تبلیغات
ڕۆجیاروو هه‌ورامانی
 
ڕۆجیاروو هه‌ورامانی
بنویسمێ به‌زوانی هه‌ورامی،بوانمێوه‌به‌زوانی هه‌ورامی که‌ئاڵاو قه‌ڵه‌می نه‌بڕیه‌ینه‌ باڵاوهیچ مێلله‌تێویه‌ره. محه‌مه‌دمسته‌فازاده
درباره وبلاگ


ڕۆجیاروو هه‌ورامانی په‌لیانێوه‌ی شه‌خسیه‌نه‌ که‌ دلێشه‌نه‌ ژیونامه‌و وێم ، هۆنیێ ، داستانێ گۆلالێ ، قسێ قه‌ذیمیا و هه‌رچێو ئاما سه‌روو ویر و ئاوه‌زیم منویسوو ئیشه‌ڵڵا وانه‌رێ ئازیزێ که‌ڵکش چنه‌ هۆرگێرا.

(ئیبراهیم شه‌مس)

ڕۆجیار = شمسمدیر وبلاگ : ڕۆجیار هه‌ورامی

-  خاسا بڕێو جارێ داوه‌ری وێما که‌رمێ . هه‌رمانه‌کاما ، ویره‌کاما ، و واته‌کاما شی که‌رمێوه ‌. هه‌ر پاسه‌ که‌ فیلم و سریاڵه‌کاو ته‌له‌فزیۆنی نه‌قد که‌رمێ بذیه‌یمێ وێماره‌ و زه‌عفه‌کاما بژنامسمێ تا دماته‌ر بتاومێ جه‌ ژیوایمانه‌ نه‌قشێوی زه‌ریفته‌رما بۆ .

- بێ ده‌نگی برێو جا‌رێ جه‌ قسه‌که‌رده‌ی فره‌ خاسته‌را . بێ ده‌نگێ بیمێ و قسێ نه‌که‌رمێ و فه‌قه‌ت گۆش گێرمێ تا بزانمێ خه‌ڵکی چێش ماچا. ڕه‌نگا بێ ئانه‌یه‌ وێما بزانمێ ، ئاننه‌ خه‌ریکێ ئه‌وه‌گێڵنای ده‌رذ دڵه‌کا وێمانمێ مه‌جاڵ مه‌ذه‌یمێ تا که‌سانێوته‌ریچ قسێ که‌را.


- ره‌نگا خاسته‌ر ئانه‌ بۆ به‌ینێو ده‌س جه‌ دنیای هه‌رگێرمێ . دنیا و هه‌ر ئاچێوه‌ که‌ ئینا دلێشه‌نه‌ به‌ حاڵوو وێش وه‌رش ده‌یمێ و  وێما فارمێ . گاهه‌ز فره‌و گیر و گرفته‌کا به‌ فاڕیای ئێمه‌ خاسێ با.

- خاسا بڕێو جارێ کتیبێو که‌ چننه‌ ساڵێ چه‌ی وه‌ڵته‌ر وه‌نه‌نماوه‌ هه‌مته‌ر بوانمێشه‌و . عه‌کسه ‌قه‌ذیمیه‌کاش ته‌ماشه‌ که‌رمێ . ویرێو جه‌ ویه‌رذه‌ی که‌رمێ . ئی ویروو ویه‌رذه‌یه‌ فره‌ دڵچه‌سپا.

- ڕه‌نگا جارجار خه‌ڵوه‌ت که‌رذی و ته‌نیایی ده‌رمانوو فره‌و ده‌رذه‌کاما بۆ . گۆشێوی دنج بێزمێوه‌ و دوور جه‌ شلۆقی و مۆبایلی و ته‌له‌فزیۆنی و فه‌یزبووکی بنیشمێره‌ و ویرێ که‌رمێوه‌ په‌ی ژیوایما به‌رنامێ چنمێ . بزانمێ چێشما گه‌ره‌کا و چێشما که‌رذه‌ن و چننه‌ به‌ ئاواته‌کاما نزیکێ بیێنمێوه‌.

- خاسته‌ر ئانه‌نه‌ بڕیو وه‌ختێ به‌ دیگه‌رانی واچمێ نا . هیچ ده‌لیلێوش نیا بۆناخاتره‌و ئانه‌یه‌ گرذ که‌س جه‌ ئێمه‌ ڕازی بۆ به‌ وێما زڵم که‌رمێ .

- ڕه‌نگا ئه‌گه‌ر‌ چننه‌ ڕوێ فه‌قه‌ت چننه‌ ڕوێ ئه‌پی نویسه‌یه‌ عه‌مه‌ڵ که‌رمێ ، ژیوایما فره‌ ڕه‌حه‌ت ته‌ر بۆ .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
وه‌شڵه‌ی به‌ ئه‌وسای ! وه‌ختێو یۆ تووڕه‌ بێ، یا جه‌نگێو کریایا ، فه‌قه‌ت وه‌سێبێ گه‌وره‌ته‌رێو ، ڕیش چه‌رمێو ئامایا دلێ جه‌نگه‌که‌ی و واتایاش : ئارام به‌ سه‌ڵواتێوه‌ کیانه‌. ئا وه‌خته‌ گرذ به‌ حرمه‌توو گه‌وره‌ته‌ره‌که‌ی سه‌ڵواتێوه‌ کیانێنێ و ئارامێ بێنێوه‌.ئه‌گه‌ریچ دوه‌ ته‌ره‌فوو جه‌نگه‌که‌ی فاسڵه‌و عه‌مریشا فره‌ بیایا، به‌ مه‌حزوو ئانیه‌ یۆی واته‌یاش : تۆ گولاله‌ته‌ره‌نی حرمه‌توو سنعیش گێره‌ ، گولاله‌که‌ ئارام بێوه‌ و جه‌نگ ته‌مامیێ . حه‌ر پی ساذه‌یه‌. بۆناخاتره‌و ئینه‌یه‌ بێ که‌ فره‌ که‌م شایێذێ جه‌نگ و مه‌رافێعه‌ی بێنمێ و ئه‌گه‌ریچ جه‌نگێو کریایا فره‌ زوو ته‌مامیێ.

ئانه‌ که‌ ماچوو ئه‌وسا ، مه‌به‌ستم قاڕنێو چه‌یوه‌ڵته‌ر نیا . قه‌زیێ هینه‌و ویس سی ساڵێ چه‌‌ی وه‌ڵته‌ریه‌نه‌ . به‌ڵام ئیسه‌ وه‌زعه‌ فاڕیه‌ینه‌ .ئێمه‌ گرذه‌ روێ شایێذێ دگل دگل و ده‌مه‌ن به‌عاشوو خه‌ڵکیه‌نمێ . ئێختلافاتێو که‌ ڕه‌نگا ته‌مام بێ ده‌لیل و سه‌روو هیچی بۆ . ئه‌گه‌ر دوه‌ ته‌ره‌ف له‌حزێو ویر که‌راوه‌، مزانا ئی گێچه‌ڵه‌ گولالێ هه‌میه‌توو تووڕه‌یی گه‌وره‌ی چێمنه‌یشه‌ نه‌بیه‌ن.

به‌ڵام خه‌ڵکی فره‌ ڕه‌حه‌ت تووڕێ با چانه‌یه‌ ساذه‌ته‌ریچ ئانه‌نه‌ تووڕه‌یی وێشا ئاشکرا که‌را . خرابته‌ر جه‌ گرذی ئینه‌نه‌ که‌ بێ هیچ شه‌رمێو به‌سه‌ر ئاماو جه‌نگ و مه‌رافێعه‌و وێشا و بڕێو وه‌ختایچ ئه‌گه‌ر جه‌نگه‌که‌شا به‌ شه‌ق شه‌قانی کیشیا بۆ ، په‌ی هه‌مترینی گێڵناوه‌ و ئانه‌یه‌ به‌ شانازی وێشا مزانا.

دووباره‌که‌رذه‌ی (تکرار) ئی چێوا جه‌ کۆمه‌ڵگانه‌ ئه‌سڵه‌‌ن خاس نیا و ئاخر و ئاقێبه‌تێوی خرابش ئینا شۆنیه‌و . جه‌ ئه‌سه‌راتی خرابی کۆمه‌ڵگایی گێره‌ش تا پلته‌و بیه‌ی ئه‌رزشه‌کا و ئه‌خلاقه‌کا. ئینه‌ که‌ خاس و خراب یاگێشا فاڕیۆ و هه‌میه‌ت نه‌ذای به‌ ئه‌رزشه‌ ئه‌خلاقیه‌کا سه‌ربه‌رزی نیشانه‌دریۆ و ره‌فتاره‌ ناشیرینه‌ کۆمه‌ڵگایه‌کێ  مایه‌و شانازی با ، جه‌ ئه‌سڵوو جه‌نگه‌که‌ی خرابته‌رێنی . چێوێو که‌ جه‌ چی چن ساڵه‌نه‌ شایێذێ فره‌ته‌ر بیه‌یشه‌نمێ .

ئه‌گه‌ر به‌ گرذوو ئی چێوا ئاخرو ئاقێبه‌تی ناشیرینوو بڕێو جه‌ جه‌نگه‌کا جه‌ قه‌تڵه‌و جه‌راحه‌ت گێره‌ش تا ئێختێلالێو که‌ جه‌ به‌ذه‌نه‌نه‌ دماو تووڕه‌بیه‌ی تووشوو  به‌شه‌ری مه‌ی ئێزافه‌ که‌رمێ ، ئاوه‌خته‌ مزانمێ جه‌نگ و ئاژاولێ چ گێچه‌ڵێوێش ئینه‌ی شۆنیه‌و.

مشیۆم ویر که‌رمێوه‌ ئه‌گه‌ینا وه‌زعه‌ چینه‌یه‌ که‌ هه‌نه‌ خرابته‌ره‌ بۆ . مشیۆم ته‌غیرێو جه‌ باوه‌ڕه‌کا وێمانه‌ وه‌ش که‌رمێ . واتێ زه‌ریف و ئارامکه‌رێ نمه‌بۆ ته‌نیا قه‌ذوو ده‌ر و دیواروو شاریه‌و با مشیۆم بلانه‌ دلێ مه‌ژگوو خه‌لکی . مشیۆم به‌ باوه‌ڕه‌کا وێمائیمانما بۆ و ڕه‌فتشا پنه‌ که‌رمێ.

ژیوای که‌سانێوی که‌ چنه‌ ویه‌رذه‌ی و به‌خشایشا ویر شیه‌نه‌و که‌ناروو یه‌کترینیه‌نه‌ ، نمه‌تاوۆ کۆمه‌ڵگایوی زه‌ریف وه‌ش که‌رۆ . و کۆمه‌ڵگایوی ئه‌پێسنه‌ جه‌ وه‌ختوو ئامای گێچه‌ڵێوێ گه‌ورێ ،  ورذوهانه‌ بۆ پێوه‌ره‌. حه‌یفا ئه‌پی ئاسانیه‌ جه‌ به‌ین بشمێ !

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ئینه‌ چل ڕوێن سایاما هه‌نه‌

خوذای به‌ هه‌دیه‌ گوڵێش داینمێ په‌نه‌

 * * * * *

چه‌مێش خۆنچێو لۆتفوو خوذایا

دیه‌یش دڵوه‌شی گرذوو ژێوایا

 * * * * *

ئامایش وه‌هار بێ جه‌ پایێزه‌نه‌

خوذا مزانۆ چن ئازیزه‌نه‌

  * * * * *

چ نه‌عمه‌تێوا سایا په‌ی دڵی

وله‌ سوورێنه‌ و باغچه‌و گوڵی

  * * * * *

سالم ژیوای تۆ ئاوات و تاسه‌ن

مزانی بیه‌ی تۆ په‌یما هه‌ناسه‌ن ؟

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ئاژه‌و پاوه‌ی جه‌‌ ساڵه‌و 1357ی:

ساڵه‌و 1357ی پاوه‌ چاره‌کێوو (یه‌کچوارۆم ) ئیسه‌یچه‌ نه‌بێ . متاوو واچوو پاوه‌ سه‌ر جه‌م شش هه‌زارێ نفووسه‌ش بێ پاوه‌ جه‌ سه‌راو هه‌وڵی تا لاو حه‌ماموو شه‌هرداری و جه‌ که‌ڵیان تا مه‌یذان ئینه‌ گرذوو پاوه‌ی بێ .

وه‌ختێو جه‌ کرماشانه‌و  به‌ره‌و پاوه‌ ئه‌ینی ئه‌وه‌ڵ یاوینی دووریسان، دماوه‌ سه‌رباوه‌ر که‌ ئیسه‌ ترمیناڵ و به‌شێوی فره‌و پاوه‌ی که‌وته‌ن ئاگه، بلوار که‌شێوی ڕووت بێ . دماته‌ر یاوینی بیمارستان (ناوه‌شخانه‌)  به‌ینوو بیمارستانی تا کۆیمه‌کاڵ دویه‌ر یانێ بێنێ ئێتر یانه‌ نه‌بێ تا مه‌یذان .

جه‌ نه‌وسووذیچه‌و وه‌ختێو ئه‌ینی نووریاو ترازیه‌یانی تاکالیان بیابان بێ جه‌ که‌لیان قاوه‌خانێو بێ هینوو ده‌روێش سدێقی که‌ جارجار مسافرێ چنه‌ش ئیسراحه‌ت که‌رێنێ .
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چنی سڵامی خزمه‌توو ئازیزا - دماو هه‌شت مانگا درێژه‌م دا به‌ نویسته‌و  ژیونامه‌که‌یم به‌ ئاواته‌و ئانه‌یه‌ وانه‌رێ که‌ڵکش چنه‌ هۆر گێرا.

تاته‌م چننه‌ ڕوێ دماو مه‌رگوو ئه‌ذایم جه‌ شرکه‌ته‌نه‌ ئاماوه‌ دوێ ڕوێ فره‌ته‌ر نه‌نیشت و لواوه‌ .من و کاکه‌م جه‌ نه‌وسووذه‌نه‌ ده‌رز وانێنمێ نمه‌زانوو چی یانه‌و ده‌روێش عه‌زیزیما ئاست جیا و لوایمێ یانه‌و ده‌روێش ڕه‌زاقوڵی . ئه‌جۆم به‌ خاتره‌و ئینه‌یه‌ بێ ئا یانه‌ گرذش یاذوو ئه‌ذایما بێ و فره‌ سه‌خت بێ ئه‌ذاما لاماوه‌ نه‌بێ. لالۆ ڕه‌زاقڵی و براکه‌ش لالۆ هه‌واسقوڵی چا پیا عال و ماقووڵاو نه‌وسووذێ بێنێ یانه‌و ئاذیشا واروو مله‌سه‌روای دلێ مڵکه‌که‌یشانه‌ بێ یاگێوه‌ی فره‌ وه‌شه‌ که‌ به‌ داخه‌وه‌ دماته‌رجه‌نگی یانه‌ وێرانکه‌ر و زه‌ڕه‌تاڵ ئایاگێشه‌ بینکۆل وێرانه‌ که‌رذه‌ هه‌ر چن دماو جه‌نگی هه‌مته‌ر یانێشا که‌ردێوه‌ و ئیسه‌ ئاوذانیش ئینا چنه‌ . لالۆ ڕه‌زاقوڵی ئێمه‌ش به‌ردیمێ یانه‌و وێشا . تا ئاخروو مانگه‌و چێڵکڕی چاگه‌ بێنمێ تا ئیمتێحانه‌کێما ته‌مامنه‌ی و قه‌بووڵێ بیه‌یمێ و لوایمێوه‌ په‌ی شه‌ڕه‌کانی .\ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بسم الله الرحمن الرحیم

مۆراقێبه‌ به‌ ماناو چه‌مذاری و حزووروو دڵیا چنی خوذای و ئانه‌ که‌ به‌ننه‌ پی باوه‌ڕیه‌ بیاوۆ خوذای گه‌وره‌ جه‌ گرذ حاڵێوه‌نه‌ ملوو قه‌لب و ڕازه‌و دڵوو ئاذی شاره‌زاییش هه‌ن.

ئه‌سڵوو مۆراقێبه‌ی ئانه‌نه‌ که‌ بزانۆ خۆذای گه‌وره‌ خه‌به‌رش هه‌ن ملوو هه‌ر ئاچێوه‌یه‌ که‌ ئاذ که‌رۆش و ویرش که‌رۆوه‌. ئه‌گه‌ر خه‌ڵکی زاهێرش وینا، خۆذا هه‌م زاهێر و هه‌م باتێنش وینۆ . قۆرئان فه‌رماوۆ :"اَلَم یَعلَم بِاَنَّ الله یَری" مه‌گار نمه‌زانی که‌ خۆذا تۆی وینۆ ؟

ئیمانوو ئه‌سحابا فره‌ به‌رز به‌ن . ماچا یۆ جه‌ ئه‌سحابه‌کا جه‌ پێغه‌مه‌ری سڵاموو خوذای ونه‌ بۆ په‌رساش من گۆناعێ فرێم که‌رذێنێ ئایا خوذا به‌خشۆم ؟ فه‌رماواش به‌ڵێ به‌خشۆت. عه‌رزش که‌رذ : ئایا وه‌ختێو من خه‌ریکوو گۆناعی بێنێ بۆذا وینێ ؟ فه‌رماواش به‌ڵێ وینێ . ئه‌سحابه‌که‌ جه‌ شه‌رموو خوذای ته‌عالای ته‌نیا ئاخێوش هۆرکێشت و گیانش دا.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 2 اسفند 1392 :: نویسنده : ڕۆجیار هه‌ورامی

بێ بێ........ ! کابرایێو بێ گرذوو ژیوایش به‌ عێشق و وه‌شه‌ویسی ویارذه‌ بێ . وه‌ختێو عه‌مره‌و خوایش که‌رذه‌ ، گرذ که‌س واچی لوان په‌ی به‌هه‌شتی . پیایوی خاس پێسه‌و ئاذی ، حه‌تمه‌ن یاگێش به‌هه‌شتا.

چا وه‌خته‌نه‌ هه‌ڵای به‌هه‌شت کامڵ نه‌بیه‌بێ و  پێشه‌وازیێوی عالش چنه‌ نه‌کریا. کناچێوه‌ که‌ مشیایا ئاذش ڕا دایا، ته‌ماشێوی تننش به‌ لیسته‌که‌ی وست و وه‌ختێو نامێش نه‌ئێسته‌و ، کیاسش په‌ی جه‌حه‌نه‌می.

جه‌حه‌نه‌مه‌نه‌ جه‌ که‌سی ده‌عوه‌تنامه‌شا گه‌ره‌ک نیا هه‌ر که‌س بیاوۆ ئاگه‌، متاوۆ بلۆ دلێ . ئا پیا ئاما دلێ و چاگه‌نه‌ مه‌نه‌و. دماو چن ڕوا شه‌یتان به‌ تووڕه‌یی ئاما دلێ به‌هه‌شتی و یێخێ پترۆسی مۆقه‌ده‌سیش گێرته‌ و  واتش :

ئا پیا که‌ کیاسه‌نتا په‌ی جه‌حه‌نه‌می ، ئینا چا کار و باروو  ئێمه‌ش شێونان . ئه‌چا وه‌خته‌نه‌ که‌یاوان وه‌ره‌و، نیشته‌نه‌ره‌ و گۆش شل که‌رۆ په‌ی قسێ خه‌ڵکی .. مذیۆ چه‌ماشانه‌ و به‌ ده‌رذه‌ دڵشا میاوۆ . ئیسه‌ گڕذێ خه‌ریکێنی جه‌ جه‌هه‌نه‌مه‌نه‌ چنی یه‌کترینی قسێ که‌را و  باوشی مارا ملوو یۆیه‌ و ماچ ماچانی که‌را... جه‌هه‌نه‌م یاگێ ئی کارا نیه‌نه‌ !!!به‌یدێ ئی پیایه‌ به‌ردێوه‌.

نه‌قڵ که‌ره‌که‌ وه‌ختێو ڕازه‌کێش ته‌مامنا، ڕوه‌ش که‌رذه‌ من و واتش :

به‌ عێشقێوی چامنه‌و بژیوه‌ که‌ حه‌تتا ئه‌گه‌ڕ ڕوێو ئێتفاقی که‌وتی دلێ جه‌حه‌نه‌می ، شه‌یتان مه‌جبوور گنۆ  وێش هۆرت گێڵنۆوه‌ په‌ی به‌هه‌شتی.      « پائولو کوئلیو   »

                                                                                                    ڕۆجیار 2/12/92

 نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شاری خامۆشان / ئیبراهیم شه‌مس

ئارۆ دماو چن سه‌عاتا ویره‌وکه‌رذه‌ی به‌ ئینه‌یه‌ که‌ کۆگه‌ بلوو تا نه‌ختێو دڵم ئه‌هوه‌ن بۆوه‌ ، که‌وتانێ یاذوو قه‌برسانی .ئاخۆر جه‌ ده‌ورانوو جوانی دلێ کۆمه‌ڵه‌و ده‌روێشانه‌ بێنێ و جار جار چنی ڕه‌فێقام لوێنمێ په‌ی مه‌ڵڵا مه‌قسووذی و بڕێو جارێچ دڵێ قه‌برێوێنه‌ ئیژیێنێره‌ و لوێنێ دڵێ حسسو مه‌رذه‌ی و ئه‌نکیر و مه‌نکیر ئه‌ینێ سه‌روو سه‌ریه‌یم و منیچ وه‌روو وێمه‌ره‌ ته‌مرینوو چه‌نی جواب دای که‌رێنێ. ئینه‌ یۆ جه‌ وه‌شته‌رین سه‌رگه‌رمیاو ئێمه‌ بێ (وژدانه‌ن ئه‌گه‌ر ویرش په‌ی که‌ریه‌وه‌ ده‌روێشیچ په‌ی وێش عاڵه‌مێوش هه‌ن)

داش دڵم بلوو سه‌روو قه‌برسانی ده‌و دماو عه‌سری لوانێ په‌ی مه‌ڵڵا مه‌قسووذی . تا چه‌م کار که‌رێ قه‌برێ بێنێ و نه‌رێ (داربه‌لوێ) . و سه‌روو هه‌ر قه‌برێوه‌ گوڵێ جۆراجۆرێشا نه‌یبێنێ که‌ به‌رعه‌کسوو ساحیبه‌کاشا گیانشا چنه‌ بێ . لوانێ سه‌روو قه‌به‌ره‌ کۆنه‌کا فه‌قه‌ت دوێ کێلێ مه‌ڕیه‌ی و دیوارێوی شڕ.  چنی وێم ویرم که‌رذه‌وه‌  و چنی ویروو وێم  که‌وتا وات و واچ چنیشا  و واتم : پاسه‌ دیارا شمه‌ (مه‌به‌ستم مه‌رذه‌ قه‌ذیمیه‌کێنی) هه‌ر پاسه‌ که‌ جه‌ ژیوای دنیاییتانه‌ ڕه‌حه‌تێ بێندێ ، چێگه‌یچه‌نه‌ یاگه‌کێتا فره‌ ساکته‌ و زه‌ریفه‌نه‌ . به‌ڵام جه‌ سه‌رزه‌مینوو منه‌نه‌ بنیاذمه‌کێش ئینای دنیایوی شلۆغ و نا ئارامه‌نه‌ و چنی فره‌و به‌ذبه‌ختیا ده‌س به‌ یێخێنێ ڕه‌نگا دماو مه‌رگیچشا ئی زه‌ریفی و ئارامێشه‌شا نه‌بۆ  بووسدێ ئازیزه‌کام وه‌شڵه‌یتا پنه‌ ئی دنیایه‌ به‌ چه‌م نمه‌ویندێ . نمه‌ویندێ چه‌نی زه‌رق و به‌رقوو دنیای خه‌ڵکه‌که‌ش گێرته‌نه‌ره‌ و که‌س نیا ویروو که‌سیه‌نه‌ . بێ وه‌فایی دنیای کا‌رێوش پی بنیاذمیه‌که‌رذن قه‌وم و که‌س و کار و دۆس و ئاشنای نمه‌ژناسۆ .به‌خشدێم ئازیزه‌کام که‌ نمه‌تاوو ڕێک و پێک په‌یتا لای لای بوانوو .ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 18 بهمن 1392 :: نویسنده : ڕۆجیار هه‌ورامی

ئارۆ ئاواته‌م په‌ی واستی

    نه‌ژنه‌وی بڕێو جه‌ ده‌نگا  ،

         نه‌وینی بڕێو جه‌ ڕه‌نگا  ،

               نه‌فامی بڕێو جه‌ ویرا 

                  و

        هه‌ست نه‌که‌ری بڕێو جه‌ حاڵا  ...

هه‌ستت ته‌نیا نوور بۆ و عێشق بۆ و وه‌شبه‌ختی

                            

                                          « ڕۆجیار »

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ماچا سمۆرێو لوا په‌ی لاو شێرێوی واتش بۆ پێوه‌ره‌ زۆرانی گێرمێ . شێر قبووڵش نه‌که‌رذ. سمۆره‌ی وات : من به‌ ته‌ماموو سمۆرا ماچوو تۆ ته‌رسای و حازر نه‌بیه‌ی چنیم زۆرانی گێری.

شێر واتش : ئه‌گه‌ر جه‌ دلێ سمۆرانه‌ به‌ ته‌رسه‌زاڵ بژناسیه‌و خاسته‌ر چانه‌یه‌نه‌ بوو به‌ یاگه‌ گاڵته‌و شێرا و واچا لوان چنی سمۆرێوی زۆرانیش گێرتێنه‌.

ئه‌گه‌ر نه‌ختالێو دلێ ئی حه‌که‌یتێنه‌ وردێ بیمێوه‌ متاومێ ده‌رزێوی عالش چنه‌ گێرمێ . چی پاسه‌ ویر که‌رمێوه‌ که‌ جه‌ ژیوایمانه‌ چنی گرذ که‌سی و گرذ چێوی مشیۆ گژیه‌یمێ ؟

چی مشیۆ ویرما ئاننه‌ کوڵ بۆ که‌ ئه‌گه‌ر جه‌ جوابوو بێ نه‌زاکه‌تی و دژماندای هه‌ر که‌سێوی چ ئانیشا که‌ مژناسمێشا و چ ڕاویارانێو که‌ ڕه‌نگا تا ئاخروو عه‌مریما ئێتر نه‌وینمێشا ، جوابی دذان شکه‌ن و تنته‌ر جه‌ وێشا نه‌ذه‌یمێ و مه‌سه‌ڵه‌ن که‌م بارمێ ، ته‌رسه‌زاڵێنمێ ؟

ئی نوعه‌ ویر و باوه‌ڕه‌ بیه‌ن به‌ هۆو ئانه‌یه‌ هه‌ر ڕۆ جه‌نگ و ئاژاولێ جه‌ ده‌ور و به‌رمانه‌ به‌ی وه‌روو چه‌ماما  و ئه‌گه‌ر بزانمێ تووڕه‌یی چ یاگه‌ پای وێرانکه‌رێ ڕوه‌و له‌ش و ڕۆحوو ئێمه‌ره‌ منیۆ مزانمێ که‌ ئه‌پی نۆعه‌ ڕه‌وت و ڕه‌فته‌ ته‌نیا زه‌ره‌ر به‌ سڵامه‌تی وێما میاونمێ و ئه‌هوه‌نی جه هاڵیگاو‌ کۆمه‌ڵگای دزمێ . ‌

حێسوو نا ئه‌هوه‌نی و تووڕه‌یی که‌ ئارۆ جه‌ ده‌ور و به‌رمانه‌ مه‌وجه‌ مذۆوه‌، نوونگه‌ش ئینه‌نه‌ . ئێمه‌ ئه‌ره‌نیای و ویه‌رذه‌یما ویر شیه‌نه‌وه‌‌ . ویرما شیه‌نه‌وه‌ فره‌و چێوا نمه‌بۆ بژنه‌ومێشا و وینمێشا.

به‌شه‌ر بینه‌وه‌رێوا ساحیبوو ‌ قابلیه‌تێ گه‌ورێ و  تایبه‌تمه‌ندیێو که‌ تاوای واڕیایش هه‌ن (متاوۆ واڕیۆ).  ئێمه‌ متاومێ ته‌مرین که‌رمێ په‌ی چه‌م و گۆش و قه‌لبیما فیلتر بنیه‌یمێ . فره‌و که‌سا نه‌وینمێ . بڕێو جه‌ قسا نه‌ژنه‌ومێ و ویر و وه‌خت و هازیما بنیه‌یمێره‌ په‌ی ئا که‌سا و ئا هه‌رمانا که‌ وه‌شێما مسیا و ده‌رذه‌ما موه‌را. ئاوه‌خته‌ وینمێ که‌ چ ئارامێشێو جه‌ ژیوایمانه‌ به‌ ده‌س مه‌ی و متاومێ ئی هه‌ستیه‌ بارمێنه‌ دلێ کۆمه‌ڵگایچ.

هۆشت چنه‌ بۆ هه‌ر وه‌خت گه‌ره‌کتا سه‌روو چێوانێوی ده‌رذنه‌وه‌ر گژیه‌ی، فرسه‌توو وێت په‌ی جه‌نگه‌ قۆرسه‌کا جه‌ ده‌س مذه‌ی.

ئاکه‌سه‌ ویرێ به‌رزێش هه‌نێ ،هه‌رگیز په‌ی ساحیبوو ویره‌ ورذا وه‌ختش نیا.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شه‌ڕه‌کان ساڵه‌و 1356ی پایه‌و ڕاهنماییش نه‌بێ و مشیایا جه‌ نه‌وسووذه‌نه (1)‌ ده‌رزما وانایا. په‌ی مه‌دره‌کوو که‌ڵاس په‌نجی و نامنویسی که‌ڵاس حه‌وتی مشیایا عه‌کسم بیایا. په‌ی عه‌کس گێرته‌ی لوانێ په‌ی پاوه‌ی .جه‌ پاوه‌نه‌ پاسه‌ بزانوو دوێ عه‌کاسخانێش چنه‌ بێنێ یۆشا وه‌لی و ئه‌ویچشا کامی. من لوانێ لاو وه‌لی. واچێنێ ئی پیا یه‌هووذیا و یانه‌ش ئینا کرماشانه‌نه‌ و زارۆڵه‌کێش ئینای خارجه‌نه‌ . عه‌کاسخانه‌که‌ش جه‌ مه‌یذانه‌نه‌ چیر زه‌مینێوه‌نه‌ بێ . هیتێو شه‌واڵ جافیێش پانه‌ بێنێ و کۆرتێوی قه‌ذیمی و کڵاوێوه‌ پانه‌ (شاپۆ) چه‌مێ قووڵێ و کۆچلێو سمێڵێ چیروو لووتێشه‌نه هیچوه‌خت ویرم مه‌شۆوه‌. سه‌ره‌ش به‌رذ تۆره‌کڵێوه‌ره‌ و دماو دویه‌ر ده‌یێقا که‌ من وشک مدرابێنێره ،‌ عه‌کسه‌که‌ش گێرتا. ماچۆ دوێ ڕوێته‌ر به‌یدێ په‌یش. ئینه‌ ئه‌وه‌ڵین عه‌کسوو من بێ که‌ هه‌ڵای مه‌نه‌ن.

مانگه‌و ترازیێ ساڵه‌و 1356ی ڕۆجیاری لوانێ مه‌دره‌سه‌ی ڕاهنمایی که‌ڵاسوو حه‌وتی .کاکه‌م که‌ڵاسوو هه‌شتی بێ .( کاکه‌م یه‌رێ ساڵێ جه‌ من گه‌وره‌ته‌را ئاذ ساڵێو دێر لوابی مه‌دره‌سه‌ و ساڵێویچ مه‌نه‌بێ جیا.) ئێمه‌ جه‌ نه‌وسووذه‌نه‌ جه‌ مله‌سه‌روانه‌ پاڵوو مه‌دره‌سه‌که‌یه‌نه‌ یانێوما گێرت . یانه‌و ده‌روێش عه‌زیزی وێشا سه‌ره‌وه‌ بێنی و واریچشا دابێ به‌ ئێمه‌ ئیجاره‌ . بێجگه‌ ئێمه‌ یه‌رێ نه‌رویه‌یێچ ( کورێ خه‌ڵیفه‌و نه‌روی ) چنی ئێمه‌ وه‌راوه‌روو ئۆتاقه‌کێ ئێمه‌ ئۆتاقه‌شا گێرتێبێ .ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

که‌لاسوو چواری بێنێ نه‌وه‌ش که‌وتا . وه‌ڵێنه‌ به‌رذانێشا په‌ی نه‌وسووذێ که‌ بێهداریش چنه‌ بێ دۆکترته‌شخیسش دا که‌ من حه‌سپه‌ما (‌په‌تا)  و مشیۆ بلوو نا‌وه‌شخانه‌نه‌ بووسوو . ساڵه‌و 1354 ی جه‌ نه‌وه‌شخانه‌و پاوه‌یه‌نه (1) ‌ وسنانێشا و نزیکه‌و مانگێوی چاگه‌ بێنێ و ئاذایچم لامه‌وه‌ بێ . چاگه‌ فره‌ چێوێم یاذ گێرتێ . به‌ تایبه‌ت پاسه‌بانێو خه‌ڵکوو ده گاو تشه‌ی به‌ نامۆ لاێق که‌ریمی (2) هام ته‌ختم بێ مه‌زانوو ناوه‌شیه‌که‌ش چێش بێ ئێننه‌ مزانوو جه‌ ڕۆنه‌ ویس سی نه‌فه‌رێ ئه‌ینێ په‌ی لایش . وه‌ختێو ته‌نیا‌ی بیه‌یانمێ داستانێم په‌ی گێڵنێوه‌ و فره‌ چێوێم نیشانه‌ دێدماو مانگێوی جه‌ ناوه‌شخانه‌نه‌ وه‌ردریانێ . بۆنه‌و ئانه‌یه‌ دۆکتری چه‌نیش په‌ی نویسه‌بێنێ و مشیایا دوێ مانگێ سه‌رجه‌م گرذ ڕوێ چه‌نێوه‌م شایا، مه‌دره‌کێ مه‌دره‌سه‌یم به‌رذێ په‌ی نۆدشه‌ی و چاگه‌ نام نویسیم که‌رذ .ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
ساڵه‌و هه‌زار و یه‌ره‌سه‌ذ و په‌نجای لوانێ مه‌دره‌سه‌. (1) حه‌ر ئه‌جۆم ئارۆن ڕۆو ئه‌وه‌ڵوو پایێزی بێ پایێزوو ئه‌وسای پێسه‌ ئیسه‌یه‌ نه‌بێ یۆ هه‌ڵای جلێ هامنیش جه‌  مانگه‌و که‌ڵه‌هه‌رزیه‌نه‌‌ مه‌واڕۆ ئاوه‌خت مانگه‌و که‌ڵه‌هه‌رزی وه‌روه‌ زه‌مینه‌نه‌ بێ. چنی مامۆیم لوانی مامۆ جانڵڵام خوا عه‌فوه‌ش که‌رۆ یۆ جه‌ ئه‌وه‌ڵین سه‌واذداراو ده‌گه‌ی بێ و تا‌ که‌لاسو‌و ششیش وه‌نه‌‌بێ . مامۆم فره‌ سه‌واذش سه‌ره‌وه‌ بێ کتیبێ فرێچش بێنێ من حه‌ر جه‌ زارۆله‌یه‌نه‌ عه‌لاقێوی تایبه‌تیم به‌ کتیب و مه‌دره‌سه‌ی په‌یذا که‌رده‌بێ. زارۆڵێ ڕه‌فێقێ من ئیجێشا مه‌دره‌سه‌ یاگێوه‌ی ته‌رسناکه‌نه‌ و په‌وکی ملا مه‌دره‌سه‌ تا مه‌عه‌لێمێ به‌ تووڵه‌ کۆشاشا . ڕۆ ئه‌وه‌ڵوو مه‌دره‌سه‌ی زارۆڵێ که‌لاس یه‌کێ به‌ گره‌وه‌هۆڕه‌ ئه‌ینێ په‌ی مه‌دره‌سه‌ی به‌ڵام من ئاڕوه‌ چنی مامۆیم بێنێ و زانێنێ مه‌عه‌لێم فه‌قه‌ت‌ زارۆڵه‌ی ته‌مه‌ڵی کۆشۆ و ئه‌سڵه‌ن نه‌ته‌رسانێ. یومین مه‌عه‌لێمم نامێش ئاغه‌ی خۆدادادی بێ مه‌زانوو خه‌ڵکوو کۆگه‌ی بێ به‌ڵام هه‌ر یاگێو هه‌ن خوا موانه‌تیش دۆ .


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
هه‌ر پاسه‌ که‌ وه‌ڵێنه‌ واتم ، جه‌ مانگه‌و گه‌ڵاخه‌زانوو ساڵه‌و 1344 ی کۆچی ڕۆجیاری جه‌ ده‌گاو شه‌ڕه‌کانیه‌نه‌  (1) چه‌مم به‌ دنیای واز که‌رذ. جه‌ ده‌ورانوو زارۆڵه‌ییم فره‌ چێوێم  یاذه‌نه‌ نه‌مه‌نێنێ ئێننه‌ مزانوو ئێمه‌ خانه‌وادێوی چوار نه‌فه‌ره‌ بێنمێ هه‌ر پێسه‌یچه‌ مه‌نیمێوه‌. براگه‌وره‌که‌م فاتێح چوارساڵێ جه‌ من گه‌وره‌ته‌ر بێ.

ئه‌وسا مه‌رذم جه‌ ده‌گانه‌ مڵکشا بێ یانێو هه‌رکه‌س جه‌ ده‌گانه‌ ژیوش که‌رذه‌یا ،مشیه‌یا مڵکێویچش بیه‌یا . ئه‌گه‌ر ئێمه‌ به‌یمێ مه‌حاڵوو هه‌ورامانی چنی یاگانێوی ته‌ری سه‌نجنمێ په‌یما به‌ر گنۆ که‌ ئی مه‌حاڵه‌ فره‌ وه‌ره‌وه‌ بیه‌ن چوونکای جه‌ نێزاموو خانخانی ئه‌وسایه‌نه‌ جه‌ ئێرانه‌نه‌ هه‌ر ده‌گه‌یوه‌ په‌ی وێش خانێو یام به‌گێوش بێه‌ن گرذوو زه‌مێنا و باخاو ده‌گه‌ی هینو ئاذی بیه‌ن ومه‌رذمه‌که‌یچ په‌ی خانی هه‌رمانه‌شا که‌رذێنه‌و سه‌هێمێوی که‌مشا په‌ی وێشا هۆر گێرته‌ن  .ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
وه‌ڵێنه‌:

ساڵه‌هان گه‌ره‌کما ژیونامه‌و ویم بنویسوو هیچوه‌خت ئی فرسه‌تمه‌ په‌ی ناما وه‌ره‌وه‌ . تا ئیسه‌ که‌ به‌ زه‌روره‌تش مزانوو  فره‌ته‌ر به‌ زوانی هه‌ورامی بنویسوو ،  نیه‌تم که‌رذه‌ن تا ئا یاگێ عه‌مرم  و هه‌ر پاسه‌ ده‌س و په‌لم ئیجازه‌م دۆ، درێژه‌ش پنه‌ ده‌و .  ئیجا ئی بابه‌ته‌ بێجگه‌ چانه‌یه‌ ژیونامه‌ن ، سه‌عیه‌م که‌رذێنه‌ تاریخ و جۆغرافیا و جامێعه‌ شناسی  منه‌ته‌قه‌ی باروو سه‌روو کاغه‌زی. داستانه‌و ژیواو من درامێوه‌ی فره‌ غه‌مگینه‌نه‌ و جه‌ مدده‌و عه‌مریمه‌نه‌ به‌سه‌رئامه‌ی فرێ و فراوانێ جه‌ ژیوایمه‌نه‌ بیێنێ به‌شکم نه‌ختێو ده‌روونوو وێم  پینه‌یه‌ ئه‌هوه‌ن که‌روه‌وه‌ و  وانه‌رێ ئازیزێچ که‌ڵکش چنه‌ هۆرگێرا . من داستانه‌کێم ڕاسته‌قینێنه‌ به‌ڵام سه‌عیه‌ که‌روو  تا ئا یاگێ بتاڤوو نامێ که‌سه‌کا فاڕوو و جه‌ نامێ ئه‌سڵیێشا ئێستێفاده‌ نه‌که‌روو.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :