ڕۆجیاروو هه‌ورامانی
بنویسمێ به‌زوانی هه‌ورامی،بوانمێوه‌به‌زوانی هه‌ورامی که‌ئاڵاو قه‌ڵه‌می نه‌بڕیه‌ینه‌ باڵاوهیچ مێلله‌تێویه‌ره. محه‌مه‌دمسته‌فازاده
درباره وبلاگ


ڕۆجیاروو هه‌ورامانی په‌لیانێوه‌ی شه‌خسیه‌نه‌ که‌ دلێشه‌نه‌ ژیونامه‌و وێم ، هۆنیێ ، داستانێ گۆلالێ ، قسێ قه‌ذیمیا و هه‌رچێو ئاما سه‌روو ویر و ئاوه‌زیم منویسوو ئیشه‌ڵڵا وانه‌رێ ئازیزێ که‌ڵکش چنه‌ هۆرگێرا.

(ئیبراهیم شه‌مس)

ڕۆجیار = شمسمدیر وبلاگ : نسیم هه‌ورامان

شه‌ڕه‌کان ساڵه‌و 1356ی پایه‌و ڕاهنماییش نه‌بێ و مشیایا جه‌ نه‌وسووذه‌نه (1)‌ ده‌رزما وانایا. په‌ی مه‌دره‌کوو که‌ڵاس په‌نجی و نامنویسی که‌ڵاس حه‌وتی مشیایا عه‌کسم بیایا. په‌ی عه‌کس گێرته‌ی لوانێ په‌ی پاوه‌ی .جه‌ پاوه‌نه‌ پاسه‌ بزانوو دوێ عه‌کاسخانێش چنه‌ بێنێ یۆشا وه‌لی و ئه‌ویچشا کامی. من لوانێ لاو وه‌لی. واچێنێ ئی پیا یه‌هووذیا و یانه‌ش ئینا کرماشانه‌نه‌ و زارۆڵه‌کێش ئینای خارجه‌نه‌ . عه‌کاسخانه‌که‌ش جه‌ مه‌یذانه‌نه‌ چیر زه‌مینێوه‌نه‌ بێ . هیتێو شه‌واڵ جافیێش پانه‌ بێنێ و کۆرتێوی قه‌ذیمی و کڵاوێوه‌ پانه‌ (شاپۆ) چه‌مێ قووڵێ و کۆچلێو سمێڵێ چیروو لووتێشه‌نه هیچوه‌خت ویرم مه‌شۆوه‌. سه‌ره‌ش به‌رذ تۆره‌کڵێوه‌ره‌ و دماو دویه‌ر ده‌یێقا که‌ من وشک مدرابێنێره ،‌ عه‌کسه‌که‌ش گێرتا. ماچۆ دوێ ڕوێته‌ر به‌یدێ په‌یش. ئینه‌ ئه‌وه‌ڵین عه‌کسوو من بێ که‌ هه‌ڵای مه‌نه‌ن.

مانگه‌و ترازیێ ساڵه‌و 1356ی ڕۆجیاری لوانێ مه‌دره‌سه‌ی ڕاهنمایی که‌ڵاسوو حه‌وتی .کاکه‌م که‌ڵاسوو هه‌شتی بێ .( کاکه‌م یه‌رێ ساڵێ جه‌ من گه‌وره‌ته‌را ئاذ ساڵێو دێر لوابی مه‌دره‌سه‌ و ساڵێویچ مه‌نه‌بێ جیا.) ئێمه‌ جه‌ نه‌وسووذه‌نه‌ جه‌ مله‌سه‌روانه‌ پاڵوو مه‌دره‌سه‌که‌یه‌نه‌ یانێوما گێرت . یانه‌و ده‌روێش عه‌زیزی وێشا سه‌ره‌وه‌ بێنی و واریچشا دابێ به‌ ئێمه‌ ئیجاره‌ . بێجگه‌ ئێمه‌ یه‌رێ نه‌رویه‌یێچ ( کورێ خه‌ڵیفه‌و نه‌روی ) چنی ئێمه‌ وه‌راوه‌روو ئۆتاقه‌کێ ئێمه‌ ئۆتاقه‌شا گێرتێبێ .

شه‌مه‌ تا په‌نجشه‌مه‌ جه‌ نه‌وسووذه‌نه‌ ده‌رز وه‌نێنمێ و په‌نجشه‌مه‌ نیمه‌ڕۆ چنی گرذوو مه‌حه‌سڵه‌کاو شه‌ره‌کانی پێوه‌ره‌ گنێنمێ ڕا و دلێ جاذه‌یه‌نه‌ به‌ په‌ی لوێنمێوه‌ په‌ی شه‌ڕه‌کانی. ،  عه‌یزه‌ن وێره‌گاو جمعه‌ی جه‌ شه‌ڕه‌کانه‌نه‌ لوێنمێوه‌ په‌ی نه‌وسووذێ. (ئازه‌مانه‌ جاذه‌ هه‌ڵای نه‌کێشیابێ په‌ی شه‌ره‌کانی ) خه‌رجی یه‌ک حه‌فته‌و من و کاکه‌یم ته‌نیا ویس تمه‌نێ بێ . وه‌شڵه‌ی ئاوه‌ختیه‌ ! ئی ویس تمه‌نه‌ ئاننه‌ فره‌بێ جارجار دویه‌رتمه‌نێش مه‌نێوه‌.تاته‌م شێرکه‌ته‌نه‌ بێ و ئه‌ذام ته‌نیا جه‌ ده‌گانه‌ مه‌جبووره‌ بیه‌ ئاخروو پایێزی ئاما لاما و یه‌کسه‌ره‌ یانه‌ما لوا نه‌وسووذه‌ و ئێتر هیچوه‌خت نه‌لایمێوه‌ شه‌ره‌کان.

دویه‌ر یانێ ئه‌ولاته‌روو یانه‌و ده‌روێش عه‌زیزی (ساحیبیانه‌که‌ما) یانه‌و ئاغه‌ی خالێدی نۆدشی بێ . کوڕوو ئاغه‌ی خالێدی به‌ نامۆ جه‌لال خالێدی که‌ ئیسه‌ دۆکترا و خه‌ریکوو ته‌بابه‌تیا، ئاوه‌خته‌ هامبازیم بێ و دایمه‌ پێوه‌ره‌ فووتباڵ که‌رێنمێ . ئاذێ یانه‌و وێشا بێ و هه‌ر چا وه‌خته‌ پاسه‌ بزانوو وه‌زعه‌شا وه‌شه‌ بێ . من بۆنه‌و ئینه‌یه‌ ته‌ماشه‌و ته‌له‌فزیونی که‌روو ، گرذه‌ رۆێ لوێنێ په‌ی یانه‌یشا ئه‌جۆم چنی ئه‌ذایم قه‌ومێ بێنێ . چوون هیچوه‌خت نه‌ذیم ڕوه‌ درژه‌ که‌را و قینیشا به‌ی . من دایمه‌ سپاسوو ئا خانه‌واده‌یه‌ که‌روو.

من جه‌ نه‌وسووذێ خاترێ فرێم هه‌نێ هه‌م خاترێ وه‌شێ هه‌م ناوه‌شێ. چێگه‌نه‌ بڕوشا گێڵةوه‌وه‌. وه‌ڵێ گرذ چێوی با واچوو که‌ نه‌وسووذه‌ یۆ چا شاره‌گۆلاله‌ زه‌ریفا بێ که‌ ڕه‌نگا چا وه‌خته‌نه‌ جه‌ هیچ یاگێوته‌ر نموونه‌ش نه‌بێ. شاروو نه‌وسووذێ جه‌ یه‌رێ قسمه‌تا وه‌ش کریابێ : مله‌سه‌روا (2) ، قه‌ڵوه‌ز (3) ، ده‌گا (4) . دویر یاگێ وه‌شێچش بێنێ پێسه‌و ده‌ره‌گماڵێ (5) ، حه‌وزه‌لاره‌ (6) و . . .

من هه‌ر پاسه‌ که‌ وه‌ڵێنه‌ نویسه‌نم، جه‌ ده‌رزه‌نه‌ فره‌ زیره‌ک بێنێ ئا ساڵه‌ (1356) جه‌ پاوه‌نه‌ فستیواڵێوی فه‌رهه‌نگی هۆنه‌ری به‌ینوو (آموزش وپرورش)ـه‌ کاو په‌رێزگاو کرماشانیه‌نه‌ لوا ڕاوه‌ . جه‌ نه‌وسووذه‌نه‌ دوێ ده‌سێ کیانای ده‌سه‌و مه‌علوومات عموومی و ده‌سه‌و گۆرانیه‌واچا (موسیقی محلی)‌ منشا چنی که‌لاس دوانزا کیاسانێ هه‌مکه‌لاسێویچم بێ به‌ نامۆ زه‌که‌ریا که‌ریمیان (ئیسه‌ ئینا جوانڕۆ کارمه‌ندوو بێهزیستیا) چنی ده‌سه‌و گۆرانیه‌واچا ئاما. وێره‌گا یاوایمێ پاوه‌ . لوایمێ دانشسه‌رای مۆقه‌ده‌ماتی (7)شه‌وێ چاگه‌ وتیمێ. ویرما شه‌وێ وته‌بێنێ سه‌روو ته‌خته‌و که‌وتانێره‌ و ونی ئاما لچمه‌ره‌. سه‌وای ئا ڕۆیه‌ مۆسابێقه‌ما دا و ڕه‌نگا فره‌ته‌روو سۆئاله‌کا من جوابشا دێنێوه‌ . جه‌ به‌ینوو نزیک به‌ ده‌ ئێدارا ئێمه‌ بیه‌یمێ دووم . جه‌ گۆرانیێنه‌ بیه‌یمێ ئه‌وه‌ڵ. هه‌ر پی بۆنه‌وه‌ زه‌مانێو که‌ ئاساڵه‌ سالار جاف ئامابی په‌ی نه‌وسووذێ ، منشا چڕیا به‌خشداری و جایێزه‌شا دانێ پنه‌. چاگه‌ خۆدنویسیو و په‌نجا تمه‌نێم جه‌ ده‌سوو سالار جافیه‌و جایێزه‌م گێرت.

 

ده‌بیره‌کێما ئینێ بێنێ : ئاغه‌ی عه‌باسی خه‌ڵکوو ده‌گاو که‌یمنه‌ی ، ئاغه‌ی که‌ریمی و ئاغه‌ی فه‌تحی و ئاغه‌ی سه‌لیمی خه‌ڵکوو ده‌گاو زاوه‌ری مامۆسا مه‌ڵڵا ئه‌بووبه‌کر خانه‌گایی و چن ده‌بیرێ ته‌رێ که‌ من نامێم ویری شیێنێوه‌. ئاسه‌رده‌مه‌ هه‌ڵای جه‌ مه‌دره‌سه‌کانه‌ کوڕ و کناچه‌ جه‌ یه‌کتینی جیا نه‌بیێبێنێوه‌ به‌ڵام که‌ڵاسوو حه‌وتی چوون مه‌حه‌سڵێش فرێ بێنێ ، دوه‌ که‌ڵاسه‌ بێ و که‌ڵاسه‌کۆ ئێمه‌ گرذێشا کوڕێ بێنێ . بڕێو چا هه‌مکه‌ڵاسیامه‌ هه‌ر یوشا فیلمێو بێنێ پێسه‌و سبحان و ته‌په ‌و . ته‌په‌ کوڕوو لالۆ تۆفێقی قه‌سابی (خوا عه‌فوه‌ش که‌رۆ) بێ . جه‌سێوی زلش بێ و چا سنعه‌نه‌ که‌س باوه‌ڕ نه‌که‌رێ که‌ڵاسوو حه‌وتی بۆ . یاذش به‌ خه‌یر ئیسه‌ نمه‌زانوو ئینا چکۆ ڕه‌نگا ئۆرووپانه‌ بۆ . چوون فره‌ زل بێ و جه‌ زارۆڵه‌کاته‌ری هه‌یکه‌ڵیته‌ر بێ ، شۆخیێ فرێ که‌رێ و که‌س نه‌یارێ هیچش پنه‌ واچۆ به‌ جۆرێو که‌ گرذوو  معه‌لێمه‌کا ده‌سشه‌و ناڕازیێ  و یاسێ بێنێ . دایمه‌ ئاخروو که‌ڵاسێوه‌ نیشێره‌ و مه‌سخه‌ره‌بازی به‌رئارێ و زارۆڵا خڤنێ ! هه‌ر وه‌خت که‌ڵاسوو مامۆسای بیه‌یا واوه‌یلا بێ و حه‌تمه‌ن چنی مامۆسای گژیێ و که‌ڵاسه‌نه‌ به‌رکریێ . وێش گێڵنێوه‌ واچێ روێو ئاذاش جه‌وت (8)گرینۆ  و مزیۆره‌ ئێذ ناخافڵ مه‌یوه‌ په‌ی یانه‌ی و پێسه‌و عاذه‌توو هه‌میشه‌ی ملۆ سه‌ر مذۆ قاوله‌مه‌ی ئه‌جۆش ئاووگۆشتا. منیشۆ مل و گری تریت که‌رۆ و موه‌رۆش. ئه‌ذاش مه‌یوه‌ ته‌ماشه‌و قاوله‌مه‌ی که‌رۆ هاڵی بیه‌ن، ماچو هه‌تیم ئانه‌ چی جه‌وتاوه‌کێت متێنه‌؟  . ته‌په‌ ماچۆ جه‌وتاوه‌و چێشی ئاووگۆشت بێ وه‌ڵڵا فره‌ ئاورام بێ گرذه‌م وارذه‌ . ئه‌ذاش ماچۆ ڕیشه‌ت بڕیۆ جه‌وتاوه‌کێت وارذێنه‌ ئیسه‌ ته‌قیه‌و زوو وێت گۆرج که‌رو به‌رووت دۆکتر . ته‌په‌ ماخۆ وه‌ڵڵا هیچ نیا و هه‌ڵا ئاوراما.

چن هه‌م که‌ڵاسیێ ته‌رێم بێنێ پێسه‌و سۆبحان و سه‌یوانی که‌ فره‌ شه‌ڕ و شۆڕێ بێنێ یاخوا هه‌ر یاگێو هه‌نێ وه‌شێ با .  هه‌م که‌ڵاسیێو ته‌رم بێ به‌ نامۆ عالمی . ئیسه‌ عالم ئینا پاوه‌نه‌ عه‌کاسیش هه‌ن و پێوه‌ره‌ دۆسایه‌تیما فره‌ گه‌رما.

ێاذما مانگه‌و گه‌ڵاخه‌زانوو ئاساڵێ جه‌ژنه‌و شای بێ یه‌رێ شه‌وێ و ئه‌رێ رۆێ جه‌ مه‌یذانوو نه‌وسووذێ ژه‌ن و پیا هۆرپڕێنێ . ڕۆ ئاخری جه‌ ده‌ره‌گماڵێنه‌ کناچێوه‌ خه‌ریکه‌بێ په‌ی ئه‌ره‌نیشتاو مه‌جلێسێوی مه‌قاله‌ وه‌نێوه‌ ته‌وه‌نێوه‌ جه‌ سه‌ره‌و که‌وته‌ره‌ واری و که‌وته‌ ملوو سه‌ره‌یشه‌ره‌ و هه‌ر چا گیانش جه‌ ده‌س دا.

ساڵه‌و 1357ی په‌ی من ساڵێوه‌ی نێگبه‌تیه‌ بێ ئاخۆر ئه‌ذام چا ساڵه‌نه‌ عه‌مره‌و خوایش که‌رذه‌ و په‌ی هه‌میشه‌ی منش ئاستا جیا. هه‌ڵای نه‌بیه‌بێنێ 13 ساڵه‌ . ئێمه‌ وه‌هاروو ئا ساڵه‌یه‌ چنی ئه‌ذایم سه‌رما دا گرذوو قه‌ومه‌کاما جه‌ نۆدشه‌نه‌ و شه‌ره‌کانه‌نه‌ و نه‌یسانه‌نه‌و وه‌زڵیه‌نه‌ یانه‌و گرذوو واڵه‌کام و مه‌تیه‌کام و مه‌تیه‌زاکام و قه‌ومه‌کاو تاته‌یم  . ئه‌وه‌ڵوو مانگه‌و پاژه‌ره‌ژی (اردیبهشت) جه‌ ده‌گاو شێخانی (سلتانیساق) گه‌ڵا مێو میاوۆ . ئاساڵه‌ چنی ئه‌ذایم لوایمێ مڵکوو خه‌ڵیفه‌ی جه‌ شێخانه‌نه‌ و گه‌ڵامێوی فره‌ما که‌ن و به‌رما په‌ی یانه‌و واڵه‌کام.  هه‌میشه‌ واته‌نم ئه‌ذام ژه‌نێوه‌ ده‌س و پلداره‌ وکه‌ڵاسش جه‌ زه‌مانوو وێش سه‌رته‌ره‌وه‌ بێ . چاشتی ئه‌ذایم جه‌ شه‌ڕه‌کانه‌نه‌ تاریفیێ بێنێ . وه‌ختێو یاپراخی وه‌شێ که‌رێ مشیایا چن نه‌فه‌رێو مێمانێما بیایانێ. (ئێساڵ یانه‌و کاکه‌یم مێمانێما بێنێ ئه‌منه‌ یاپراخێش وه‌شێ که‌رذێبێنێ چاشته‌و ئه‌منه‌یچ دلێ فامیلیه‌نه‌ تاریفیه‌نه‌ .دلێ یاپراخه‌کاشه‌نه‌ گه‌ڵامێو ، گه‌ڵاسڵق ، ته‌ماتێ ، باینجانی ، فلفل دۆڵمێ ، سه‌وزی بۆ وه‌ش و په‌راسوێ گۆژدیچش که‌رذێبێنێ . کاکه‌م ڕوه‌ش که‌رده‌ ئه‌منه‌ی و ژه‌نه‌کێ وێچش و واتش یاپراخه‌کێ هیچکامیتا تاموو  یاپراخه‌کاو ئه‌ذایم نمه‌ذۆ . کاکه‌م دماو سی و په‌نج ساڵا هه‌ڵای تاموو چاشته‌و ئه‌ذایم ویرشه‌نه‌ مه‌نه‌بێ . )

په‌وکی ئینیشا گێڵنوه‌وه‌ چوون ئه‌ذام جوانه‌ بی و به‌ جوانێ جه‌ ده‌سم دا و ئیسه‌یچ که‌ چل و هه‌شت ساڵێما ، دماو سی و په‌نج ساڵا جه‌ مه‌رگیش هه‌ڵای نه‌بیه‌و ئه‌ذایم ئێحساس که‌روو و یاگێش جه‌ ژیوای منه‌نه‌ هاڵیه‌نه‌. به‌شکه‌م ئا ئازیزێ ئینه‌یه‌ مواناوه‌ قه‌ذروو ئه‌ذایشا گێرا ئه‌ذا هه‌رچی بۆ هه‌ر ئه‌ذانه‌و قه‌رگێرته‌یش واجبا.

شه‌وه‌و دوانزه‌و پاژه‌ره‌ژی ئه‌ذام ماچۆ ناوه‌شه‌نا له‌مه‌م مێشۆ ئێمه‌ نه‌زاناما چێششا تا ساعبێو ناڵاش و ئێمه‌ فه‌قه‌ت تاوێنمێ له‌مه‌ش شێلمێ و هیچما جه‌ ده‌س نه‌ی. ساعبێو چنی کاکه‌یم (فاتێح) لوای په‌ی پاوه‌ی و دۆکتر واته‌بێش هیچت نیا فه‌قه‌ت که‌مێو حب و چه‌نش په‌ی نویسێبێ من پاسه‌ بزانوو جواب کریایبێ . ده‌وه‌ربه‌روو نیمه‌ڕۆی گێڵایبێنێوه‌ په‌ی نه‌وسووذێ تا تافوو سه‌رقه‌ڵاو ده‌ریبه‌ری بڕش که‌رذه‌بێ و سه‌ره‌ش نیابێ سه‌روو زه‌نگۆڵوو کاکه‌یم و ئیمان و شاذه‌تش ئارذه‌بی وو گیانش ته‌سلیموو خوای که‌رذه‌بێ (خوا به‌ به‌هه‌شتوو وێش شاذه‌ش که‌رۆ دڵنیانا که‌ به‌هه‌شتیه‌ بێ چوونکای هیچوه‌خت دڵوو که‌سیش جه‌ وێش نه‌ڕه‌نجنابێ ) ئه‌ذام وه‌ختوو مه‌رگیش 45 ساڵێش بێ .

* * * * * * *

 

1-     شاروو نه‌وسووذێ: قۆڕنه‌و (مرکز ) هه‌ورامانوو لهۆنی یۆ جه‌ شاره‌کا وه‌رنیشتوو ئێرانی که‌راخوو مه‌رزوو عێراقی ، سه‌ر به‌ شاره‌سانوو پا‌وه‌یا که‌ تا شاروو پاوه‌ی 45 کیلوومێترێ فاسڵه‌ش هه‌ن . خه‌ڵکوو نه‌وسووذێ به‌ زوانی شیرینی هه‌ورامی قسێ که‌را. ئی شاره‌ گولاله‌، وه‌ڵینێوی کۆنه‌ش هه‌ن و 80 ساڵێ چه‌ی وه‌ڵته‌ر مه‌قه‌ڕوو حکوومه‌توو جافرسانی بیه‌ن. خاسته‌را ئینه‌یه‌ واچوو که‌ تاریخوو هه‌ر ملله‌تێوی ئێفتێخاروو ئا ملله‌ته‌یه‌نه‌ و یۆ جه‌ ئێفتخاره‌کاو ئێمه‌ حاکمه‌کێ لهۆنیه‌نێ به‌ تایبه‌ت جافر سان که‌ به‌ ئازایی و مه‌ردمداری و عه‌داڵه‌ت مه‌شوور بیه‌ن.

شاروو نه‌وسووذێ جه‌ ده‌ورانوو جه‌نگوو ئێران و عێراقی ، وێرانه‌ کریا و دماو جه‌نگی ئاوذانه‌ بیه‌و ئیسه‌ قۆڕنه‌و ته‌جاره‌توو مه‌نته‌قه‌یا. شاروو نه‌وسووذێ یه‌رێ به‌شێن : 1- مله‌سه‌رو 2- قه‌ڵوه‌ز 3- ده‌گا. نه‌وسووذه‌ یاگێ فره‌زه‌ریفێش چنه‌نێ پێسه‌و حه‌وزه‌لاره‌ی ، ده‌ره‌گماڵێ ، ده‌ره‌هه‌رات، و... که‌ جه‌ ساڵه‌نه‌ هه‌زاران نه‌فه‌رێ په‌ی دیذه‌ن که‌رذه‌ی چی شاریه و یاگه‌ وه‌شه‌کاش مه‌یا و له‌زه‌ت به‌را .

2-     مله‌سه‌روا(گردنه سرباز) : به‌شێوا سه‌ر به‌ شاروو نه‌وسووذێ ئیا وه‌رهۆرزوو ئی شاریه‌. زه‌مینی فره‌ته‌رش هه‌ن و ئیسه‌ (دماو جه‌نگی) یانێ فرێ و به‌رزێ کریاینێوه‌ . ئاوه‌خته‌ که‌ من نه‌وسووذه‌ درز وه‌نێنێ ، مه‌دره‌سه‌که‌ما مله‌سه‌روانه‌ بێ. ڕه‌نگا به‌ خاتره‌و ئانه‌ نامێشا نیابۆ مله‌سه‌روا هه‌ر وه‌خت قشوونی نزامی ئامان پی مه‌نته‌قه‌ره‌، چاگه‌ چاذره‌شا هۆر ده‌ینه‌ و نیشتێنێره‌.

3-     قه‌ڵوه‌ز :ئینا به‌ینوو مله‌سه‌روای و‌ ده‌گایه‌نه‌ یاگێوه‌ی فره‌ وه‌شه‌ ده‌رو به‌رش گرذ مڵکێنێ . ئا وه‌خته‌ قه‌ڵوه‌ز یانێ ده‌وڵه‌تیش چنه‌ کریه‌بێنێوه‌. ده‌رمانگاو شاری چاگه‌ بێ هه‌ر پاسه‌ به‌خشداری و پۆس و مۆخابرات و... جه‌ قه‌ڵوه‌زه‌نه‌ چڵۆکه‌بابیێوو قاوه‌خانێو بێ . یاذما جارجار لوێنمێ قاه‌وه‌خانه‌که‌ و هێڵه‌ڕوه‌نی وه‌رێنمێ ته‌ماتێ ئنجه‌نێنێ سه‌روو هێڵه‌ ڕوه‌نه‌کێ لک فره‌ وه‌ش ئه‌ی.

4-     ده‌گا :قسمه‌تی ئه‌سڵی شاروو نه‌وسووذێ ئینا ده‌گاوه‌. جه‌ ده‌ورانی قه‌ذیمه‌و قۆڕنه‌و حکوومه‌توو سانه‌کاو هه‌ورامانی بیه‌ن و چاگه‌نه‌ دیواخانشا بیه‌ن. دیواخانوو جافرسانی تا چن ساڵێ چه‌یوه‌ڵته‌ر هه‌ر مه‌نه‌بێ به‌ڵام زه‌مانوو جه‌نگی وێران بیه‌بێ و یاگێشه‌نه‌ ئیسه‌ بانگی مللی کریانه‌وه‌.

5-     ده‌ره‌گماڵێ :ده‌رێوا به‌ینوو قه‌ڵوه‌زی و ده‌گه‌ی. تافێوی فره‌ زه‌ریفش هه‌ن وه‌هارێ و هامنێنه‌ قرمه‌و ئاوێ پاگه‌یه ‌زه‌رافه‌تێوی وه‌ش مذۆ .

6-     حه‌وزه‌لاره‌ :حه‌وزێوی فره‌ وه‌شا ئینا سه‌ره‌وننوو مه‌یذانوو نه‌وسووذێ ته‌فریگاو خافرسانی بیه‌ن. ئاوێوه‌ی فرێ و زه‌ریفه‌ش هه‌نه‌ و ئاساروو ئاساوێوی کۆنه‌یچ چاگه‌نه‌ دیارا.

7-     دانشسه‌رای مۆقه‌ده‌ماتی: من چی خه‌فه‌ت نه‌وه‌روو چا سه‌رده‌مه‌نه‌ پاوه‌ دانشسه‌رای مۆقه‌ده‌ماتیش بیه‌ن به‌ڵام ئیسه‌ بیه‌ن یاگه‌ گاڵته‌و یاگانێوی ته‌ری. چن ساڵێ چه‌یوه‌ڵته‌ر قه‌رار بێ دانشگای ده‌وڵه‌تی جه‌ پاوه‌نه‌ کریۆوه‌ جه‌نابوو نمایێنده‌ی ئینه  زۆرش که‌رذ و لاو ئی وه‌زیر و ئا وه‌زیری لوا تا دانشگاکه‌ش به‌ر‌ذه‌نه‌ جوانڕۆ. خۆ من ناڕه‌حه‌توو ئینه‌یه‌ نیه‌نا دانشگا جه‌ جوانرۆنه‌ کریانه‌وه‌ جوانرۆ و پاوه‌ لاو منه‌و یۆنێ به‌ڵام چی مشیۆ ئی خیانه‌ته‌ به‌ پاوه‌ی کریۆ !

8-     جه‌وت :کاسه‌و به‌لوویا ئه‌وسا ژه‌نی جه‌وت دلێ قازانێنی گرینێنێ تا هه‌ڵیزه‌ش پنه‌ سووره‌که‌راوه (ڕه‌گ و بۆ هه‌ڵیزه‌کێ پانه‌یه‌ وه‌ش که‌را)‌ . ئه‌وه‌ڕو بڕێو جه‌ کارمه‌نده‌کام  که‌ فره‌ته‌رشا لیسانس و سه‌ر بێنێ ، به‌رذێبێنێم په‌ی که‌شی سه‌یران و گۆشتێوی فره‌ما به‌ذه‌بێ بێ شمه‌ناوه‌ش که‌رذما که‌باب . به‌لوێچ یاوه‌ی بێنێ کۆچلێو به‌لوێچما وسێنه‌ دلێ ئه‌یری . جه‌وتێوم گێرته‌بێ ده‌س په‌رسام پینه‌یه‌ چێش ماچا بێجگه‌ یه‌رێ نه‌فه‌رێشا هیچکامشا نه‌زاناشا. (جه‌معێوی ویس نه‌فه‌ره‌ی هه‌ورامی به‌ داخه‌وه‌ حه‌وذه‌ که‌سێشا نه‌زاناشا جه‌وت چێشا وه‌ڵڵا ئینه‌ فاجێعه‌ن ئینه‌ ده‌رذه‌کێنه‌ که‌وتێنه‌ زوانه‌که‌یما . تۆ خوا که‌س مه‌نعه‌و من نه‌که‌رۆ ئێننه‌ هاوارێو زوانه‌که‌یم هۆرسێنێ )

9-     سالارجاف: سالار جاف کابره‌یوی عێراقی بێ که‌ دماو کووده‌تاو عه‌بدۆلکه‌ریم قاسمی جه‌ عێراقه‌نه‌ ،ساڵه‌و 1958 میلادی چنی کۆچ و کڵفه‌تیش و قه‌وم و که‌س و کاریش ئامه‌ی ئێران و وێشا په‌نا دا . گوایا زووته‌ر جه‌ زه‌مانوو ده‌وڵه‌توو مسه‌دێقیه‌نه‌ ئا وه‌خته‌ که‌ شاو ئێرانی به‌ینێو جه‌ عێراقه‌نه‌ بۆ تاته‌و سالارجافی خزمه‌تێوی عالش پنه‌که‌رۆ ئینه‌ بۆ به‌ باعێسوو ئانه‌یه‌ که‌ وه‌ختێو سالارجاف و خانه‌واده‌که‌ش مه‌یا ئێران ، شا ده‌سوور مذۆ تابێعیه‌تی ئێرانیشا مذا پنه‌ و  فره‌ زوو وه‌زعه‌شا وه‌شه‌ بۆ و دوڵه‌مه‌نێ با یۆ جه‌ براکاش جه‌ زه‌نجانه‌نه‌ ده‌م و ده‌زگایو جه‌ ویاروو کشت وکاڵی په‌ی وێش ڕێک وزۆ . سالار جافیچ کریۆ نمایه‌نده‌و خه‌ڵکوو هه‌وراماناتی جه‌ مه‌جلێسه‌نه ‌. یانێو به‌زۆر مذاش ملوو مرذمیه‌ره‌.

چێوێو که‌ فره‌ته‌ر بیه‌ن به‌ باعێسوو مه‌شوور بیه‌ی ئی کابرایه‌ ، هه‌ڵمه‌ت به‌رذه‌یش په‌ی شاروو پاوه‌یا . سالار جاف جه‌ تاریخوو هه‌شتوو گه‌ڵاخه‌زانوو 1357ر زه‌مانێوکه‌ هه‌ڵای ئێنقلاب نه‌بیه‌بێ چنی نزیکه‌و 2500نه‌فه‌رێ دلێ 150 کامیۆن و مینیبووسێنه‌ مه‌ی هه‌ڵمه‌ته‌ مارۆ ملوو پاوه‌یه‌ره‌. ئه‌ڵبه‌ت مه‌به‌ستش ئینه‌ بێ که‌ به‌ی جاویدشایو که‌رۆ و بلوۆه‌. به‌ڵام خه‌ڵکوو پاوه‌ی (پیاکێش) بۆناخاتره‌و ئانه‌یه‌ تووشوو جه‌نگی نه‌یا ملا جه‌ ویمیره‌نه‌ منیشاره‌. سالارجاف چنی دار وده‌سه‌که‌یش پاوه‌نه‌ ده‌ورێو مذاوه‌. بڕێوشا گه‌ره‌کشا بۆ تاڵان که‌را به‌ڵام ژه‌نی سه‌روو بانه‌کاوه‌ به‌ تل و تاش و که‌پسوولێ وه‌رگێڵێوی (مقاومه‌ت) عال که‌را و ده‌ دوانزه‌ که‌سێ جه‌ تاڵانکه‌ره‌کا کۆشیا. سالارجاف گێڵۆوه‌ مه‌ی جه‌ هه‌وڵیه‌نه‌ ده‌س که‌رۆ ته‌قه‌ ملوو خه‌ڵکیه‌ره‌ یه‌رێ نه‌فه‌رێ به‌ نامێ (عه‌لی خۆرشیدی ، ساڵح هۆشدار و مه‌عروف فه‌تاحی ) شه‌یێذی با.

ئێ جه‌ره‌یانه‌ جه‌ مه‌جلێسه‌نه‌ قاڵێوی فره‌ به‌رز که‌رۆوه‌ و به‌ ده‌سووروو ڕاوه‌به‌روو مه‌جلێسی سالارجاف زینانی کریۆ هه‌ر جه‌ زینانوو مه‌جلێسیه‌نه‌ مه‌نۆوه‌ تا ئێنقێلاب کریۆ و جزوو ئه‌وه‌ڵین که‌سان که‌ ئێعدام کریا.

(من داستانه‌و هه‌ڵمه‌ته‌و سالار جافی په‌ی پاوه‌یم نویسێنه‌ و وێچم چا سه‌رده‌مه‌نه‌ جه‌ پاوه‌نه‌ بێنێ ئاچێوه‌ که‌ به‌ چه‌ه‌ماو وێم دیه‌نم نویسه‌نم توول و ته‌فسیڵێوی فره‌ش هه‌ن جه‌ وه‌ختوو وێشه‌نه‌ گێڵنووشه‌وه‌.)

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 22 آذر 1392 02:45 ق.ظ
لالو گیان هر فره وشت به یان که رن فره چ دلم په ر بی
نسیم هه‌ورامان واڵه‌زای ئازیز فره‌ حه‌زم که‌رذ ئامانی و ئینه‌ته‌ وانته‌نه‌وه‌


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات