup/ref:437

منتظرما!


.
یکشنبه 29 تیر 1393 11:36 ب.ظ
سلام وبلاگ خیلی خوبی داری من همیشه بهت سر میزنم دوست داشتی بیا با هم تبادل لینک کنیم . با حضورت خوشحالمون کن| http://nicerdicer-plus.blogsky.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو