ڕۆجیاروو هه‌ورامانی
بنویسمێ به‌زوانی هه‌ورامی،بوانمێوه‌به‌زوانی هه‌ورامی که‌ئاڵاو قه‌ڵه‌می نه‌بڕیه‌ینه‌ باڵاوهیچ مێلله‌تێویه‌ره. محه‌مه‌دمسته‌فازاده
درباره وبلاگ


ڕۆجیاروو هه‌ورامانی په‌لیانێوه‌ی شه‌خسیه‌نه‌ که‌ دلێشه‌نه‌ ژیونامه‌و وێم ، هۆنیێ ، داستانێ گۆلالێ ، قسێ قه‌ذیمیا و هه‌رچێو ئاما سه‌روو ویر و ئاوه‌زیم منویسوو ئیشه‌ڵڵا وانه‌رێ ئازیزێ که‌ڵکش چنه‌ هۆرگێرا.

(ئیبراهیم شه‌مس)

ڕۆجیار = شمسمدیر وبلاگ : نسیم هه‌ورامان
وه‌ڵێنه‌:

ساڵه‌هان گه‌ره‌کما ژیونامه‌و ویم بنویسوو هیچوه‌خت ئی فرسه‌تمه‌ په‌ی ناما وه‌ره‌وه‌ . تا ئیسه‌ که‌ به‌ زه‌روره‌تش مزانوو  فره‌ته‌ر به‌ زوانی هه‌ورامی بنویسوو ،  نیه‌تم که‌رذه‌ن تا ئا یاگێ عه‌مرم  و هه‌ر پاسه‌ ده‌س و په‌لم ئیجازه‌م دۆ، درێژه‌ش پنه‌ ده‌و .  ئیجا ئی بابه‌ته‌ بێجگه‌ چانه‌یه‌ ژیونامه‌ن ، سه‌عیه‌م که‌رذێنه‌ تاریخ و جۆغرافیا و جامێعه‌ شناسی  منه‌ته‌قه‌ی باروو سه‌روو کاغه‌زی. داستانه‌و ژیواو من درامێوه‌ی فره‌ غه‌مگینه‌نه‌ و جه‌ مدده‌و عه‌مریمه‌نه‌ به‌سه‌رئامه‌ی فرێ و فراوانێ جه‌ ژیوایمه‌نه‌ بیێنێ به‌شکم نه‌ختێو ده‌روونوو وێم  پینه‌یه‌ ئه‌هوه‌ن که‌روه‌وه‌ و  وانه‌رێ ئازیزێچ که‌ڵکش چنه‌ هۆرگێرا . من داستانه‌کێم ڕاسته‌قینێنه‌ به‌ڵام سه‌عیه‌ که‌روو  تا ئا یاگێ بتاڤوو نامێ که‌سه‌کا فاڕوو و جه‌ نامێ ئه‌سڵیێشا ئێستێفاده‌ نه‌که‌روو.


ژیونامه‌و وێم

 چل و چن ساڵێ چه‌ی وه‌ڵته‌ر شه‌وێوه‌ جه‌ شه‌وه‌ سه‌رده‌کاو  فه‌سڵه‌و پایێزی جه‌ ده‌گاو شه‌ڕه‌کانی سه‌ر به‌ هه‌ورامانوولهۆنی ئامانێ دنیا. تاته‌م په‌یذابیه ‌و ئه‌ره‌نیشته‌و ئا ده‌گه‌ی و ئه‌ذایچم  خه‌ڵکوو شارو نۆدشه‌ی‌ بێ. خانه‌واده‌و ئاذا و تاته‌یم هه‌روێ جه‌ خانه‌واده‌ ئژناسیه‌کا جه‌ ده‌گاو وێشانه‌ بێنێ. به‌ تایبه‌ت ئه‌ژداذێ تاته‌یم گردێشا جه‌ شێخ و مه‌شایێخ و مه‌ڵڵا گه‌وره‌کاو ده‌گه‌ی و مه‌نته‌قه‌ی بێنێ.

شێخ قه‌سیم یا مه‌ڵڵا شێخ قه‌سیموو شه‌ڕه‌کانی که‌ جه‌ کتیبه‌کاشه‌نه‌ وێش (قسیم ابن الحسین) نامێ به‌رذه‌ن، چواره‌مین په‌شته‌و من و بابا گه‌وره‌و فره‌ جه‌ خه‌ڵکوو شه‌ڕه‌کانیا. ژیوای ئی زاته‌ به‌رزه‌یه‌ گێڵۆوه‌ په‌ی دوێ قاڕنێ چه‌یوه‌ڵتری و یۆ جه‌ خه‌ڵیفه‌کاو ته‌ریقه‌توو نه‌قشبه‌ندی بیه‌ن که‌ بێجگه‌م ئێڕشاد و ڕا نیشان دای ڕاو خوای به‌ مه‌رذمی عه‌وامی ، جه‌ گۆڕه‌پانه‌و عێلموو شه‌رعێنه‌ ده‌سێوی به‌رزش بیه‌ن به‌ جۆرێو که‌ عالمێ گه‌ورێو ئازه‌مانه‌یه‌ پێسه‌و مامۆسا مه‌ڵڵا نه‌زیری گه‌وره‌و ته‌وێڵێ جه‌ خزمه‌توو ئاذیه‌نه‌ عێلمشا وه‌نه‌ن.  مه‌ڵڵا شێخ قه‌سیم هه‌رپاسه‌ نویسه‌رێوی هۆرده‌س و داراو کتیبێ و نویستێوی فره‌ی بیه‌ن که‌ دماو ویه‌رده‌و ساڵانێوی درێژی ئیسه‌ بڕێو چا کتیبا ئیزیه‌ینێوه‌ و ئینه‌ی لاو کۆڕوو مامۆێم (دۆکتر ئیسماعیل شه‌مس) قه‌رارا چاپشا که‌رۆ.

 بابایم نامێ نیانێ .نامێو تاته‌و وێش که‌ نامێش ئیبراهیم بێ .مه‌ڵڵا ئیبراهیم که‌ من بیانێ نامه‌گیروو ئاذی، مامۆسای ئایینی و مه‌ڵڵاو ده‌گاو شه‌ڕه‌کانی بێ . حه‌که‌یتێ فرێم جه‌ باره‌شه‌ره‌ ده‌موو ڕیشچه‌رماو ده‌گه‌ینه‌ ئه‌ژنه‌ویێنێ. ماچا سه‌فه‌رێ فرێش که‌رذینێ و ژه‌نی فرێچش ئارذێنێ. مه‌ڵڵا ئیبراهیم شه‌خسێوی دیندار و ئه‌هلوو ته‌ریقه‌تی بیه‌ن و ده‌نگوو بانگ و سه‌ڵاتیش مایه‌و ئارام بیه‌ی دڵوو مه‌رذموو ده‌گه‌ی بیه‌ن. هه‌ر پاسه‌ بابام و تاته‌یچم دلێ ڕاو ته‌ریقه‌ت و ده‌روێشیه‌نه‌ بێنی.

ئی واتێ نیشانه‌ مذا که‌ من جه‌ یانێوی ئایینی و مه‌زهه‌بیه‌نه‌ په‌یذا بیه‌نا‌.هه‌ر چن که‌ جه‌ ساڵه‌کاو زارۆڵه‌ییمه‌نه‌ ئاننه‌ چێوم ویره‌نه‌ نیا، به‌ڵام ئاده‌ورانه‌ وه‌شته‌رین ده‌ورانوو عه‌مریم بێ چوونکای جه‌ باوشه‌و ئه‌ذه‌یوه‌نه‌ په‌روه‌ریانێ که‌ نموونێوه‌ جه‌ ئه‌ذه‌یوێ دڵسۆزه‌ و دڵپاکه‌ و وێویه‌ره‌ و زه‌حمه‌تکێشه‌ بێ . ئه‌ذام جه‌ ژیوایشه‌نه‌ فره‌ بێ شانسه‌ بێ وه‌ڵێ ئینه‌یه‌ چنی تاته‌یم زه‌ماوننه‌ که‌رۆ ، دوێ شوێ ته‌رێش که‌رذێبێنێ شوو ئه‌وه‌ڵیش سه‌رشه‌ره‌ ژه‌نیش ئارذێبێ شووی دومیچش چل ساڵێ جه‌ وێش گه‌وره‌ته‌ر بێ . هه‌رچن جه‌ هه‌روێ شوه‌کا زارۆڵه‌ش بیه‌بێ  بۆناخاتره‌و ئی مه‌سه‌لێوه‌ جه‌ هه‌روی ته‌ڵاقش گێرته‌بێ .تا یاگێو ئینا یاذمه‌نه‌ ئێخلاقوو تاته‌یچم چنی ئه‌ذه‌یم خاس نه‌بێ ئه‌ڵبه‌ت ئینه‌ گێڵۆوه‌ په‌ی خۆڵق وخوو تاته‌یم که‌ هیچوه‌خت نه‌په‌سینانم. هه‌رچن ئه‌ذام چن ساڵێو جه‌ تاته‌یم گه‌وره‌ته‌ره‌ بێ ، به‌ڵام عه‌قڵ و زانایی و زه‌ریفی فره‌و ئه‌ذیم بیه‌بێ هۆو ئانه‌یه‌ ئێمتیازش ملوو تاته‌یمه‌ره‌ سه‌رته‌ر نیشانه‌ بذۆ.

ساڵه‌کاو ئه‌وه‌ڵوو ژیوایو من به‌رابه‌ر بێ چنی وشکه‌ساڵی جه‌ مه‌نته‌قه‌نه‌  پاسه‌ که‌ خه‌ڵکی گێڵناڤه‌ و باس که‌را، ئێننه‌ چێو نه‌بێ په‌ی ئینه‌یه‌ ئاورایێنه‌ نه‌مرا، مه‌جبوورێ بێنێ  بلا په‌ی که‌شی و چاگه‌نه‌ چێوانێو پێسه‌و بلووی و ڕیشه‌وگیواوی بارا. ئی مه‌سه‌لێ جه‌ مه‌نته‌قه‌و هه‌ورامانیه‌نه‌ فره‌ته‌ر وێش نیشانه‌ دێ چوونکای فره‌ته‌روو خاکوو هه‌ورامانی که‌ش و کۆ بی و زه‌مینش په‌ی کشت و کاڵی نه‌بێ مه‌رذمێچ نه‌تاوێنێ ئێحتیاجاتوو ژیوایشا به‌ ده‌س بارا .ئه‌ڵبه‌ت فره‌و ده‌گایاو هه‌ورامانی هه‌ر پێسه‌و ده‌گاو شه‌ڕه‌کانی باخ و باخات و سه‌مه‌رێوی فره‌شا بێ و جار جار مه‌رذم سه‌مه‌روو باخه‌کاشا سواروو هه‌ر و هه‌سه‌ری که‌رێنێ و لوێنێ په‌ی کاروانی . کاروان که‌رذی مه‌رذموو ده‌گایاو هه‌ورامانی په‌ی یاگانێوی فره‌ دووری پێسه‌و مه‌یذه‌شتێ و شاره‌زووری که‌ جار جارێو  ڕه‌نگا مانگێو توولش کێشته‌ بۆ، به‌حسێوی توول و درێژا که‌ متاوی چنها کتیبێ جه‌ باره‌شه‌ره‌ بنویسی. ئارۆ جه‌ هه‌ورامانه‌نه‌ هه‌ر که‌سێو جه‌ یانه‌شانه‌ و یام جه‌ تایفه‌شانه‌ که‌سێو هه‌ن که‌ زه‌مانێو لوابۆ په‌ی کاروانی باوه‌ر تا بۆ ئیننه‌ باسێش هه‌نێ په‌یتا که‌رۆ پێسه‌نه‌ کتیب داستانێوی فره‌ شیرینی. من جه‌ ده‌موو پیراوه‌ به‌تایبه‌ت جه‌ ده‌موو تاته‌یمه‌وه‌ فره‌م ئه‌ژنیه‌ن بارێڤوو هه‌سه‌رێ هه‌ناریشا به‌رذێنێ لوه‌ینێ تا یاوه‌ینێ وه‌ڵاتوو ئیلام و لۆرسانی تاته‌م واچێ وێم ڕه‌نگا په‌نج که‌ڕه‌تێ به‌ پێاذه‌ لوابوو پۆلدۆخته‌ر .شه‌ڕه‌کان سه‌مه‌رێوی تایبه‌توو ووێش بێ هه‌ناروو شه‌ڕه‌کانی جه‌ گرذ یاگێوه‌نه‌ مه‌شوور بێ و خاسته‌ر وه‌رشیێ . جه‌ ڕوانی عادیه‌نه‌ هه‌ر بارێو هه‌ناری به‌ دوێ بارێ گه‌نمه‌ واڕیێوه‌.

هه‌رچن گۆزه‌رانوو ژیوای ئێمه‌ به‌ نسبه‌توو مه‌رذموو ده‌گه‌ی خاسته‌ر بێ به‌ڵام به‌ خاتره‌و دڵعادزی به‌ینوو بابایمه‌نه‌ و تاته‌یمه‌نه‌ ، تاته‌م جه‌ یانه‌نه‌ به‌ر کریا و وه‌عزه‌و ئێمه‌ خرابیا تاته‌م پیه‌یوی تنن و دژمانده‌ر بێ حیچ ڕه‌یوه‌ش په‌ی ئه‌وه‌گێڵای و ڕه‌حم که‌رذی بابایم ناسێبێوه‌. ئینه‌ بێ که‌ ئاذیچ پێسه‌و گرذوو مه‌رذموو ده‌گه‌ی باروو سه‌فه‌ریش به‌س و لوا په‌ی کاروانی.

ئێتر تاته‌م فره‌و وه‌ختا کاروانه‌نه‌ بێ و من و براکه‌م فره‌ که‌م چمما په‌نه‌ش گنێ . تاته‌م پیه‌یوی زه‌حمه‌تکێش بێ به‌ڵام هیچوه‌خت وه‌زیفه‌و تاته‌ییش به‌یاگێ نارذ من هیچوه‌خت نه‌ذیم تاته‌م لاونۆمه‌وه‌ من ئه‌گه‌ر ڕوێو سه‌ذ که‌ڕه‌تێ زارۆڵام ماچ نه‌که‌روو دڵم ئارام نمه‌گێرۆ ته‌عه‌جب که‌روو  حه‌تا که‌ڕه‌تێو نه‌ذیم ئی چێومه‌ جه‌ تاته‌یمه‌نه‌ نه‌ذی .

هه‌ر وه‌ختێو جه‌ سه‌فه‌ره‌نه‌ ئه‌یوه‌ ، به‌ یاگێ شاذی، دلێ یانه‌و ئێمه‌نه‌ جه‌نگ و ئاژاولێ بێ و سه‌وقاتش به‌ذ ره‌فتاری چنی ئێمه‌و ئه‌ذیما بێ.هه‌رگیزای هه‌رگیز به‌ذره‌فتاریش و کۆشته‌ی ئه‌ذی به‌سه‌زوانێم ویرم نمه‌شۆوه‌. ئه‌لعانه‌یچ به‌ یاذ ئارذه‌و ئا خاتراتیه‌ دڵم به‌ ئێش مارۆ. من ڕه‌نجوو ئه‌ذیم و بێ مه‌نتێقی تاته‌یم فره‌م دیه‌ن .تاته‌م نه‌ ته‌نیا چنی ئه‌ذه‌یم ، چنی ئێمه‌یچ (من و براکه‌م ) خراب بێ و دایمه‌ شه‌قکاریما که‌رێ .

ئه‌ڵبه‌ت جه‌ ژیوای هه‌ر ژه‌ن و پیه‌یویه‌نه‌ سلیقێ فه‌رقشا ‌‌‌هه‌ن ‌‌هه‌رکه‌س داراو ژه‌ن و زارۆڵه‌ی بۆ ئینیشا مزانۆ . من سه‌عیه‌م که‌رذێنه‌ پێسه‌و تاته‌یم نه‌بوو جه‌ هه‌ر تاتێوی فره‌ته‌ر ویروو زارۆڵه‌کامه‌نه‌ بیه‌نا به‌ تایبه‌ت زارۆڵێو ژه‌نی وه‌ڵینێم . هه‌ر چن چنی ئه‌ذه‌یشا جه‌ درێژه‌و نۆزه‌ ساڵا پێوه‌ره‌ ژیوای حه‌تا ڕوێو سه‌لێقێما یۆ نه‌بێنێ به‌ڵام بۆناخاتره‌و ئینه‌یه‌ زارۆڵه‌کێم پێسه‌و منشا په‌نه‌ نه‌ی و ئاوارێ نه‌بانێ تاقه‌تم ئاه‌ورد تا وه‌ختێو کۆڕه‌که‌ما قه‌بووڵ بی په‌ی دانشگای ئاوه‌خت ئامانی ویروو وێمه‌ره‌.

 چوون ئی وتارێ داستانه‌و ژیواو منه‌نه‌  و داستانه‌یچ مشیۆ جه‌ ئه‌وه‌ڵه‌وه‌ گێڵیۆوه‌ ، منیچ گێڵوه‌وه‌ په‌ی وه‌ڵێ . من جه‌ درێژه‌و ژیوایمه‌نه‌ سه‌ختیێ و گێچه‌ڵێ فرێ ئامه‌ینێ سه‌ره‌مه‌ره‌. سه‌ختیێ و گێچه‌ڵێ ژیوایو من بۆناخاتره‌و نه‌بیه‌ی ئه‌ذه‌یم بیه‌ن.ئه‌ذا نه‌عمه‌تێوه‌ی خواییه‌نه‌ که‌ هه‌ر که‌سێو بۆش، به‌ڕاسی وه‌شبه‌ختا. به‌داخه‌وه‌ من فره‌ زوو ئه‌ذام جه‌ ده‌سم دا وه‌ڵێ ئانه‌یه‌نه‌ بتاڤوو جوابوو کۆچلێو جه‌ زه‌حماته‌کاش ده‌ۆوه‌وه‌ . خه‌م و خه‌فه‌توو بێ ئه‌ذایی ساڵهای ساڵا بیه‌ن ئۆقدێوی فره‌ گه‌وره‌ و جه‌ دڵمه‌نه‌ یاگێش وه‌شه‌ که‌رذێنه‌. حه‌تتا ساڵها دماو مه‌رگوو ئه‌ذه‌یم زه‌مانێو که‌ ژه‌نیم ئارذه‌ و بیانێ ساحیبوو ژه‌ن و زارۆڵه‌ی باز ئاواته‌م ئینه‌ بێ شه‌ڵڵای ئه‌ذام زیننێ بیه‌یا تا بتاوه‌یام زه‌ڕێو جه‌ زه‌حمه‌ته‌کاش جواب ده‌ۆوه‌وه‌. جه‌ داستانه‌کێ دوورێ نه‌گنمێوه‌ هه‌رچن من نامێم نیه‌ینه‌ داستانه‌ به‌ڵام ئینه‌ ئه‌وه‌گێڵنای ژیوای ڕاسته‌قینه‌و وێما.

جه‌ ئه‌ذه‌ی واتم  په‌س منیچ جه‌ ئه‌ذه‌یوه‌ ده‌سش پنه‌ که‌روو.

 ئه‌ذایچم حه‌ر پێسه‌و وێم په‌یذا بیه‌و ڕه‌نجی بێ متاڤوو واچوو من وارسوو ڕه‌نجه‌کاو ئه‌ذه‌یمه‌نا. ئه‌ذام هه‌ڵای به‌ سنعوو جوانی نه‌یاوه‌یبێ به‌ عۆرف و سۆنه‌توو ئازه‌مانه‌یه‌ بێ ئیجازه‌ و ئێختیاروو وێش مذاش به‌ پیه‌یوی که‌ به‌ ئێستێلاح ماچاش په‌نه‌ مامۆسا .

بابا گه‌وره‌ی ئه‌ذاییم  نامێش سۆفی ئه‌وره‌حیم که‌ حه‌ر پێسه‌و گرذوو خڵکوو نۆدشه‌ی ئاذیچ له‌قه‌بێوش بێ . له‌قه‌بش ئه‌وله‌مه‌یجان بێ. بابا ئه‌وره‌حیم پیه‌یوی دیندار و مه‌زهه‌بی بێ و دایمه‌ده‌ره‌ نماکاش جه‌ مزگیه‌نه‌ وانێ .کناچه‌کێش مذۆ به‌ مامۆسای. (ئاذیچ له‌قه‌بێوش هه‌ن من دڵم نیا په‌ۆوه‌ نامیش ده‌و). که‌مێو قۆرعانش وه‌نه‌ن و بانگ واچوو مزگیا. ئه‌ذام فه‌قه‌ت حه‌وت ساڵێ چنیش زێنده‌گی که‌رۆ دماو حه‌ۆت ساڵا جه‌ حاڵێوه‌نه‌ دوێ کناچێو کۆڕێوش بیێنێ، چنه‌ش ته‌ڵاق گێرۆ . ده‌لیله‌یچش ئینێ بیێنه‌ که‌ مامۆسا ده‌رزوو قۆرعانیش به‌ کناچا  دان یۆ چا کناچا خه‌ڵه‌تنۆ چنیش زه‌ماوننه‌ که‌رۆ ئه‌ذام و زارۆڵه‌کاش وێڵێ که‌رۆ. ئه‌ذام حه‌ۆت مانگێ جه‌ یانه‌ی جیانه‌ چنی زارۆڵه‌کاش مژیڤۆ دماو ئانه‌یا مه‌تیێوم بۆ (مه‌تی حه‌نیفێ ئه‌ذاو نه‌سره‌دینوو لێقه‌ذی) که‌ به‌ زۆرداری و قه‌وه‌تی مه‌شووره‌ بیێنه‌ ملۆ ده‌قێو مذۆوه‌ مامۆسای و زارۆڵه‌کێش مذۆ ملشه‌ره‌ و ئه‌ذه‌یچم مارۆوه‌ و ئێتر نمازۆ بلۆوه‌.ئینه‌ بۆ که‌ ئه‌ذام په‌ی هه‌میشه‌ی چا شووێشه‌ جیا بۆوه‌.

جه‌ مه‌ورێدوو شووی دوومیش پێسه‌مه‌ ئه‌ژنیه‌ن حاجی ساڵح مه‌نشوور به‌ ساڵحه‌ سوور ڕوێو جه‌ مه‌جلێسێوه‌نه‌ که‌ تۆفێق به‌گیچ جاگه‌ بیه‌نه‌ ،چه‌مش گنۆ به‌ ئه‌ذیم که‌ مزانۆ هێوه‌رژه‌نیه‌نه‌  به‌ تۆفێق به‌گی ( پێوه‌ره‌ ڕابێته‌ی دۆسیشا بیه‌ن) ماچۆ ئی ژه‌نێمه‌ په‌ی ده‌س گێره‌ . تۆفێق به‌گیچ بابایم چڕۆ و وه‌لحاسڵ زه‌ماوننه‌ سه‌ر گێرۆ. حاجی ساڵح پیه‌یوی پیر بۆ به‌ ئێحتماڵ نزیکه‌و چل ساڵا فه‌رقووو سنعیشا بیه‌ن. ئه‌ذام فه‌قه‌ت دۆێ مانگێ لاشه‌وه‌ منیشۆره‌ و ته‌ڵاقش چنه‌ گێرۆ به‌ڵام زارۆڵێو له‌مه‌شه‌نه‌ بۆ. ئی کناچێشه‌ یانه‌و بابایمه‌نه‌ په‌یذا بۆ دماو شۆته‌وه‌ بڕیه‌ی مذاشه‌وه‌ ملوو تاته‌یشه‌ره‌.

 جه‌ باره‌و چه‌نیبیه‌ی شوو که‌رذه‌ی به‌ تاته‌یم وێم برێو چێوێ زانێنێ به‌ڵام هه‌رچی چێگه‌نه‌ منویسوو ده‌موو براکه‌یمه‌وه‌ (فاتێح ) ئه‌ژنه‌ویێنێم.

بابام (تاته‌وتاته‌یم) ده‌روێش محه‌مه‌د پیه‌یوی سه‌رشناس و داراو مڵک و ئه‌مڵاکێوی فره‌ی بێ هیچوه‌ختێو یانه‌ش جه‌ مێمانی هاڵی نه‌بێ . به‌ێنێوی بێ ژه‌نه‌کێش (مامام) تووشوو نه‌وه‌شی ئامه‌یبی  هه‌رماناو یانه‌ی و وه‌یکه‌رذه‌ی زارۆڵه‌ وه‌ذا جه‌ ده‌سشه‌نه‌ نه‌ی. قه‌وم و که‌سوکار ئسپارابێشاره‌ به‌ بابایم ژه‌نێوه‌ته‌ره‌ بارۆ ڕوێو بابام چنی تاته‌یم که‌ جوانێوی حه‌ڤذه‌ساڵه‌ بێه‌ن ڕاشا گنۆ نۆدشه‌و ملا هانه‌وده‌شتێ یانه‌و بابایم .ئه‌ژنیه‌بێش سۆفی ئه‌وڕه‌حیم کناچێوه‌ی هێوه‌رژه‌نیش هه‌نه‌ به‌ نیه‌توو داواکه‌رذه‌ی ئه‌ذه‌یم ملۆ یانه‌شا . داواو ئه‌ذه‌یم که‌رۆ ئه‌ذام ماچۆ من گه‌ره‌کم نیا بێ ئێحترامی که‌روو به‌ڵام تۆ پیه‌یوی پیره‌نی ومن ژه‌نێوه‌ی جوانه‌نا ئی هه‌رمانێ ئاخروئاقێبه‌تێوی خاسش نیا بابام وه‌ختێو مزانۆ ئه‌ذام ژه‌نێوه‌ی ژیره‌و ته‌جره‌به‌داره‌نه‌ و نیه‌تیچش جه‌ ژه‌ن ئارذه‌ی فه‌قه‌ت بیه‌و ژه‌نێوێ جه‌یانه‌که‌شه‌نه‌ په‌ی هه‌رمانا بیه‌ن ، به‌ تاته‌یم ماچۆ ئه‌گه‌ر گه‌ره‌که‌ته‌نه‌ تا داواش که‌روو په‌یت. تاته‌یچم حه‌ز که‌رۆ. پی جۆره‌ ئه‌ذام شوو که‌رۆ تاته‌یم.

ئی وتارێ ئه‌وه‌ڵ جار په‌ی وانه‌ری پێسه‌نه‌ ڕازێوێ (رۆمان) یانێو ئایا ئێمکانش هه‌ن ژه‌نێوه‌ تا ئی حه‌ده‌ جه‌ ژیوایشه‌نه‌ ئاننه‌ بێ شانسه‌ بۆ و رۆزگار گه‌مه‌ش په‌نه‌ که‌رۆ؟ ئه‌ذا و تاته‌م ساڵه‌و 1340 رۆجیاری پێوه‌ره‌ زه‌ماوننه‌ که‌را. ئه‌ذام سی ساڵش بۆ و تاته‌یچم  حه‌ڤذه‌ ساڵێ یانێو سێنزه‌ ساڵێ به‌ینشا بێ. به‌ڵام ئی به‌ینه‌ ئانه‌ نه‌ذێ چه‌مه‌وه‌ چوون ئه‌ذام ژه‌نێوه‌ زه‌ریفه‌ ، وه‌شه‌سیا و ئاقڵه‌ بێ و تاته‌م ئی شاخسێشه‌ نه‌بێنێ .

چن مانگێو یانه‌و بابایمه‌نه‌ گۆزه‌ران که‌را به‌ڵام تاته‌م و بابام پێوه‌ره‌ گژیا و تاته‌یچم به‌رکریۆ و به‌ ئێستلاحوو ئازه‌مانه‌یه‌ به‌ری کریۆ ئه‌ذا و تاته‌م مزیاره‌ و حه‌ر جه‌ شه‌ره‌کانه‌نه‌ با کرێهانشینو لالۆ نه‌سره‌تی .یانه‌که‌شا دوێ گه‌زێ بیه‌ن به‌ نۆعێو که‌ به‌ سه‌ختی تاوانشا نه‌فه‌سه‌ کێشا. ئا زه‌مانه‌ په‌یذا که‌رذه‌ی تیکێو نانێ فره‌ سه‌خت بیه‌ن و ئه‌ذا وتاته‌م حه‌تتا تیکێو نانه‌یچشا نه‌بیێنه‌ .ئه‌ذام پا منیو ملوو غرووروو وێشه‌ره‌ و ملۆ په‌ی لاو بابایم تا کۆمه‌کش چنه‌ گێرۆ به‌ڵام بابا به‌بێڕه‌حمی ئه‌ذه‌یم مزنۆره‌ . تاته‌م لاو قه‌وماوه‌ که‌مێو زه‌ر قه‌رز که‌رۆو ملۆ په‌ی سه‌فه‌ری . هه‌روه‌ره‌نه‌ وه‌زعه‌و زێنده‌گیشا ئارام گێرۆوه‌ و  دوێ زارۆڵێشا (دوانێ) با نامێشا منیا فاتێح و ناسێح . وه‌ختێو ئی دوانێ په‌یذه‌ی با ئه‌ذام نه‌وه‌شه‌و زه‌مێن گیره‌ بۆ ئه‌چێگه‌یچه‌نه‌ سه‌رنوێشت روه‌ی ۆیسه‌و وێش دووباره‌ نیشانه‌ داو ژه‌نێوه‌ی بێچارێش بێچاره‌ته‌ره‌ که‌رذه‌. ناعه‌لاجی ئه‌ذام که‌ره‌تێوته‌ر لواوه‌ په‌ی یانه‌و تاته‌یش تا چاگه‌ عه‌لاجه‌و ده‌رذێش‌ کریۆ ئی که‌ره‌تیچه‌ مه‌سه‌لێ ته‌ڵاقی هه‌مباز ئاماوه‌ره‌وه‌.

 دوانه‌کێ یانه‌و بابایمه‌نه‌ لاو واڵێ تاته‌یم " مه‌تی جه‌ننه‌تێ" وه‌ی کریێنێ هه‌ڵای مانگێو نه‌ویه‌رذه‌بێ فاتێح نه‌وه‌ش گنۆ و تاته‌م په‌ی ئینه‌یه‌ نامرۆ به‌رۆش په‌ی نۆدشه‌ی لاو ئه‌ذه‌یش. تاته‌م گێڵنێوه‌ : " فاتێح به‌ینو ڕاو نۆدشه‌یه‌نه‌ ئێننه‌ گره‌وا که‌وته‌نه‌ مه‌رگ من خیاڵم که‌رذ مه‌رذن که‌لل چنه‌ره‌یه‌وه‌ نیامه‌نه‌ دلێ وه‌روێ به‌ڵام هه‌م سه‌فه‌ره‌که‌م ( لالۆ خه‌سره‌و) لوا هۆرش گێرت تا یاوایمێ نۆدشه داما ته‌حوێڵوو ئه‌ذه‌یش"‌ . ناسێحیچ که‌ به‌ زاهێر ساق و سڵامه‌ت بیه‌ن لاو مه‌تی جه‌نه‌تێوه‌ وه‌ی کریۆ به‌ڵام مانگێو مه‌خوه‌ینۆ و بۆنه‌و ئاورایه‌و عه‌مره‌و خوای که‌رۆ.

ئه‌ذام وه‌شه‌ بۆوه‌  جه‌ حاڵێوه‌نه‌ جه‌ تاته‌یم جیا بیێنه‌وه‌  ئی جیایه‌ دۆێ ساڵێش پنه‌ مشۆ پاسه‌ براکه‌م (فاتێح ) گێڵنۆوه‌ ڕوێو جه‌ڕوا ئه‌ذام چنی کۆمه‌ڵه‌و ژه‌نا ملۆ په‌ی که‌شوو شه‌ڕه‌کانی په‌ی گیواو که‌ننه‌ی فاتێحیچ که‌ دوێ ساڵێ و ورذێوش بیه‌ن به‌رۆش چنی وێش . ئه‌ذام ئه‌نقه‌س جه‌ ژه‌نا جیا بۆوه‌ و فاتێحی به‌رۆ که‌مێو وارته‌ر که‌ مڵکوو بابایم بیه‌ن وه‌ بابا حه‌مه‌یچ خه‌ریکوو هه‌رمانێ بیه‌ن . به‌ فاتێحی ماچۆ لوه‌ په‌ی لاو ئا پیا پیره‌یه‌ ئانه‌ باباتا وێش گێرۆره‌ فاتێح ملۆ نزیکوو باباحه‌مه‌ی ئاذیچ ته‌عاجب مه‌نۆ ئه‌چی که‌ش و بیابانه‌نه‌ ئی کۆڕه‌ چکۆ ئاما ڕه‌حمش ملۆ پۆره‌ و ماچۆ به‌خوا ئینه‌ ئه‌ولاذوو وێما ئه‌ذایچم وێش نیشانه‌ مذۆ بابام ده‌س که‌رۆ گره‌وای و قه‌سه‌م موه‌رۆ مشیو به‌یه‌وه‌ و ته‌ڵاقه‌که‌ وه‌ش بۆوه‌. ئه‌ پی جوره‌ بارێوته‌ر ئه‌ذام مه‌یوه‌ په‌ی شه‌ڕه‌کانی  و دماو دوێ ساڵا منیچ په‌یذا بوو.

 داستانه‌کێ درێژه‌ش هه‌ن


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic